Erich Olsen Ancher

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Erich Olsen Ancher (født 4. oktober 1644 Gøteborg, død 22. mai 1699 Christiania) er stamfar til slekten Anker i Norge.[1] Han skal ha vært sønn av kjøpmann og ankersmed Olof Erichsson (-1682) og hustru Kirsten i Gøteborg.

I 1666 ankom en ung svensk på 22 år til byen. Han var en reisende handelsmann som jobbet for et Lübeck-firma, kjent som Erich Olofsson Ancher. Denne uerfarne handelsmannen skulle etter hvert bli grunnleggeren av en fremstående handelsdynasti i Norge. Men hans første møte med Christiania var langt fra vellykket; faktisk endte han opp med å bli arrestert. I supplikkprotokollen til stattholderskapet blir han presentert som "en fattig fremmed kar fra Lübeck", som i tjeneste for sin arbeidsgiver, kjøpmann Peter Bahrum, ble anklaget for smugling. Byretten dømte ham til konfiskasjon av hans produserte varer, samt en bot på ti riksdaler.

Til tross for denne mindre enn ideelle starten, virker det som om den unge mannen fant seg godt til rette i denne lille byen. Han bestemte seg for å slå seg ned i Christiania, selv om han fremdeles ble referert til som "Peter Bahrums tjener" to år etter sin uheldige start. Basert på informasjon fra Lübeck byarkiv, ser det ut til at kjøpmann Bahrum's finansielle situasjon var ganske ustabil i denne perioden. Dette kan muligens forklare hvorfor den unge handelsagenten valgte å bli i Christiania, i stedet for å vende tilbake til en usikker fremtid.

Gjennom ekteskap med Maren Lauritzdatter kom han derimot inn i byens rike kjøpmannskretser. Ekteskapet dannet grunnlaget for en Anker-slekt som samlet opp store rikdommer og gjorde seg bemerket. Da han giftet seg med Maren i februar 1673 fikk han svigermorens krambod i Tollbodgaten 17, den som Didrik Sandersen Tack i sin tid hadde bygd opp.

Anker-slekten ble etterhvert adlet på falskt grunnlag. [2]

Familie

Portrett av Erich Ancher
Erich Olufsen Ancher (1644-99)

Erich ble handelsbestyrer for enken Maren Didrichsdatter Lauritzen og giftet seg med hennes yngste datter Maren Lauritzdatter.

De hadde seks sønner og fem døtre, blant annet barna:

  1. Bernt Ancher (1680–1724), sogneprest til Fluberg i Oppland.[3]
  2. Jan Ancher (1687–1750), kjøpmann på Bragernes.[4]
  3. Ole Anker
  4. Lars Anker
  5. Gunhild Anker

Eiendommer

Maren og Erich Anchers bygård lå på hjørnet av nåværende Kirkegaten og Tollbodgaten og ble revet omkring 1930. Familien hadde også eiendommen Huseby i Aker, som Ancher hadde kjøpt for å skaffe landbruksprodukter til deres store husholdning; 12 barn og tjenestefolk.

Virksomhet

Hans forretning omfattet foruten vanlige krambodvarer også vinimport og trelasthandel.

Fra kjøpmannsgården i Tollbodgata opparbeider han med flid og sparsommelighet etter hvert en ganske betydelig forretning, med trelast og vinhandel om spesiale, og han ble en formuende og aktet mann i Christiania. I 1694-97 var han overformynder i Christiania. Det var altså ingen dårlig posisjon den tidligere tjeneren fra Lübeck hadde skaffet seg, skriver Per Holck (2005).[5]

Litteratur

  1. https://snl.no/Anker
  2. https://no.wikipedia.org/wiki/Anker_%28slekt%29
  3. Holck, Per. Bernt Anker. Utg. Solum. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. https://snl.no/Anker
  5. Holck, Per. Bernt Anker. Utg. Solum. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.