Gubbevangen nordre under Lier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gubbevangen nordre
Gubbevangen steinsatt bekk.jpg
Steinsettingen i deler av bekken ved Gubbevangen.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Børslungåsen, Børslungsætervangen, Kverna, Kvenna, Haukåa
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: Umatrikulert
Type: Nedlagt husmannsplass
Kartutsnittet fra 1884 viser beliggenheten til husmannsplassene Gubbevangen nordre og søndre og naboplassen Vestaberg søndre samt flere andre plasser på Speismark. Alternativt kart, se Ellingsrudsæter. Kartverkets historiske arkiv.

Gubbevangen nordre er en nedlagt husmannsplass under Børslungsæter gnr. 21/5 og fra 1916 under Lier i tidligere Vinger kommune. Plassen omtales ofte som Kverna eller Kvenna.

Første gang plassen nevnes er da Børslungsæter gnr. 21/4 omkring 1850 ble solgt til kaptein Thomas von Westen Engelhart på Lier gard. Da flyttet tre av sønnene til Nils Eriksen (1784 – 1863) og Helene Hansdatter Holer ut som husmenn. Nils bosatte seg på Gubbevangen nordre, Hans på Gubbevangen søndre og Erik på Børslungbrenna.

Haukåa renner gjennom Gubbevangen nordre og på samme måte som Hans på den søndre plassen satte også Nils opp ei kvern ved åa. Der kvernkallen gikk var det åpent ut til fossen, og kvernhuset hadde som små kvernhus ellers en ovn i den ene kroken og en benk langs en av veggene der mølleren kunne sove. Det fortelles at da Kristian Børslungsæter en gang kom med en pose havre han skulle ha malt, var kornet rått. Kona til mølleren som var hjemme tok seg av malingen og tørket kornet i ei gryte på ovnen. Det var hull i gryta så noen havrekorn falt i asken da hun rørte i gryta. Dette skulle hun ha for malingen , sa hun. I Gubbevangen skal det også ha vært nisser slik det gjerne var i alle de gamle kvernhusene.

Nils Nilsen var født i 1830 og hadde i 1856 giftet seg med Maren Gulbrandsdatter født i 1833 i Stensby, Vesle-Fulu i Sør-Odal. De fikk sitt første barn i Nils i 1856, deretter Gulbrand i 1858, Ole (1859 – 1862), Embret i 1862, Ole i 1864, Karl i 1866 og deretter to døtre: Hedda i 1870 og Maren i 1873. Barna var født i Børslungsæter og for to av dem er det spesifisert i kirkebøkene at fødestedet er Kvernen under Børslungsæter, men trolig var de seks eldste og muligens alle født i Gubbevangen. Sønnen Ole døde her i 1862.

Nils skal ha vært en like nevenyttig kar som broren Hans på naboplassen. Engelskmannen William Cockran Carr som ei tid var eier av Sigernes øvre, anla en vei i den bratte skråningen ovenfor gården. Her måtte veien til dels legges ut på gråsteinsmur som Nils hadde vært mester for, og godt arbeid må blitt gjort for muren står den dag i dag (2021). Nils bidro også ved muring av brukarene da gamle Kongsvinger bru over Glomma ble bygd og sto ferdig i 1856.

I 1865 er Nils ”Gaardbruger og Selvejer”. De hadde da ei ku, sådd 1 skjeppe blandkorn, 1 skjeppe havre og satt 2 tønner poteter. Ved tellingen i 1875 hadde de i tillegg en hest på Gubbevangen, og hadde nok også ryddet mer jord for de hadde nå sådd 1 skjeppe bygg, 1 tønne havre og satt 1½ tønne poteter. Seks av de sju gjenlevende barna bodde fortsatt på Gubbevangen i 1875.

Ved neste folketelling i 1891 er Nils oppført som ”Jordbrug, tømmermand, husmand”, og foruten to egne barn, hadde de barnebarnet Laura Augusta Engebretsdatter, født i 1887 boende hos seg. Hun bodde også sammen med sine besteforeldre i 1900, da som fosterdatter.

Sønnen Gulbrand hadde i 1880 utvandret til Wisconsin, USA, og tatt navnet Gilbert Nelson. Den 15 år yngre broren Engebret (Embret), nå som Albert Nelson, fulgte etter i 1892 og bosatte seg i samme stat som Gulbrand. Begge brødrene fikk en stor etterslekt i USA.

Nils døde i Holsætra i 1907, og i 1910 har sønnen Ole som en tid har vært på Sollimyra og Holsætra overtatt etter faren i Gubbevangen nordre. Ole hadde i 1885 giftet seg med Martea Olsdatter født i 1864 fra Fjeldbu og hadde sønnen Olaf (1886 – 1891). Mora, Maren, som nå var enke, bor hos dem som føderådskone, mens Matheas mor er hos dem i forpleining og fikk fattigunderstøttelse. Ole livnærte seg ved siden av gårdsdriften også som hjulmaker.

Annonse i avisa Glommendalens Social-Demokrat 1. desember 1916 angående løsøreauksjonen i Gubbevangen.

Maren døde i 1913 i Gubbevangen, og i 1917 kjøpte Ole og Marthea bruket Digerud gnr. 29/12 i Vinger og bosatte seg der etter å ha solgt Gubbevangen til Mads Wiel Stang på Lier gard og det meste av løsøre på auksjon. Ole døde på Digerud i 1944.

I 1920 er Hans Martinsen (1863 – 1943) fra Fåfenga husmann på Gubbevangen nordre. Han hadde i 1905 inngått ekteskap med Gyda Mathilde Kristiansen (1864 – 1948) fra Eidsvold. Sammen har de datteren Signe Martinsen 14 år som i 1927 giftet seg med en nær slektning på Fåfenga, Ole Martinsen.

Senere var Klaus Kjeldsrud bruker av plassen. Han flyttet herfra omkring 1938.

I 2021 er all bebyggelse borte, men tufter etter våningshus og uthus er fortsatt synlige. Deler av Haukåa og Svartbekken er i dette området steinsatt, og det er spor etter dammer.

Matrikkelutkastet av 1950:

6 Gubbevangen 0 mark 46 øre   Agnes Delphin

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.09982° N 12.00635° Ø