Husmannsplasser i Kongsvinger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle våningshuset på husmannsplassen Kletta under Lier i tidligere Vinger kommune (nå Kongsvinger kommune).
Foto: Per Tore Broen (2020).

Denne oversikten over husmannsplasser i Kongsvinger kommune er i første omgang et arbeidsdokument for å registrere plassene på Lokalhistoriewiki. Artiklene legges ut på wikien av Kongsvinger-Vinger historielag og Granli historielag, men kan redigeres og utvides av alle brukere. Plassene er ordnet alfabetisk innenfor hvert enkelt gårdsnummer.

Navn Under gården Gnr. Koordinater Alternative navn
Delerud vestre Rustad nordre 1 60.229728

12.061405

Delerud nedre
Delerud østre Rustad nordre 1 60.230023

12.067144

Delerud øvre
Langtjern Rustad nordre 1/27 60.192041

12.176720

Langtjernet,

Langtjernlien

Roverudbroen Rustad nordre 1 Roverudbrua,

Brua

Rønningen Rustad nordre 1 60.240881

12.052833

Rustadrønningen, Rydningen
Skyåsen Rustad nordre 1 Skybakken,

Lillehaugen

Vildmyren Rustad nordre 1 60.236646

12.061908

Plassen,

Myra

Bjerke Rustad søndre 2/5 60.215128

12.046247

Engen Rustad søndre 2 Rustadengen,

Punnerudsenga

Fageråsen Rustad søndre 2 60.222322

12.062188

Slåtten Rustad søndre 2/14 60.216555

12.045928

Olsrud,

Slaatten

Amundsrud Hov 3/3 60.208936

12.058745

Engelsrud Hov 3/23 60.212417

12.051955

Engelksrud
Fjellhaug Hov 3/10

3/12

60.210177

12.043495

Bureisningsbruk på

Mensrudfeltet

Mensrud Hov 3/24 60.212487

12.047375

Mentzrud
Monsrud Hov 3/25 60.209548

12.057177

Engebråten Nesteby 4 60.209025

12.087840

Mellem nordre Nesteby 4/5 60.212541

12.098139

Mellem
Mellem søndre Nesteby 4/3 60.211844

12.098344

Nordby Nesteby 4 60.197312

12.050470

Rudsbakken Nesteby 4
Svensrud Nesteby 4/2 60.208178

12.061238

Tjernsby Nesteby 4/4

4/7

60.205353

12.098129

Tjernsby nordre,

Kapp nordre

Tjernsby søndre Nesteby 4/7 60.205353

12.098129

Kapp søndre,

Kjernsby

Bråten Gjøsegården 5
Enger Gjøsegården 5/5 60.197927

12.103673

Kapp
Lysa Gjøsegården 5 Lysen nordre
Smedstad Gjøsegården 5/4 60.198461

12.098128

Smedstad søndre
Bendikstorpet Skansgarden 6 60.178891

12.247384

Brattberget Skansgarden 6 60.166826

12.236175

Bratberget
Brenna Skansgarden 6/7 60.194537

12.106457

Haugen Skansgarden 6 60.195687

12.083681

Gjøsegårdhaugen
Knauserud Skansgarden 6/6 60.157260

12.216132

Kongetorpet Skansgarden 6 60.193302

12.264198

Kongstorp
Lysen Skansgarden 6/12 60.195573

12.135721

Lysa
Melandstorpet Skansgarden 6/15 60.159641

12.222783

Møilandstorpet,

Meilandstorpet

Nytorpet Skansgarden 6/8 60.189678

12.104049

Nytorpet nordre
Nytorpet søndre Skansgarden 6/9 60.187336

12.103571

Punnerud Skansgarden 6 Punderud
Sagli Skansgarden 6/11 60.208044

12.107139

Skansgårdsagen,

Sagpladsen

Smedstad Skansgarden 6/10 60.200133

12.096174

Smedstad nordre
Sniperud Skansgarden 6
Solbakken Skansgarden 6/4 60.196178

12.078114

Tangerud Skansgarden 6
Vastaberget Skansgarden 6 Vastaderget østre
Vastaberget søndre Skansgarden 6 Vastaberget vestre
Volden Skansgarden 6 Skansgaardsvolden,

Vauln

Øyungen Skansgarden 6/13 60.184920

12.165016

Øiungstorpet,

Øyongen

Aurtangen Skinnarbøl 7 60.164831

12.152029

Ørtangen
Brakalsvålet

nedre

Skinnarbøl 7/11 60.168855

12.149854

Brakalsvåla nedre,

Brakalsvålet søndre

Brakalsvålet

øvre

Skinnarbøl 7/12 60.170047

12.149589

Brakalsvåla øvre,

Brakalsvålet nordre

Dammen Skinnarbøl 7 Digerendammen
Fransbråten Skinnarbøl 7/6 60.179985

12.107390

Frantzbråten
Kalvberget Skinnarbøl 7 Kalberget
Ladderud Skinnarbøl 7 60.148872

12.185825

Lillested Skinnarbøl 7 60.177340

12.076218

Lilsted,

Rundgren

Lønnhøgda midtre Skinnarbøl 7/19 60.143371

12.241751

Lønhøiden midtre,

Lønhøyden midtre

Lønnhøgda nordre Skinnarbøl 7/17 60.147933

12.236397

Lønhøyden nordre,

Nordhøgda

Lønnhøgda øvre Skinnarbøl 7 60.147933

12.236397

Lønhøyden øvre
Mobekk nordre Skinnarbøl 7/14 60.180847

12.099834

Mobekk Skinnarbøl 7/10 60.178407

12.096111

Mobekk søndre,

Mobekk nedre

Nystellet Skinnarbøl 7/15 60.141150

12.205656

Mattistorpet
Olsrud Skinnarbøl 7/13 60.182382

12.103251

Pissut Skinnarbøl 7/24 60.159035

12.179869

Pisud,

Piisud

Svensrud Skinnarbøl 7 Svendsrud
Tekstebakken Skinnarbøl 7/8 60.162372

12.189063

Østbølmoen Skinnarbøl 7 Badstuen
Åberget Skinnarbøl 7/7 60.174667

12.109232

Aaberget,

Berget

Benterud Overud 8 Bentsplassen,

Nedre Skalfuruberget

Bråten Overud 8
Frauviken Overud 8 60.161058

12.136504

Frauvigen
Gammelvangen Overud 8 60.157010

12.144609

Gamlevangen,

Hæstebekken vestre

Gåsvika Overud 8 60.143327

12.172386

Gaasvigen
Hellerudåsen Overud 8/2 60.140767

12.157670

Hellerud nedre
Hellerud øvre Overud 8 60.141301

12.154496

Hestbekken Overud 8 60.154331

12.107609

Hæstebekken østre

Hestviken

Kabberudbakken Overud 8 60.166811

12.078942

Pettersbakken
Mellemgården Overud 8 60.174060

12.099081

Skalfuruberget nedre
Nilsrud Overud 8 60.175185

12.084787

Overudsberget

(nordre)

Overud 8 60.171550

12.065636

Ovraberget,

Berge

Overudsberget

(søndre)

Overud 8 Berge
Rønningen Overud 8 Rydningen
Vardeberget Overud 8 60.150066

12.165646

Hvaleberget,

Vardeby

Ødegården Overud 8 60.172378

12.153239

Skalfuruberget øvre,

Øgarden

Åbakken Overud 8 60.177511

12.089461

Åmot Overud 8 60.174481

12.079887

Åmot vestre og

Åmot østre

Åsen Overud 8 60.176361

12.092545

Bjørbelia nordre Kabberud 9 Bjørberglien nordre,

Bjørbelien øvre

Bjørbelia søndre Kabberud 9 Bjørberglien søndre,

Bjørbelien nedre

Bjørbeliaplass Kabberud 9
Kabberudbråten Kabberud 9/9
Kabberudbråten Kabberud 9/6 60.159626

12.081091

Kabberudbråten øvre
Kabberudbråten Kabberud 9/12 60.159517

12.081497

Kabberudbråten nedre
Kjernsli Kabberud 9
Kolstad Kabberud 9/9 60.168115

12.073496

Moa Kabberud 9/17 60.162598

12.066444

Moen søndre
Sandbakken Granli 10/63 60.147557

12.064549

Bakken
Flygind Gjermshus nordre 12/11 60.137189

12.079330

Flyginn
Gropa Gjermshus

nordre

12/4 60.143781

12.067102

Gropen,

Groppen

Tørmoen Gjermshus nordre 12/36 60.136041

12.082367

Snoka Gjermshus nedre 13/9 Snoken
Posteringen Snare 15/9 60.123230

12.104102

Støvelbakken Snare 15
Vildvangen Snare 15/12 Wilvangen
Åbråten Tollefsrud 16/10 60.132791

12.076414

Danielsplassen Sigernes 22 Næsimoen
Haukelia nedre Sigernes 22/31 60.11573

11.97600

Haukelia
Haukelia øvre Sigernes 22 60.11647

11.97851

Pustut Sigernes 22 Hansbråtaberget
Sigerneslien Sigernes 22/11 60.120476

11.95398

Lia
Skjæret Sigernes 22 Sten
Myrvold Holer 23
Bergersrud Lier 24 60.142464

12.024977

Bæreiavangen Lier 24/9 Ner-Rålia 2

Rålia krets

Engelksbak Lier 24
Fåfenga Lier 24 60.112421

11.968710

Faafengen
Gubbevangen nordre Lier 24 60.09982

12.00635°

Kverna, Haukåa
Gubbevangen søndre Lier 24 60.09902

12.00872

Børslungsætervangen
Haukberget Lier 24 60.10884

11.99543

Haukebakken
Holersætra nordre Lier 24 60.13039

11.98909

Holersætra søndre Lier 24 60.13039

11.98909

Kilbak Lier 24 Kilbakke
Kletta Lier 24/36 60.166753

12.014608

Køia Lier 24 60.143705

12.012257

Køien,

Koia

Lierbrenna Lier 24 60.156871

12.044210

Brennaløkka,

Brenna

Liermoen Lier 24 Moen, Olsrudmoen
Lierrasta Lier 24/24 60.166396

12.032854

Lierrasten,

Liereie

Lierrønningen Lier 24/17 60.153664

12.011531

Lierønningen søndre,

Lierrydningen

Lilleset Lier 24
Ner-Rålia Lier 24/8

24/9

60.151943

11.967170

Rålia, Nedre Raalien

Rålia krets

Nordset nordre Lier 24
Nordset søndre Lier 24 60.114976

11.950671

Olberg Lier 24
Olset Lier 24
Olsrud Lier 24
Olstad Lier 24 60.108068

11.966261

Sjønningsenga Lier 24 60.170927

12.053331

Skjønningsengen
Sollia nordre Lier 24 Sollien nordre
Sollia søndre Lier 24 Sollien søndre
Sollimyra Lier 24 Solliholmen

Sollibråten

Speismarkmyra Lier 24 Trætmyra,

Spidsmarkmyren

Steinbråten Lier 24 60.103079

11.932278

Strand Lier 24 60.161860

12.048791

Tjernsli Lier 24 60.12059

11.95758

Bråtan, Bråten
Tobaksbråten Lier 24 60.10462

12.96659

Torsrud Lier 24
Tråstadrønningen Lier 24 60.158330

12.011389

Lierrønningen nordre,

Rønningen

Vestaberg nordre Lier 24
Vestaberg søndre Lier 24 60.10554

11.99564

Vestli Lier 24 60.146587

12.011368

Svartbørja Børgen 25/1 60.113361

11.910410

Børgen
Amundheimet Nor østre 26
Langerud Nor østre 26/1 60.184543

12.030110

Nor østre
Mellom-Rasta Nor østre 26/23 60.168514

12.031415

Mellem-Rastad
Sør-Rasta Nor østre 26/2 60.170054

12.030900

Torkildplassen Nor østre 26
Norheim Nor vestre 27/10 60.171054

12.028999

Rastahaugen (nordre) Nor vestre 27/7 60.17895

12.02282

Haugen, Bakken,

Haugerbakken

Rastahaugen (søndre) Nor vestre 27/5 60.17841

12.02175

Haugen, Bakken,

Haugerbakken

Rasta søndre Nor vestre 27/11 60.169540

12.029981

Sundstuen Norvestre 27/6
Torgersrud Nor vestre 27
Engebråten Holt 28/17 60.178034

12.005813

Holtbråten,

Engebraaten

Holtbrenna (nordre) Holt 28/2 60.17733

12.01780

Brenna

Holtbrænna

Holtbrenna (søndre) Holt 28/3 60.17278

12.02047

Rasta
Holtbråten Holt 28/16 60.177797

12.006299

Holtbraaten
Holtbråten (vestre) Holt 28 60.177897

11.993337

Holtbråten
Nylenna Holt 28 60.168941

12.018752

Nylænden, Aasen,

Aasmoen, Gaukaasen,

Poulsrud Holt 28
Holt 28/8 60.178034

12.010892

Roa
Torsrud Holt 28 Paulsrud,

Paalsrud

Tajet Holt 28 Holttaje, Taiet
Aurbakken Digerud 29/29 60.178488

11.988687

Digerudbråten Digerud 29
Fjeldbo Digerud 29/17 60.180614

11.989078

Aasen
Trøanhjemmet Digerud 29/22 60.176101

11.989168

Digerudplassen
Bakken Kurud 30/20 60.180826

11.984439

Hyttebakken Kurud 30/2 60.185481

11.979959

Plassen Kurud 30/27 60.186388

11.993604

Kurudjordet, Larsplads,

Kurudplassen

Svarthus Kurud 30/14 60.181112

11.982813

Kurudbakken
Badstuen nedre Sidselrud 31/14 60.187773

11.976373

Badstuen øvre Sidselrud 31/13 60.188011

11.974987

Eliasjordet Sidselrud 31 60.187021

11.967350

Gravlia nedre Sidselrud 31/6 60.148402

11.941347

Fogt

Rålia krets

Gravlia øvre Sidselrud 31/2 60.143562

11.941221

Rålibakken

Rålia krets

Knutsjordet Sidselrud 31
Råliberget Sidselrud 31/5 60.145326

11.947236

Berget

Rålia krets

Rålibråten Sidselrud 31/5 Rålia krets
Sidselrudberget Sidselrud 31
Sidselrudbråten Sidselrud 31/18 60.189171

11.966391

Sidselrubraaten
Sidselrudbråten Sidselrud 31/15 60.188321

11.967150

Bråten,

Sidselrudbraaten

Sidselrudengen Sidselrud 31/9 60.191819

11.968030

Sidselrudmoen Sidselrud 31 60.197774

11.972760

Meistadstua
Stormyra Sidselrud 31/10 60.182781

11.966390

Stormyra nedre
Bråtensætra Stømner øvre 32 60.152870

11.953091

Rålia krets
Krokasætra Stømner øvre 32/4 60.148045

11.959757

Pladsbakken,

Bakken. Rålia krets

Stormyra Stømner øvre 32/7 60.181691

11.963640

Stormyra øvre
Stømnerhøiden Stømner øvre 32/8 60.180767

11.951181

Målet,

Stømnerhøgda

Stømnervangen Stømner øvre 32/17 60.145943

11.956846

Rålivangen, Øvre Rålia

Rålia krets

Bogerplassen Stømner ytre 33/3 60.200513

11.942060

Hytten Stømner ytre 33
Kollia Stømner ytre 33/20 60.177303

11.944720

Marikollien,

Kollien

Kuskeplassen Stømner ytre 33/18 60.148921

11.956748

Rålia krets
Marteheimen Stømner ytre 33/23 60.153974

11.958638

Kurudsætra, Maribo

Rålia krets

Råliteigen Stømner ytre 33/13 60.146780

11.955849

Bogerpladsætra

Rålia krets

Råliåsen Stømner ytre 33/12 60.147493

11.937770

Halvorsrud

Rålia krets

Åndstad Stømner ytre 33 Aanstad,

Onstad

Åsum nedre Åsum 34/7 60.208090

11.921722

Åsumplassen
Magnusplassen Gulli 35/3 60.199627

11.911521

Enger Huvenes 36/11 60.202283

11.940336

Holtengen Huvenes 36
Huveneshøgda Huvenes 36/9

36/10

60.190897

11.939996

Huveneshøiden
Kristiansplass Huvenes Rålia krets
Mårud Huvenes 36/12 60.202283

11.940336

Maarud
Sanderud Huvenes 36
Svartholmen Huvenes 36/8
Dalsengen Spetalen 37 Gudbrandssten
Grubebakken Spetalen 37 Heia
Gudbrandsdalen Skyrud 38/25 60.174699

11.929904

Mellem Spetalen 37/8 60.196556

11.911268

Mellom
Monsrud Spetalen 37/5 60.181163

11.936392

Spetalsmoen Spetalen 37
Åbråten Spetalen 37/54 60.172890

11.917785

Aabraaten
Ramstad Skyrud 38/20 60.183536

11.901269

Tangen Skyrud 38/4 60.176693

11.908341

Skyrudtangen
Eidsbergbråten Eidsberg øvre 39/9 60.238240

11.900102

Edsbergbråten,

Bråten

Gruhaugen Eidsberg øvre 39/4 60.240632

11.900001

Grubehaugen,

Gurihaugen

Haugen Eidsberg øvre 39/3 60.235815

11.902881

Eidsberghaugen
Tangen Eidsberg øvre 39/13 60.235238

11.898841

Lia Eidsberg nedre 40/9 60.228975

11.920753

Indgjerdingen, Lie

Eidsberglien

Esperberget Eidsberg nedre 40/8 60.230450 11.916272 Berget, Edbergsberget,

Eidsbergberget.

Eidsberghøiden Kvisler 41/5 60.221521

11.910043

Høgda,

Høiden

Hakestua Øiset nedre 42/6

42/13

60.211566

11.914468

Hakestuen
Haugen Øiset nedre 42 Hakestuhaugen
Hovland Øiset nedre 42/9

42/11

60.211566

11.914468

Mellem Øiset nedre 42/11
Øisethøgda Øiset nedre 42/7 60.218280

11.911720

Høgda
Aur nedre Øiset øvre 43/8 60.232141

11.936550

Our
Aur øvre Øiset øvre 43 60.248918

11.924641

Hvitmosen Øiset øvre 43 60.248918

11.924641

Kalmyra Øiset øvre 43/12

43/17

60.236221

11.932291

Kalmyr,

Kalmyra nedre

Kalmyra øvre Øiset øvre 43/11

43/16

60.237451

11.933030

Kjølen Øiset øvre 43/5 60.224709

11.940862

Nedre Kjølen,

Øisetkjølen nedre

Kjølen øvre Øiset øvre 43/11 60.227116

11.941430

Øisetkjølen
Nordlia Øiset øvre 43 60.234137

11.936060

Nordli
Reisplassen Øiset øvre 43/19

60.212850 11.928300

Øisetstuen
Svarthus Øiset øvre 43
Øisetengen Øiset øvre 43/19 Øisetstuen
Grønnerudbakken Grønnerud 44
Kalbakken Grønnerud 44/6 60.221411

11.945483

Lille Grønnerud Grønnerud 44
Tjernsli nedre Grønnerud 44 60.245740

11.947961

Kjærnsli
Tjernsli øvre Grønnerud 44/4 60.248362

11.945827

Nordre Skogen,Tjernsli,

Kjærnsli nordre

Hausen Nyhus 45 60.218243

11.952662

Haugen,

Nyhusbakken

Nyhusplass Nyhus 45
Tørbak Nyhus 45 60.218270

11.951436

Nyhusbakken,

Tørrbakk

Greakerplassen Greaker øvre 46
Bogerbekken Boger 48
Skjæret Vangen ytre 49/6
Gullbekk Langeland mellom 50 Gulbæk,

Guldbæk

Haveløkken Langeland øvre 51/4 60.196122

11.996446

Langelandskøyen Langeland øvre 51
Oppset Langeland øvre 51/7 60.206389

11.993943

Opset
Alfsplassen Tråstad søndre 52 Alfspladsen vestre og

Alfspladsen østre

Møllerstuen Tråstad søndre 52/5 60.190249

12.000000

Berg Sæter søndre 54/26 Vestaberget
Skjæret Sæter søndre 54/45
Sæterbakken Sæter søndre 54/8 Lunden (Opset)
Sætersundet Sæter søndre 54/6 60.228264

12.022203

Trettbråtan Sæter søndre 54/26 60.220150

11.983285

Tretbraaten,

Trættebraaten, Berg

Fløitlien Sæter nordre 56 60.22933

11.96633

Fløitlia
Krokenga Sæter nordre 56/2 60.221950

12.020753

Krokengen
Kvernen Sæter nordre 55/7 60.245753

12.011245

Kverna,

Kvenna

Køyen Sæter nordre 56 Drammen, Koia,

Sæterkøyen

Leiråsen gnr. 56/17 Sæter nordre 56/17 60.243315

12.019597

Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Leiråsen gnr. 56/25 Sæter nordre 56/25 60.242871

12.019666

Lerudaasen,

Leraasen, Leråsen

Lerengen Sæter nordre 55/10

56/26

60.238931

12.021983

Mellem Sæter nordre 56/21 60.241847

11.991050

Nordli Sæter nordre 56 60.243457

12.006938

Snertingdal midtre Sæter nordre 55/5

56/22

60.238845

11.998327

Snertingdal nordre Sæter nordre 56/13 60.239414

11.997901

Snertingdal vestre Sæter nordre 56/4 60.236998

11.997294

Snertingdal øvre Sæter nordre 56/8 60.236458

12.000839

Snertingdal østre
Sæterenga Sæter nordre 56 60.233226

12.021912

Sæterengen
Sætersæter midtre Sæter nordre 56/18 60.244202

11.980000

Sætersæter nordre Sæter nordre 56/19 60.244608

11.979755

Sætersæter søndre Sæter nordre 56/20 60.243912

11.979628

Sønsterud Sæter nordre 56 Synsterud, Kabberud,

Sætersæter vestre

Sørli Sæter nordre 56/16 60.241179

12.004207

Tangen søndre Sæter nordre 56/24 60.244873

12.019047

Leiråstangen,

Leeråstangen

Åeng Leirrud 57/7 60.240739

12.025897

Aaeng
Leirrudplass Leirrud 57/6 60.243899

12.022832

Leirstrand Leirrud 57/5 60.244863

12.030717