Lier (Kongsvinger gnr. 24/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lier
Lier gård Kongsvinger 1953.jpg
Først nevnt: 1593
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: 1
Type: Gardsbruk

Lier er en storgard i Kongsvinger kommune, i tidligere Vinger kommune. Garden ligger ved sørenden av Vingersjøen 6 km fra Kongsvinger sentrum. Eiendommen strekker seg sørvest- og sørøstover mot grensene til Sør-Odal og Eidskog. Lier består pr. 2020 av 673 dekar dyrket jord, 39 dekar innmarksbeite, 30 611 dekar produktiv skog og 8 435 dekar annet areal. Kongsvinger Golfklubbs bane på Liermoen ligger på Lier gards grunn.

Det gamle gardsnavnet var Liðir, flertallsform av lið, som er det samme som li, en bratt og jevn skråning ofte med gras eller skog.

Historie

Som på nabogarden Kabberud var også Lier ruinert av fienden og evakuert under Gyldenløvefeiden i 1675 – 79. I krigsårene 1807 – 1814 var det trefninger på Lier mellom svenske og norske styrker 18. april 1808 og 2. august 1814.

"Svenskerne drives paa flugt foran Lierstillingen 2. august 1814". Tegning av A. Bloch.

Skanser og løpegraver fra disse årene er fortsatt synlige i området. Lier ungdomslag reiste i 1914 en bautastein ved Lier gard til minne om de falne i disse to trefningene.

Gjennom mer enn 200 år og fram til 1823 var det to Liergarder, en søndre og en nordre. Deler av Føsker og de to gardene ble da igjen slått sammen til ett ”gods” av Thomas von Westen Engelhart. Sønnen Fredrik Engelhart var på Lier i 1865.

Familien Kiær i Fredrikstad kjøpte Lier i 1895 og drev garden gjennom firmaet A/S Lier, Varald og Bogen. Forstkandidat Thorvald Kiær var selskapets skogsforvalter og bodde på Lier. I 1906 solgte firmaet sine eiendommer til Mads Wiel Stang som tidligere var eier av Speismark. Hans etterkommere er fortsatt eiere i 2020.

Husmannsplasser under Lier

Navn Alt. navn Navn Alt. navn
Askhuset Askhuset nordre, Nedre Lier Nordli Nordlibakken
Askhuset søndre Nordset nordre
Bergimellom nordre Bergimellom nedre Nordset søndre
Bergersrud Olberg
Engelksbak Olset
Flaen Vrangsagen Olsrud
Føsker Fusker Olstad
Fåfenga Faafengen Sigernesvangen Næsivangen
Gubbevangen nordre Kverna, Haukåa Sjønningsenga Skjønningsengen
Haukberget Haukebakken Sollia nordre Sollien nordre
Holersætra nordre Sollia søndre Sollien søndre
Holersætra søndre Sollimyra Solliholmen, Sollibråten
Justis Speismarkmyra Traætmyra, Spidmakrkmyren
Kilbak Kilbakke Steinbråten
Kletta Strand
Køia Køien, Koia Tjernsli Bråtan, Bråten
Lierbrenna Breannaløkka, Brenna Tobaksbråten
Liermoen Moe, Olsrudmoen Torsrud Lierrønningen nordre
Lierrasta Lierrasten, Liereie Tråstadrønningen
Lierrønningen Lierrnningen søndre, Lierrydningen Vestaberg nordre
Lilleset Vestaberg søndre
Linnerud Moen Vestli
Nedre Råliplass Vrangsaga nordre
Ner-Rålia Rålia, Nedre Rålia Vrangsaga søndre
Åsberget

Kilder og litteratur

Husmannsplassen Bergersrud.
Foto: Per Tore Broen (2020).

Videre lesing

Koordinater: 60.14966° N 12.04227° Ø