Husmannsplasser i Kongsvinger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle våningshuset på husmannsplassen Kletta under Lier i tidligere Vinger kommune (nå Kongsvinger kommune).
Foto: Per Tore Broen (2020).

Denne oversikten over husmannsplasser i Kongsvinger kommune er i første omgang et arbeidsdokument for å registrere plassene på Lokalhistoriewiki. Artiklene legges ut på wikien av Kongsvinger-Vinger historielag og Granli historielag, men kan redigeres og utvides av alle brukere. Plassene er ordnet alfabetisk innenfor hvert enkelt gårdsnummer.

Navn Under gården Gnr. Koordinater Merknader
Delerud østre Rustad nordre 1 60.230023

12.067144

Alt. navn: Delerud øvre
Delerud vestre Rustad nordre 1 60.229728

12.061405

Alt. navn: Delerud nedre
Langtjern Rustad nordre 1/27 60.192041

12.176720

Alt. navn: Langtjernet
Roverudbroen Rustad nordre 1 Alt navn: Brua
Rønningen Rustad nordre 1 60.240881

12.052833

Alt. navn: Rustadrønningen
Skyåsen Rustad nordre 1 Alt. navn: Skybakken,

Lillehaugen

Vildmyren Rustad nordre 1 60.236646

12.061908

Alt. navn: Plassen, Myra
Bjerke Rustad søndre 2/5 60.215128

12.046247

Engen Rustad søndre 2 Alt. navn: Rustadengen,

Punnerudsenga

Fageråsen Rustad søndre 2 60.222322

12.062188

Slåtten Rustad søndre 2/14 60.216555

12.045928

Alt. navn: Olsrud

Matr. navn: Slaatten

Amundsrud Hov 3/3 60.208936

12.058745

Engelsrud Hov 3/23 60.212417

12.051955

Fjellhaug Hov 3/10,12 60.210177

12.043495

Bureisningsbruk på

Mensrudfeltet

Mensrud Hov 3/24 60.212487

12.047375

Monsrud Hov 3/25 60.209548

12.057177

Engebråten Nesteby 4 60.209025

12.087840

Mellem nordre Nesteby 4/5 60.212541

12.098139

Matr. navn: Mellem
Mellem søndre Nesteby 4/3 60.211844

12.098344

Nordby Nesteby 4 60.197312

12.050470

Rudsbakken Nesteby 4
Svensrud Nesteby 4/2 60.208178

12.061238

Tjernsby Nesteby 4/4

4/7

60.205353

12.098129

Alt. navn: Tjernsby nordre,

Kapp nordre

Tjernsby søndre Nesteby 4/7 60.205353

12.098129

Alt. navn: Kapp søndre
Bråten Gjøsegården 5
Enger Gjøsegården 5/5 60.197927

12.103673

Alt. navn: Kapp
Lysa Gjøsegården 5
Smedstad Gjøsegården 5/4 60.198461

12.098128

Bendikstorpet Skansgarden 6 60.178891

12.247384

Brattberget Skansgarden 6 60.166826

12.236175

Brenna Skansgarden 6/7 60.194537

12.106457

Haugen Skansgarden 6 60.195687

12.083681

Alt. navn: Gjøsegårdhaugen
Knauserud Skansgarden 6/6 60.157260

12.216132

Kongetorpet Skansgarden 6 60.193302

12.264198

Alt. navn: Kongetorpet
Lysen Skansgarden 6/12 60.195573

12.135721

Alt. navn: Lysa
Melandstorpet Skansgarden 6/15 60.159641

12.222783

Alt. navn: Møilandstorpet
Nytorpet Skansgarden 6/8 60.189678

12.104049

Alt. navn: Nytorpet nordre
Nytorpet søndre Skansgarden 6/9 60.187336

12.103571

Punnerud Skansgarden 6
Sagli Skansgarden 6/11 60.208044

12.107139

Alt. navn: Skansgårdsagen
Smedstad Skansgarden 6/10 60.200133

12.096174

Matr. navn: Smedstad nordre
Sniperud Skansgarden 6
Solbakken Skansgarden 6/4 60.196178

12.078114

Tangerud Skansgarden 6
Vastaberget Skansgarden 6 Alt. navn: Vastadberget østre
Vastaberget

vestre

Skansgarden 6
Volden Skansgarden 6
Øyungen Skansgarden 6/13 60.184920

12.165016

Alt. navn: Øiungstorpet

Matr. navn: Øyongen

Aurtangen Skinnarbøl 7 60.164831

12.152029

Brakalsvålet

nedre

Skinnarbøl 7/11 60.168855

12.149854

Matr. navn: Brakalsvålet søndre
Brakalsvålet

øvre

Skinnarbøl 7/12 60.170047

12.149589

Alt. navn: Brakalsvålet nordre
Dammen Skinnarbøl 7 Alt. navn: Digerendammen
Fransbråten Skinnarbøl 7/6 60.179985

12.107390

Kalvberget Skinnarbøl 7
Ladderud Skinnarbøl 7 60.148872

12.185825

Lillested Skinnarbøl 7 60.177340

12.076218

Alt. navn: Rundgren
Lønnhøgda midtre Skinnarbøl 7/19 60.143371

12.241751

Matr. navn: Lønhøgda midtre
Lønnhøgda nordre Skinnarbøl 7/17 60.147933

12.236397

Matr. navn: Lønhøgda nordre
Lønnhøgda øvre Skinnarbøl 7 60.147933

12.236397

Matr. navn: Lønhøgda øvre
Mobekk nordre Skinnarbøl 7/14 60.180847

12.099834

Mobekk Skinnarbøl 7/10 60.178407

12.096111

Alt. navn: Mobekk søndre
Nystellet Skinnarbøl 7/15 60.141150

12.205656

Alt. navn: Mattistorpet
Olsrud Skinnarbøl 7/13 60.182382

12.103251

Pisud Skinnarbøl 7 60.159035

12.179869

Alt. navn: Pisud
Tekstebakken Skinnarbøl 7/8 60.162372

12.189063

Åberget Skinnarbøl 7/7 60.174667

12.109232

Matr. navn: Aaberget
Benterud Overud 8 Alt. navn: Bentsplassen
Bråten Overud 8
Frauviken Overud 8 60.161058

12.136504

Gammelvangen Overud 8 60.157010

12.144609

Alt. navn: Hæstebekken vestre
Gåsvika Overud 8 60.143327

12.172386

Alt. navn: Gåsvika
Hellerudåsen Overud 8/2 60.140767

12.157670

Alt. navn: Hellerud nedre
Hellerud øvre Overud 8 60.141301

12.154496

Hestbekken Overud 8 60.154331

12.107609

Alt. navn: Hæstebeken østre, Hestviken
Kabberudbakken Overud 8 60.166811

12.078942

Mellemgården Overud 8 60.174060

12.099081

Alt. navn: Skalfuruberget nedre
Nilsrud Overud 8 60.175185

12.084787

Overudsberget

(nordre)

Overud 8 60.171550

12.065636

Alt. navn: Ovraberget
Overudsberget

(søndre)

Overud 8
Rønningen Overud 8
Vardeberget Overud 8 60.150066

12.165646

Åbakken Overud 8 60.177511

12.089461

Åmot Overud 8 60.174481

12.079887

Alt. navn: Åmot øvre og nedre
Åsen Overud 8 60.176361

12.092545

Ødegården Overud 8 60.172378

12.153239

Alt. navn: Skalfuruberget øvre,

Øgarden

Bjørbelia nordre Kabberud 9 Alt. navn: Bjørberglien nordre,

Bjørberlien nordre

Bjørbelia søndre Kabberud 9 Alt. navn: Bjørberglien søndre,

Bjørberlien søndre

Bjørbeliaplass Kabberud 9
Kabberudbråten Kabberud 9/9
Kabberudbråten Kabberud 9/6 60.159626

12.081091

Alt. navn: Kabberudbråten øvre
Kabberudbråten Kabberud 9/12 60.159517

12.081497

Alt. navn: Kabberudbråten nedre
Kjernsli Kabberud 9
Kolstad Kabberud 9/9 60.168115

12.073496

Matr. navn: Kabberud
Moa Kabberud 9/17 60.162598

12.066444

Alt. navn: Moen søndre
Sandbakken Granli 10/63 60.147557

12.064549

Alt. navn: Bakken
Danielsplassen Sigernes 22 Alt. nav: Næsimoen
Skjæret Sigernes 22 Alt. navn: Sten
Myrvold Holer 23
Bergersrud Lier 24 60.142464

12.024977

Bæreiavangen Lier 24/9 (1)
Kletta Lier 24/36 60.166753

12.014608

Køia Lier 24 60.143705

12.012257

Lierbrenna Lier 24 60.156871

12.044210

Liermoen Lier 24 Alt. navn: Moen, Olsrudmoen
Lierrasta Lier 24/24 60.166396

12.032854

Lierrønningen Lier 24/17 60.153664

12.011531

Lilleset Lier 24
Ner-Rålia Lier 24/8

24/9

60.151943

11.967170

Alt. navn: Rålia, Nedre Raalien

Grend: Raalien

Olberg Lier 24
Olset Lier 24
Olsrud Lier 24
Sjønningsenga Lier 24 60.170927

12.053331

Svartbørja Lier 24 Alt. navn: Børgen
Strand Lier 24 60.161860

12.048791

Torsrud Lier 24
Tråstadrønningen Lier 24 60.158330

12.011389

Alt. navn: Lierrønningen nordre,

Rønningen

Vestli Lier 24 60.146587

12.011368

Langerud Nor østre 26/1 60.184543

12.030110

Mellom-Rasta Nor østre 26/23 60.168514

12.031415

Matr. navn: Mellem-Rastad
Sør-Rasta Nor østre 26/2 60.170054

12.030900

Matr. navn: Nor østre
Norheim Nor vestre 27/10 60.171054

12.028999

Rastahaugen Nor vestre 27/11 60.169540

12.029981

Alt. navn: Haugen, Rasta søndre
Torgersrud Nor vestre 27
Engebråten Holt 28/17 60.178034

12.005813

Alt. navn: Holtbråten,

Engebraaten

Holtbrenna Holt 28/2 60.177455

12.017569

Alt. navn: Brenna

Matr. navn: Holt

Holtbråten Holt 28/16 60.177797

12.006299

Alt. navn: Holtbraaten
Holtbråten (vestre) Holt 28 60.177897

11.993337

Alt. navn: Holtbråten
Nylenna Holt 28/9 60.168941

12.018752

Alt. navn: Nylænden, Aasen, Aasmoen, Gaukaasen,
Rasta Holt 28/3 60.172787

12.020465

Alt. navn: Mellem

Matr. navn: Holt

Holt 28 60.178034

12.010892

Matr. navn: Roa
Torsrud Holt 28 Alt. navn: Paulsrud
Tajet Holt 28 Alt. navn: Holttaje, Taiet
Aurbakken Digerud 29/29 60.178488

11.988687

Digerudbråten Digerud 29
Fjeldbo Digerud 29/17 60.180614

11.989078

Småbruk
Trøanhjemmet Digerud 29/22 60.176101

11.989168

Alt. navn: Digerudplassen
Bakken Kurud 30/20 60.180826

11.984439

Hyttebakken Kurud 30/2 60.185481

11.979959

Gard, småbruk
Plassen Kurud 30/27 60.186388

11.993604

Alt. navn: Kurudjordet,

Kurudplassen, Larsplads

Svarthus Kurud 30/14 60.181112

11.982813

Alt. navn: Kurudbakken
Badstuen nedre Sidselrud 31/14 60.187773

11.976373

Matr. navn: Badstuen
Badstuen øvre Sidselrud 31/13 60.188011

11.974987

Matr.navn: Badstuen
Eliasjordet Sidselrud 31 60.187021

11.967350

Gravlia nedre Sidselrud 31/6 60.148402

11.941347

Alt. navn: Fogt.

Grend: Raalien

Gravlia øvre Sidselrud 31/2 60.143562

11.941221

Alt. navn: Rålibakken

Grend: Raalien

Knutsjordet Sidselrud 31
Råliberget Sidselrud 31/5 60.145326

11.947236

Alt. navn: Berget.

Grend: Raalien

Raalibraaten Sidselrud 31/5 Grend: Raalien
Sidselrudberget Sidselrud 31
Sidselrudbråten Sidselrud 31/18 60.189171

11.966391

Alt. navn: Sidselrubraaten
Sidselrudbråten Sidselrud 31/15 60.188321

11.967150

Alt. navn: Bråten,

Sidselrudbraaten

Sidselrudengen Sidselrud 31/9 60.191819

11.968030

Matr. navn: Sesselrud
Sidselrudmoen Sidselrud 31 60.197774

11.972760

Matr. navn: Sesselrud
Stormyra Sidselrud 31/10 60.182781

11.966390

Alt. navn: Stormyra

Matr. navn: Sesselrud

Bråtensætra Stømner øvre 32 60.152870

11.953091

Grend: Raalien
Krokasætra Stømner øvre 32/4 60.148045

11.959757

Alt. navn: Pladsbakken

Matr. navn: Bakken. Grend: Raalien

Stormyra Stømner øvre 32/7 60.181691

11.963640

Matr. navn: Stømner øvre
Stømnerhøiden Stømner øvre 32/8 60.180767

11.951181

Alt. navn: Målet

Kartverkets navn: Stømnerhøgda

Stømnervangen Stømner øvre 32/17 60.145943

11.956846

Alt. navn: Rålivangen, Øvre Rålia

Grend: Raalien

Bogerplassen Stømner ytre 33/3 60.200513

11.942060

Hytten Stømner ytre 33
Kollia Stømner ytre 33/20 60.177303

11.944720

Alt. navn: Marikollien
Kuskeplassen Stømner ytre 33/18 60.148921

11.956748

Matr. navn: Stømner ytre

Sætervang. Grend: Raalien

Marteheimen Stømner ytre 33/23 60.153974

11.958638

Alt. navn: Kurudsætra, Maribo

Grend: Raalien

Råliteigen Stømner ytre 33/13 60.146780

11.955849

Alt. navn: Bogerpladsætra

Grend: Raalien

Råliåsen Stømner ytre 33/12 60.147493

11.937770

Alt. navn: Halvorsrud

Grend: Raalien

Åndstad Stømner ytre 33
Åsum nedre Åsum 34/7 60.208090

11.921722

Magnusplassen Gulli 35/3 60.199627

11.911521

Enger Huvenes 36/11 60.202283

11.940336

Holtengen Huvenes 36
Huveneshøgda Huvenes 36/9

36/10

60.190897

11.939996

Matr. navn: Huveneshøiden
Kristiansplass Huvenes
Mårud Huvenes 36/12 60.202283

11.940336

Alt. navn: Maarud
Sanderud Huvenes 36
Svartholmen Huvenes 36/8
Dalsengen Spetalen 37 Alt. navn: Gudbrandssten
Grubebakken Spetalen 37 Matr. navn: Gruebakken
Monsrud Spetalen 37/5 60.181163

11.936392

Matr. navn: Gruebakken
Spetalsmoen Spetalen 37
Åbråten Spetalen 37/54 60.172890

11.917785

Alt.navn: Aabraaten
Ramstad Skyrud 38/20 60.183536

11.901269

Skyrudtangen Skyrud 38/4 60.176693

11.908341

Alt.navn: Tangen

Matr. navn: Skyrud

Gudbrandsdalen Skyrud 38/25 60.174699

11.929904

Eidsbergbråten Eidsberg øvre 39/9 60.238240

11.900102

Alt. navn: Bråten
Gruhaugen Eidsberg øvre 39/4 60.240632

11.900001

Alt. navn: Grubehaugen,

Gurihaugen

Haugen Eidsberg øvre 39/3 60.235815

11.902881

Tangen Eidsberg øvre 39/13 60.235238

11.898841

Lia Eidsberg nedre 40/9 60.228975

11.920753

Alt. navn Lie, Indgjerdingen, Eidsberglien
Esperberget Eidsberg nedre 40/8 60.230450 11.916272 Alt. navn: Berget, Edbergberget, Eidsbergberget.
Eidsberghøiden Kvisler 41/5 60.221521

11.910043

Alt. navn: Høgda

Matr. navn: Høiden

Hakestua Øiset nedre 42/6,13 60.211566

11.914468

Haugen Øiset nedre 42 Alt. navn: Hakestuhaugen
Hovland Øiset nedre 42/9,11 60.211566

11.914468

Mellem Øiset nedre 42/11
Øisethøgda Øiset nedre 42/7 60.218280

11.911720

Alt. navn: Høgda

Matr. navn: Øiset nedre

Aur nedre Øiset øvre 43/8 60.232141

11.936550

Aur øvre Øiset øvre 43 60.248918

11.924641

Hvitmosen Øiset øvre 43 60.248918

11.924641

Kalmyra Øiset øvre 43/12

43/17

60.236221

11.932291

Matr. navn: Kalmyren
Kalmyra øvre Øiset øvre 43/11

43/16

60.237451

11.933030

Matrik. navn: Kalmyren øvre
Kjølen Øiset øvre 43/5 60.224709

11.940862

Alt. navn: Nedre Kjølen,

Øysetkjølen nedre

Kjølen øvre Øiset øvre 43/11 60.227116

11.941430

Alt. navn: Øysetkjølen
Nordlia Øiset øvre 43 60.234137

11.936060

Alt. navn: Nordli
Reisplassen Øiset øvre 43/19

60.212850

11.928300

At. navn: Øisetstuen
Svarthus Øiset øvre 43
Øisetengen Øiset øvre 43/19 Alt. navn: Øisetstuen
Grønnerudbakken Grønnerud 44
Kalbakken Grønnerud 44/6 60.221411

11.945483

Lille Grønnerud Grønnerud 44
Tjernsli nedre Grønnerud 44 60.245740

11.947961

Alt. navn: Kjærnsli
Tjernsli øvre Grønnerud 44/4 60.248362

11.945827

Alt. navn: Nordre Skogen,

Skihytta Tjernsli, Kjærnsli nordre

Hausen Nyhus 45 60.218243

11.952662

Alt. navn: Haugen, Nyhusbakken
Nyhusplass Nyhus 45
Tørbak Nyhus 45 60.218270

11.951436

Alt. navn Nyhusbakken
Greakerplassen Greaker øvre 46
Bogerbekken Boger 48
Skjæret Vangen ytre 49/6
Gullbekk Langeland mellom 50
Haveløkken Langeland øvre 51/4 60.196122

11.996446

Langelandskøyen Langeland øvre 51
Oppset Langeland øvre 51/7 60.206389

11.993943

Alfsplassen Tråstad søndre 52 Alt. navn: Alfspladsen vestre og

Alfspladsen østre

Møllerstuen Tråstad søndre 53/5 60.190249

12.000000

Skjæret Sæter søndre 54/45
Sæterbakken Sæter søndre 54/8
Sætersundet Sæter søndre 54/6
Tangen søndre Sæter nordre 56/24 60.245011

12.018674

Alt. navn: Leiråstangen
Berg Sæter nordre 56 Alt. navn: Vestaberget
Fløitlien Sæter nordre 56 60.229641

11.967644

Krokengen Sæter nordre 56/2
Kvernen Sæter nordre 55/7 60.245753

12.011245

Alt. navn: Kverna, Kvenna
Køyen Sæter nordre 56
Leiråsen gnr. 56/17 Sæter nordre 56/17 60.243315

12.019597

Alt. navn: Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Leiråsen gnr. 56/25 Sæter nordre 56/25 60.242871

12.019666

Alt. navn: Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Lerengen Sæter nordre 55/10

56/26

60.238931

12.021983

Mellem Sæter nordre 56/21 60.241847

11.991050

Nordli Sæter nordre 56 60.243457

12.006938

Snertingdal midtre Sæter nordre 55/5 og

56/22

60.238845

11.998327

Snertingdal nordre Sæter nordre 56/13 60.239414

11.997901

Snertingdal vestre Sæter nordre 56/4 60.236998

11.997294

Snertingdal østre Sæter nordre 56/8 60.236458

12.000839

Alt. navn: Snertingdal øvre
Sæterenga Sæter nordre 56
Sætersæter midtre Sæter nordre 56/18 60.244202

11.980000

Matr. navn: Sætersæter nordre
Sætersæter nordre Sæter nordre 56/19 60.244608

11.979755

Sætersæter søndre Sæter nordre 56/20 60.243912

11.979628

Sønsterud Sæter nordre 56 Alt, navn: Synsterud
Sørli Sæter nordre 56/16 60.241179

12.004207

Tangen søndre Sæter nordre 56/24 60.244873

12.019047

Alt. navn: Leiråstangen
Trettbråtan Sæter nordre 54/26 60.220150

11.983285

Åeng Leirrud 57/7 60.240739

12.025897

Alt. navn: Aaeng
Leirrudplass Leirrud 57/6 60.243899

12.022832

Leirstrand Leirrud 60.244863

12.030717