Ditlev Wibe Lund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ditlev Wibe Lund, født 28. november 1822 i Overhalla i Nord-Trøndelag. Død under rypejakt på Sandsøy 28. august 1905.
Foto: Ukjent fotograf.
Ditlev Wibe Lunds Hovedgård i 1914 med noen av gårdens tilliggende bygninger. Hovedhuset ble bygd i 1853 med tømmer fra Lunds hjemtrakter i Overhalla.
Foto: Carl Dons, Tromsø Museum.

Ditlev Wibe Lund (født i Overhalla 22. november 1822, død 1905 på Bjarkøy) var forretningsmann (nessekonge) i Bjarkøy. Hans virksomhet skulle få stor betydning for utviklingen av Bjarkøysamfunnet fra 1850 og flere tiår inn i neste århundre.

Lund kom fra gården Halvardmo i Overhalla kommune, øst for Namsos og vokste opp i en søskenflokk på 12. Som 17-åring kom han med to tomme hender til handelshuset Dons i Hamnvik i Ibestad kommune som var i sterk vekst. Senere kom han til Nergårdshamn på Bjarkøy og startet i 1849 firmaet DWL. I 1853 ble han gift med Gurine Rebekka Dons (1831-1861), som han hadde truffet i Hamnvik. De fikk tre barn, men Gurine døde rett etter den tredje fødselen. Etter det forble Lund enkemann livet ut.

I 1853 kjøpte Lund gård med handelsrettigheter i Nergårdshamn. Det var gode tider og Lund var dyktig i forretningsdrift og nettverksbygging. Det var mye sild i havet og med den kom det også annen fisk. Dette ga arbeid til folk og folketallet på stedet økte fra 900 i 1865 til 1800 rundt 1900.

Bruket i Nergårdshamn besto av hovedgård, stor brygge, butikk, lagerlokale, telefonstasjon, stabbur, smie, bøkkerverksted, bakeri, salteri, hamneanlegg med kai, vedskjul, bryggerihus, borgstue og fjøs for husdyr. Bruket hadde fem fartøyer, tre galeaser og to frakteskøyter.

Dampskip og post kom i 1857, telegraf og telefon i 1892, og Lund ble den første poståpneren på stedet. I 1885 hadde han en formue på kr 308.696,-, (som tilsvarer ca. 20 mill. i 2012).

Lund var nå blitt en «nessekonge» og fikk posisjoner i samfunnet etter det – med tre perioder som ordfører i tiden 1854-1894. Han ble dessuten stortingsmann fra Finnmarken amt i 1865.

Antall folk på bruket

I 1865 var 20 personer tilknyttet Lund-gården. Utenom selve kjernefamilien var det en skolelærer, fire handelsbetjenter og sju tjenestepiker og drenger. Ti år senere etter at storsida har vært på årlige besøk, var antallet økt til 34 pluss noen losjerende. 24 av disse kom fra andre steder enn Bjarkøy. I 1900 er tallet redusert til 22. i 1910 er det ytterligere redusert til 17.

Hadde også virksomhet i Skrolsvik på Senja

DWL ervervet grunn i Skrolsvik på 1860-tallet og fikk sin yngste bror Iver Martin Lund, født i 1838, til å overta driften av virksomheten der. Da han døde i 1897, fikk DWL nok en slektning fra Overhalla nordover. Han het Iver Lund Sellæg, født 1852, sønn av DWL's nest eldste datter Anne Johanne Lund (gift Sellæg). I 1882 giftet Iver seg med DWL's søsterJohanna. I bryllupsgave fikk paret overta bruket i Skrolsvik. Iver satset stort. Etter å ha født åtte barn, døde Johanna i 1906. I 1913 solgte Iver handelsstedet og flyttet til Harstad, hvor han bodde til han døde i 1925. Den eldste av barna, Gurine Rebekka, født 1883, drev i mange år blomster- og moteforretning i Harstad. (Må ikke forveksles med Lunds moteforretning, som er en annen virksomhet.) Gurine døde i 1963. Søsteren Anne var født i 1886 og døde i Harstad 1972. Hun var lærer i Harstad i mange år. Mathias var født i 1889 og døde i Harstad 1961. Han arbeidet i forsikringsforeningen Sjøtrygd. Han var far til advokat Johannes Sellæg, Harstad.

DWL & Søn

Sønnen til DWL, Gunerius Lund, født 13. april 1861, skulle bli den som førte virksomheten videre. Han tok realskole i Trondheim. Deretter arbeidet han i Bergen for å sette seg inn i forretningsvirksomhet og muligheter for å utvikle handelen mellom Bergen og Bjarkøy. Med i «utdannelsesprogrammet» var også en reise i Europa. Før farens død ble han opptatt som medeier i firmaet, som fikk navnet DWL & Søn. I 1884 giftet han seg med Hulda Emilie Rath fra Kolvereid i Nord-Trøndelag. Hun døde imidlertid barnløs i 1917. Året etter giftet Gunerius på nytt med sitt søskenbarn Thekla Ellefsen, og de fikk to barn. Gunerius døde i 1927Tromsø sykehus.

Kilde