Husmannsplasser i Kongsvinger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne oversikten over husmannsplasser i Kongsvinger kommune er i første omgang et arbeidsdokument for å registrere plassene på Lokalhistoriewiki. Artiklene er utarbeidet av Kongsvinger-Vinger historielag.

Navn Under gården Gnr. Koordinater Merknader
Delerud østre Rustad nordre 1/20 60.2300229

12.06714411

Alt. navn: Delerud øvre
Delerud vestre 1 60.22972812

12.06140501

Alt. navn: Delerud nedre
Langtjern Rustad nordre 1/27 60.19204123

12.17672025

Roverudbroen Rustad nordre 1 Alt navn: Brua
Rønningen Rustad nordre 1 60.24088105

12.05283313

Alt. navn: Rustadrønningen
Skyåsen Rustad nordre 1 Alt. navn: Skybakken,

Lillehaugen

Vildmyren Rustad nordre 1 60.23664637

12.06190777

Alt. navn: Plassen, Myra
Bjerke Rustad søndre 2/5 60.21512760

12.04624749

Engen Rustad søndre 2 Alt. navn: Rustadengen,

Punnerudsenga

Fageråsen Rustad søndre 2 60.2223226

12.0621882

Slåtten Rustad søndre 2/14 60.21655462

12.04592847

Alt. navn: Olsrud

Matr. navn: Slaatten

Amundsrud Hov 3/3 60.20893636

12.05874486

Engelsrud Hov 3/23 60.21241750

12.05195478

Fjeldhaug Hov 3/10,12 60.21017698

12.04349494

Bureisningsbruk
Mensrud Hov 3/24 60.21248694

12.04737473

Monsrud Hov 3/25 60.20954760

12.05717682

Engebråten Nesteby 4 60.20902544

12.08784043

Mellem nordre Nesteby 4/5 60.21254109

12.09813894

Matr. navn: Mellem
Mellem søndre Nesteby 4/3 60.21184440

12.09834403

Nordby Nesteby 4 60.19731201

12.05047001

Rudsbakken Nesteby 4
Svensrud Nesteby 4/2 60.20817793

12.06123797

Tjernsby Nesteby 4/4

4/7

60.20535283

12.09812853

Alt. navn: Tjernsby nordre,

Kapp nordre

Tjernsby søndre Nesteby 4/7 60.20535283

12.09812853

Alt. navn: Kapp søndre

Matr. navn: Tjernsby

Bråten Gjøsegården 5
Enger Gjøsegården 5/5 60.19792673

12.10367304

Alt. navn: Kapp
Lysa Gjøsegården 5
Smedstad Gjøsegården 5/4 60.19846085

12.09812807

Bendikstorpet Skansgarden 6 60.17889104

12.24738359

Brattberget Skansgarden 6 60.16682631

12.23617492

Brenna Skansgarden 6/7 60.19453679

12.10645689

Haugen Skansgarden 6 60.19568661

12.08368113

Alt. navn: Gjøsegårdhaugen
Knauserud Skansgarden 6/6 60.15726006

12.21613183

Kongstorp Skansgarden 6 60.1933019

12.2641976

Alt. navn: Kongetorpet
Lysen Skansgarden 6/12 60.19557268

12.13572113

Alt. navn: Lysa
Melandstorpet Skansgarden 6/15 60.15964140

12.22278323

Alt. navn: Møilandstorpet
Nytorpet Skansgarden 6/8 60.18967808

12.10404855

Alt. navn: Nytorpet nordre
Nytorpet søndre Skansgarden 6/9 60.18733590

12.10357112

Punnerud Skansgarden 6
Sagli Skansgarden 6/11 60.20804424

12.10713928

Alt. navn: Skansgårdsagen
Smedstad Skansgarden 6/10 60.20013293

12.09617390

Matr. navn: Smedstad nordre
Solbakken Skansgarden 6/4 60.19617773

12.07811352

Tangerud Skansgarden 6
Vastaberget Skansgarden 6 Alt. navn: Vastadberget østre
Vastaberget

vestre

Skansgarden 6
Volden Skansgarden 6
Øyungen Skansgarden 6/13 60.18491968

12.16501628

Alt. navn: Øiungstorpet

Matr. navn: Øyongen

Aurtangen Skinnarbøl 7 60.16483137

12.15202896

Brakalsvålet

nedre

Skinnarbøl 7/11 60.16885490

12.14985388

Matr. navn: Brakalsvålet
Brakalsvålet

øvre

Skinnarbøl 7/12 60.17004733

12.14958940

Alt. navn: Brakalsvålet nordre
Dammen Skinnarbøl 7 Alt. navn: Digerendammen
Fransbråten Skinnarbøl 7/6 60.17998504

12.10739032

Kalvberget Skinnarbøl 7
Ladderud Skinnarbøl 7 60.14887200

12.18582545

Lillested Skinnarbøl 7 60.1773406

12.0762184

Alt. navn: Rundgren
Lønhøyden

midtre

Skinnarbøl 7 60.14337136

12.24175145

Matr. navn: Lønhøgda midtre
Lønhøyden

nedre

Skinnarbøl 7 60.14793264

12.23639733

Matr. navn: Lønhøgda nordre
Lønhøyden

øvre

Skinnarbøl 7 60.14793264

12.23639733

Matr. navn: Lønhøgda øvre
Mobekk nordre Skinnarbøl 7/14 60.18084671

12.09983372

Mobekk søndre Skinnarbøl 7/10 60.17840712

12.09611117

Nystellet Skinnarbøl 7/15 60.14115036

12.20565593

Alt. navn: Mattistorpet
Olsrud Skinnarbøl 7/13 60.18238242

12.10325110

Pisud Skinnarbøl 7 60.15903467

12.17986869

Alt. navn: Pisud
Tekstebakken Skinnarbøl 7/8 60.16237201

12.18906252

Åberget Skinnarbøl 7/7 60.17466720

12.10923236

Matr. navn: Aaberget
Benterud Overud 8 Alt. navn: Bentsplassen
Bråten Overud 8
Frauviken Overud 8 60.16105756

12.13650431

Gammelvangen Overud 8 60.15701036

12.14460929

Alt. navn: Hæstebekken vestre
Gåsvika Overud 8 60.14332692

12.17238614

Alt. navn: Gåsvika
Hellerud nedre Overud 8/2 60.14076739

12.15767040

Alt. navn: Hellerudåsen
Hellerud øvre Overud 8 60.14130137

12.15449623

Hestbekken Overud 8 60.15433126

12.10760907

Alt. navn: Hæstebeken østre, Hestviken
Kabberudbakken Overud 8 60.16681

12.07894

Mellemgården Overud 8 60.1740609

12.0990811

Alt. navn: Skalfuruberget nedre
Nilsrud Overud 8 60.17518493

12.08478708

Overudsberget

(nordre)

Overud 8 60.17155018

12.06563567

Alt. navn: Ovraberget
Overudsberget

(søndre)

Overud 8
Rønningen Overud 8
Vardeberget Overud 8 60.15006605

12.16564613

Åbakken Overud 8 60.17751109

12.08946084

Åmot Overud 8 60.17448127

12.07988726

Alt. navn: Åmot øvre og nedre
Åsen Overud 8 60.17636083

12.09254537

Ødegården Overud 8 60.17237801

12.15323988

Alt. navn: Skalfuruberget øvre,

Øgarden

Bjørberglia Kabberud 9
Kabberudbråten Kabberud 9
Kabberudbråten Kabberud 9/6 60.1596258

12.0810911

Alt. navn: Kabberudbråten øvre
Kabberudbråten Kabberud 9/12 60.1595175

12.0814974

Alt. navn: Kabberudbråten nedre
Kolstad Kabberud 9/9 60.1681156

12.0734958

Matr. navn: Kabberud
Moa Kabberud 9/17 60.1625981

12.066444

Alt. navn: Moen søndre
Bergersrud Lier 24 60.1424639

12.0249778

Bæreiavangen Lier 24/9 (1)
Kletta Lier 24/36 60.1667528

12.0146083

Køien Lier 24 60.1437053

12.0122576

Lierbrenna Lier 24 60.1568710

12.0442101

Lier-Rasta Lier 24/24 60.1663965

12.0328539

Matr. navn: Lierrastad
Lierrønningen Lier 24/17 60.1536644

12.0115309

Matr. navn: Lier
Lilleset Lier 24
Ner-Rålia Lier 24/8

24/9

60.1519437

11.9671702

Alt. navn: Nedre Raalien

Matr. navn: Rålien. Grend: Raalien

Olberg Lier 24
Olset Lier 24
Sjønningsenga Lier 24 60.1709268

12.0533314

Strand Lier 24 60.1618601

12.0487910

Torsrud Lier 24
Tråstadrønningen Lier 24 60.1583303

12.011389

Alt. navn: Lierrønningen nordre,

Rønningen

Vestli Lier 24 60.1465871

12.0113684

Langerud Nor østre 26/1 60.184543

12.030110

Mellom-Rasta Nor østre 26/23 60.1685147

12.031415

Matr. navn: Mellem-Rastad
Sør-Rasta Nor østre 26/2 60.170054

12.030900

Matr. navn: Nor østre
Norheim Nor vestre 27/10 60.1710539

12.0289999

Rastahaugen Nor vestre 27/11 60.169540

12.029981

Alt. navn: Haugen

Matr. navn: Rasta søndre

Torgersrud Nor vestre 27
Engebråten Holt 28/17 60.17803406

12.00581296

Alt. navn: Holtbråten, Engebraaten

Holtbrenna Holt 28/2 60.1774557

12.0175695

Alt. navn: Brenna

Matr. navn: Holt

Holtbråten Holt 28/16 60.17779711

12.00629912

Alt. navn: Holtbraaten
Holtbråten (vestre) Holt 28 60.1778979

11.9933369

Alt. navn: Holtbråten
Nylenna nordre Holt 28/9 60.1689411

12.0187520

Alt. navn: Nylænden

Matr. navn: Holt

Nylenna søndre Holt 28 60.1680902

12.0206713

Alt. navn: Åsmoen, Nylenden
Rasta Holt 28/3 60.1727874

12.0204651

Alt. navn: Mellem

Matr. navn: Holt

Holt 28 60.1780340

12.0108923

Matr. navn: Roa
Torsrud Holt 28 Alt. navn: Paulsrud
Tajet Holt 28 60.1812128

12.0127262

Alt. navn: Holttaje
Aurbakken Digerud 29 60.17848842

11.9886871

Digerudbråten Digerud 29
Fjeldbo Digerud 29/17 60.1811473

11.9879073

Småbruk
Trøanhjemmet Digerud 29/22 60.17610152

11.98916875

Alt. navn: Digerudplassen
Bakken Kurud 30/20 60.18082655

11.98443931

Hyttebakken Kurud 30/2 60.1854816

11.9799594

Gard, småbruk
Kurudbakken Kurud 30/14 60.1811121

11.9828138

Alt. navn: Svarthus

Matr. navn: Kurud

Plassen Kurud 30/27 60.18638824

11.99360476

Alt. navn: Kurudjordet, Kurudplassen

Matr. navn: Larsplads

Badstuen nedre Sidselrud 31/14 60.18777384

11.97637366

Matr. navn: Badstuen
Badstuen øvre Sidselrud 31/13 60.18801162

11.97498785

Matr.navn: Badstuen
Eliasjordet Sidselrud 31 60.18702102

11.96735021

Gravlien nedre Sidselrud 31/6 60.14840207

11.94134698

Alt. navn: Fogt.

Matr. navn: Sesselrud. Grend: Raalien

Gravlien øvre Sidselrud 31/2 60.14356194

11.94122075

Alt. navn: Rålibakken

Matr. navn: Rålien. Grend: Raalien

Knutsjordet Sidselrud 31/10
Råliberget Sidselrud 31/5 60.14532660

11.94723681

Alt. navn: Berget.

Matr. navn: Sesselrud. Grend: Raalien

Raalibraaten Sidselrud 31/5 Grend: Raalien
Sidselrudberget Sidselrud 31
Sidselrudbråten Sidselrud 31/18 60.18917102

11.96639101

Alt. navn: Sidselrubraaten
Sidselrudbråten Sidselrud 31/15 60.1883210

11.9671502

Alt. navn: Bråten, Sidselrudbraaten
Sidselrudengen Sidselrud 31/9 60.19181949

11.96803062

Matr. navn: Sesselrud
Sidselrudmoen Sidselrud 31 60.19777437

11.97276785

Matr. navn: Sesselrud
Stormyren Sidselrud 31/10 60.18278121

11.96639001

Alt. navn: Stormyra

Matr. navn: Sesselrud

Bråtensætra Stømner øvre 32/9 60.1528704

11.9530908

Grend: Raalien
Kollien Stømner øvre 32 60.1773032

11.9447203

Alt. navn: Marikollien
Krokasætra Stømner øvre 32/4 60.1480454

11.9597571

Alt. navn: Pladsbakken

Matr. navn: Bakken. Grend: Raalien

Stormyren Stømner øvre 32/7 60.18169121

11.96364010

Matr. navn: Stømner øvre
Stømnerhøiden Stømner øvre 32/8 60.1807669

11.9511806

Alt. navn: Målet

Kartverkets navn: Stømnerhøgda

Stømnervangen Stømner øvre 32/17 60.1459429

11.9568458

Alt. navn: Rålivangen, Øvre Rålia

Grend: Raalien

Bogerpladsen Stømner ytre 33/3 60.2005131

11.9420598

Hytten Stømner ytre 33
Kuskeplassen Stømner ytre 33/18 60.14892156

11.95674761

Matr. navn: Stømner ytre

Sætervang. Grend: Raalien

Marteheimen Stømner ytre 33/23 60.153974

11.958638

Alt. navn: Kurudsætra, Maribo

Grend: Raalien

Råliteigen Stømner ytre 33/13 60.14677962

11.95584913

Alt. navn: Bogerpladsætra

Grend: Raalien

Råliåsen Stømner ytre 33/12 60.14749315

11.93776976

Alt. navn: Halvorsrud, Raalibakken

Grend: Raalien

Åndstad Stømner ytre 33
Åsumplassen Åsum 34/7 60.2080898

11.9217222

Magnuspladsen Gulli 35/3

35/4

60.1996266

11.9115207

Enger Huvenes 36/11 60.2022832

11.9403356

Holtengen Huvenes 36
Huveneshøgda Huvenes 36/9

36/10

60.1908972

11.9399963

Matr. navn: Huveneshøiden
Kristiansplass Huvenes
Mårud Huvenes 36/12 60.2022832

11.9403356

Sanderud Huvenes 36
Svartholmen Huvenes 36/8
Dalsengen Spetalen 37 Alt. navn: Gudbrandssten
Grubebakken Spetalen 37 Matr. navn: Gruebakken
Monsrud Spetalen 37/5 60.1811632

11.936392

Matr. navn: Gruebakken
Spetalsmoen Spetalen 37
Åbråten Skyrud 37/54 60.1728905

11.9177851

Alt.navn: Aabraaten
Skyrudtangen Skyrud 38/4 60.1766927

11.9083414

Alt.navn: Tangen

Matr. navn: Skyrud

Gudbrandsdalen Skyrud 38/25+ 60.1746985

11.9299038

Eidsbergbråten Eidsberg øvre 39/9 60.2382399

11.900102

Alt. navn: Bråten

Matr. navn: Eidsbergbråten

Grubehaugen Eidsberg øvre 39 60.2403076

11.8970707

Alt. navn: Gurihaugen

Matr. navn: Eidsberg øvre

Haugen Eidsberg øvre 39/3 Matr. navn: Eidsberg øvre
Tangen Eidsberg øvre 39/13 60.2352375

11.8988407

Eidsberghøiden Kvisler 41/5 60.2215209

11.9100434

Alt. navn: Høgda

Matr. navn: Høiden

Hakestuen Øiset nedre 42/6,13 60.2115662

11.9144681

Haugen Øiset nedre 42 Matr. navn: Øiset nedre
Hovland Øiset nedre 42/9,11 60.2115662

11.9144681

Mellem Øiset nedre 42/11
Øisethøgda Øiset nedre 42/7 60.2182800

11.9117202

Alt. navn: Høgda

Matr. navn: Øiset nedre

Aur nedre Øiset øvre 43/8 60.23214068

11.93655024

Aur øvre Øiset øvre 43 60.24891807

11.92464081

Hvitmosen Øiset øvre 43 60.24891807

11.92464081

Kalmyra nedre Øiset øvre 43/12

43/17

60.2362210

11.9322911

Matr. navn: Kalmyren
Kalmyra øvre Øiset øvre 43/11

43/16

60.2374510

11.9330302

Matrik. navn: Kalmyren øvre
Kjølen Øiset øvre 43/5 60.2247088

11.9408617

Alt. navn: Kjølen nedre,

Øisetkjølen

Nordlia Øiset øvre 43 60.23413720

11.93606049

Alt. navn: Nordli
Reisplassen Øiset øvre 43/19

60.21285011

11.92830014

At. navn: Øisetstuen
Svarthus Øiset øvre 43
Øisetengen Øiset øvre 43/19 Alt. navn: Øisetstuen
Øisetkjølen Øiset øvre 43/16 60.2271159

11.9414303

Alt. navn: Kjølen øvre
Grønnerudbakken Grønnerud 44
Kalbakken Grønnerud 44/6 60.2214111

11.9454833

Lille Grønnerud Grønnerud 44
Tjernsli nedre Grønnerud 44 60.2457402

11.9479610

Alt. navn: Kjærnsli
Tjernsli øvre Grønnerud 44/4 60.2483621

11.9458267

Alt. navn: Nordre Skogen,

Skihytta Tjernsli, Kjærnsli nordre

Haugen Nyhus 45 60.2182425

11.9526615

Alt. navn: Hausen, Nyhusbakken
Nyhusplass Nyhus 45
Tørbak Nyhus 45 60.2182698

11.9514359

Alt. navn Nyhusbakken
Greakerplassen Greaker øvre 46
Bogerbekken Boger 48
Skjæret Vangen ytre 49/6
Gullbekk Vangen øvre 50
Haveløkken Langeland øvre 51/4 60.1961215

11.9964455

Opset Langeland øvre 51/7 60.2063887

11.9939426

Alfspladsen Tråstad søndre 52 Alt. navn: Alfspladsen vestre og

Alfspladsen østre

Møllerstuen Tråstad søndre 53/5 60.1902493

12.000000

Skjæret Sæter søndre 54/45
Sæterbakken Sæter søndre 54/8
Sætersundet Sæter søndre 54/6
Tangen søndre Sæter nordre 56/24 60.2450107

12.0186744

Alt. navn: Leiråstangen
Berg Sæter nordre 56 Alt. navn: Vestaberget
Fløitlien Sæter nordre 56 60.229641

11.967644

Krokengen Sæter nordre 56/2
Køyen Sæter nordre 56
Leiråsen gnr. 56/17 Sæter nordre 56/17 60.2433152

12.0195973

Alt. navn: Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Leiråsen gnr. 56/25 Sæter nordre 56/25 60.2428707

12.0196655

Alt. navn: Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Lerengen Sæter nordre 56/26 60.2389308

12.021983

Mellem Sæter nordre 56/21 60.2418474

11.9910502

Nordli Sæter nordre 56 60.2434566

12.0069383

Snertingdal midtre Sæter nordre 55/5 og

56/22

60.238845

11.998327

Snertingdal nordre Sæter nordre 56/13 60.2394136

11.9979006

Snertingdal vestre Sæter nordre 56/4 60.2369979

11.9972935

Snertingdal østre Sæter nordre 56/8 60.2364584

12.0008392

Alt. navn: Snertingdal øvre
Sæterenga Sæter nordre 56
Sætersæter midtre Sæter nordre 56/18

56/19

60.2442021

11.9799998

Matr. navn: Sætersæter nordre
Sætersæter nordre Sæter nordre 56 60.2446084

11.9797553

Sætersæter søndre Sæter nordre 56/20 60.2439124

11.9796283

Sønsterud Sæter nordre 56 Alt, navn: Synsterud
Sørli Sæter nordre 56/16 60.2411789

12.004207

Trætbråten Sæter nordre 56 60.2201502

11.9832846

Åeng Leirrud 57/7 60.2407394

12.025897

Alt. navn: Aaeng
Leirrudplass Leirrud 57/6 60.2438985

12.0228319

Leirstrand Leirrud 60.244863

12.030717