Faskin

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faskiner i skanseoppbyggingen til venstre i bildet fra kampene ved Lier 18. april 1808, tegning av Andreas Bloch fra 1914

Faskin er en bunt av grener med en lengde på mellom en og fire meter, og med en tykkelse på 25–30 til 50 cm. Størrelsen varierer avhengig av bruken.

Ordet kommer fra fasces som betyr en bunt eller et knippe og dette var en makt og autoritet symbol i romertiden.

Faskiner brukes ved anleggsarbeider til å beskytte skråninger mot erosjon, til elveforbygningsarbeider og til underlag for provisoriske veier, demninger og fundamenter på bløt grunn, samt som skytematter.

Innen landbruk har en brukt faskiner som enkle støttemurer til å forsterke for eksempel bredden på kanaler og elver mot erosjon. Også som midlertidige overganger over bløt jordsmonn som myrer.

Militær bruk har vært dels som splintvern til skanser før sandsekker overtok, og dels som oppfylling av diker, grøfter, småelver, vollgraver og panserhindere. Pionerstyrkene hadde ofte egne både, lange såkalte faskinkniver for å hugge skudd og kvist. Fordelen var at en kan gjøre det fremkommelig med enkle materialer man fant på stedet. Det ble fra faskiner også utviklet en egen flettverkskurv, en skansekurv, i kvist, en stor sylinder som ble fylt med stedlige masser. Slike, men nå i stål, benyttes fortsatt av militære enheter.

Kilder