Dovre Fabrikker A/S

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dovre Fabrikker A/S ble etablert som Lillestrøm Trikotagefabrik i 1922. I 1961 skiftet bedriften navn til Dovre Fabrikker A/S. Etter en heller beskjeden oppstart, kjøpte fabrikken i 1931 konkursboet Brødrene Bergers golfjakkefabrikk i Oslo. Dermed ble maskinparken utvidet, og produksjonen økte vesentlig. Med rasjonalisering og moderne maskiner greide bedriften seg gjennom de vanskelige 30-åra. Ved fabrikken ble det produsert både undertøy og ytterklær. Trikotasjefabrikken holdt til i et tidligere potettørkeri i Nittedalsgata.

I 1931 hadde fabrikken 50 funksjonærer og arbeidere, og de fleste var kvinner. Tallet på arbeidere økte jevnt. Ved at denne og Nordmann Trikotasjefabrikk A/S ble etablert i 1929, økte arbeidsplassene for kvinner i Skedsmo og Lillestrøm kommuner. Trikotasjeindustrien trakk blant annet til seg ugifte kvinner i alderen 20-29 år. Det kan være kvinnearbeidsplassene ved de nye trikotasjebedriftene som ga seg utslag i folketellingen i 1930 der Lillestrøm fikk et lite kvinneoverskudd for første gang. Kvinner hadde tidligere hatt få arbeidsmuligheter her hvor sagbruksindustrien dominerte.

Fra 1955 lanserte Dovre Fabrikker krympefri trikotasje som blant annet skulle ha virkning på revmatiske lidelser, lumbago og isjias, og fabrikken skulle greie å dekke behovet på det norske markedet. Produksjonen gikk godt, og med moderne maskiner innkjøpt fra USA i 1947 spesialiserte fabrikken seg på ubleket herreundertøy. Fargerike reklameplakater, slagordet ”Dovremakko holder kroppen varm – og gir mannen sjarm”, økt kjøpekraft og stor etterspørsel i det norske etterkrigssamfunnet gjorde bedriften til den største skatteyteren i den nye Skedsmo kommune som ble slått sammen med Lillestrøm kommune i 1962. Bedriften hadde på det meste 260 ansatte.

Lokalene i Nittedalsgata ble for små for den store veksten, og i 1978 flyttet bedriften til nye og større lokaler i Rælingen. Nå ble det produsert flere millioner t-skjorter for Levi´s, og det ble nødvendig å få utført leiesøm ved fabrikker både i Norge, Sverige og Finland.

Med Teko-industriens nedgang omkring 1990 ble antall ansatte i bedriften kraftig redusert. I 1994 ble den ble solgt til Drammens-firmaet Troll Teko Holding. Dovrevarene som kan kjøpes i Norge i 2012, blir vesentlig produsert i Danmark og Litauen.

Litteratur

  • Egelund, Ole B.: «Dovre fabrikker og tekoindustrien i Skedsmo/Lillestrøm». I Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag nr. 2, 2009
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. II. Oslo 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Slottemo, Hilde Gunn: Skedsmo. En historie om samhold og splittelse. Oslo 2012.