Eidstu (Klæbu)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eidstu (gnr. 24 og 25) ligger sør for Klæbu kirke i Sør-Trøndelag. Gårdsveien går av i Husbybakkene til Eidstu.

Brukere før gårddelingen

 • 1520: Haldor på Østowen betaler 3 skilling i sølvskatt. Haldor Olsen på Østowen betaler 5 skilling i sølvskatt.
 • 1557: Jon Egstum
 • 1610-1627: Haldor eller Halvard. Begge navna brukes i perioden.
 • 1628-1629: Enke
 • 1629-1655: Ole, trolig gift med enken.
 • 1657-1662: Peder, f. 1624.
 • 1663-1679: Peder og Jon. I matrikkelen for 1667 står Jon for hele gården, da han hadde den største delen. Etter mantallet i 1664 heter han Jon Pedersen og er født i 1632. Han må være død i 1689, da det igjen er en enke som står for gården. Det ser ut som om at noe ekstra må hendt det året for i en tilføyelse står det: " gården er ganske øde og usådd, derfor ingen tiende".

En sammenhengende slektshistorie blir det med Jon Guttormsen. Han overtar Eidstu i 1689. Fra da av lever slekta på Eidstu i syv generasjoner frem til 1926.

Eidstu nedre, gnr. 24, bnr. 1

Gården er på 3000 da., der 150 da. er dyrket. I 1715 ble den store Eidstugården delt i to, hver på 1 sp. 18 m.

Bygslere:

 • I. Jon Gundersen, født på Eggen i Selbu. Han drev Husby et underbruk under Eidstu i perioden 1719-1724. Gift med Ane Andersdtr. Husby (død i 1741). Barn:
  • 1. Gunhild f. 1731
  • 2. Ane f. 1732
  • 3. Karen f. 1734
  • 4. Gunnar f. 1740. Gift med Agnes Olsdtr. Leira i Bratsberg
 • II. Even Eriksen Skjetne (død i 1754) gift med Sigrid Jonsdtr. Eidstu (1717-1776). Foreldrene til Even kom fra Melhus. De bygslet en av Skjetnegårdene. Eidstu er i 1776 soldatlegdsgård. Jon Gunnarsen overlot gården i 1747 til Even. Barn:
  • 1. Jon f. 1750 død som liten.
  • 2. Siri f. 1751 død som liten.
  • 3. Jon f. 1752. Gift med Sigrid Rolvsdtr. Nes (gården Nes ved Selbusjøen).
  • 4. Ester f. 1754. Gift med Haldor Halvarsen Svån. De hadde visstnok et barn til som døde som liten.
 • III. Sigrid Jonsdtr. gift for II. gang med Jakob Pedersen Eidstu (øvre) (1725-1756). Jakob bygslet gården i 1755. De hadde en datter Sigrid (1756-1783).
 • IV. Sigrid Jonsdtr. gift for III. gang med Arnt Olsen Sve (1724-1791). Arnt var sønn til husmann Ole Pedersen Storsve under Moen. Arnt fikk feste på Eidstu i 1758, og bygselbrev av Hospitalet i 1786. De hadde datteren Berte (1760-1762). Arnt ble gift for II. gang i 1778 med Ane Pedersdtr. f. 1750.
 • V. Ane Pedersdtr. f. 1750 gift for II. gang med Jon Iversen Løkaunet f. 1765. Jon bygslet Eidstu i 1793. I 1806 kjøpte han gården for 1200 spd. Disse pengene fikk han låne av forlikskommisær L. L. Forseth (Eidsvollsmann) mot i. prioritet i gården. Siden 1806 har Eidstu nedre vært bondeodel.

Brukere:

 • 1. Bjørn Larsen Forseth (1799-1835) kjøpte gården i 1808. Gift med enken Andrea Andersdtr. Valset (1798-1877) fra Bratsberg. Hun var kjent for å være en skjønnhet. Barn:
  • 1. Oline (1827-1848)
  • 2. Ane Martha f. 1829.
  • 3. Lovise (1831-1901). Gift med lærer Kvande fra Øksendal. De bygde seg hus på Eidstu.
  • 4. Andrea Bergitta (1835-1897). Året etter at Bjørn Larsen Forseth døde giftet Andrea Bergitta seg med lærer Bersven Olsen Bostad (1802-1869). De hadde datteren Ingeborg-Anna (1837-1867). Det var de som drev Eidstu til han døde i 1869. Fra 1855 med hjelp av Andreas datter. Ane Martha og hennes mann som også bodde på Eidstu.