Einar Molland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 8. november 1976: utsnitt av nekrolog over Einar Molland.

Einar Molland (født 11. mars 1908 i Kristiania, død 5. november 1976 i Oslo) var teolog og kirkehistoriker, i en årrekke professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo.

Familie

Einar Molland var sønn av kontorsjef Jacob Molland (1880–1940) og Laura Heyerdahl (1879–1967), og ble gift i 1940 med Vera Margaretha Moe (1909–1999).

Liv og virke

Einar Molland vokste opp i Kristiania. Han tok examen artium i 1926 og teologisk embetseksamen i 1932. I 1933 ble han universitetsstipendiat, og konsentrerte seg om kirkehistorie. Han studerte videre i Berlin og Göttingen, senere i Strasbourg og London. Molland disputerte i 1938 på avhandlingen The Conception of the Gospel in the Alexandrian Theology.

Fra 1939 til sin død 1976 var Molland professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Han var dekanus ved Det teologiske fakultet 1948–1953.

Under okkupasjonen var Molland del av kirkekampen, og i 1944 måtte familien flykte til Sverige, der Molland var prest for den norske flyktningmenigheten i Uppsala frem til frigjøringen.

Som forsker publiserte Moland fire større arbeider: to om oldkirken, ett om konfesjonskunnskap og det posthume verket Norges kirkehistorie i det 19. århundre i to bind.

Molland var medlem av en rekke råd og utvalg, blant annet Kringkastingsrådet 1956–1963, Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1958–1965, Kirkeordningsnemnda 1945–1948, Dissenterlovskommisjonen 1957–1962 og Stat–kirke-utvalget 1971–1975.

I 1961 ble Molland utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og samme år mottok han Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania i 1910 er Einar Molland oppført sammen med foreldrene og en bror på adressen Parkveien 71. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Oslo for 1940. I 1945 er han oppført på adressen Jacob Aalls gate 45b, og den samme adressen hadde han i adresseboka for 1970/71.

Ettermæle

Einar Molland er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog i Aftenposten 8. november 1976 skrevet av Helge Fæhn, ble Einar Molland beskrevet slik (utdrag):

Hos Einar Molland var det en selvfølgelig sammenheng mellom oppgavene som kirkehistoriker, prestelærer og aktiv kirkemann. Og på alle disse områder har han ydet en innsats av varig betydning. Som historiker behersket han suverent hele det veldige felt: kirkefedrene og oldkirken, norsk høymiddelalder og det 19. århundrets kirkehistorie i vårt land. … Som lærer for vordende prester vil Einar Molland bli husket lenge, som den inspirerende foreleser med usedvanlige pedagogiske evner og en krystallklar og stringent fremstillingsform.

Einar Molland er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av et bronserelieff av ham.

Kilder og referanser

Eksterne lenker