Husmannsplasser på Brandval østside

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brandval hovedsogn på østsiden av Glomma har nærmere 200 husmannsplasser (se lista). Her plassen Østre Hauger langt unna allfarveg. på flyfoto fra 1957. Widerøes Flyveselskap/Kongsvinger kommune.

Lista husmannsplasser på Brandval østside er en oversikt over husmannsplasser i hovedsognet på østsida av Glomma i tidligere Brandval kommune.

Taraldsrud på flyfoto fra 1957 er blant nærmere 30 husmannsplasser i Nor gamle skolekrets, se oversikt og generell omtale i artikkelen Husmannsordningen i Nor krets. Widerøes Flyveselskap/Kongsvinger kommune.

Se også listene:

Lystadmoen på flyfoto fra 1957 er blant ca. 80 husmannsplasser i Hokkåsen gamle skolekrets, se oversikt og generell omtale i artikkelen Husmannsordningen i Hokkåsen krets. Widerøes Flyveselskap/Kongsvinger kommune.

Kretsinndelingen refererer til inndelingen mellom 1894 og 1964, men det kunne forekomme enkelte flyttinger underveis. Artiklene og listene kan redigeres og utvides av alle brukere.

Navn Under gården Krets Alternative navn
Skybergsteppa Skyberg Nor Skybergsrønningen, Rydningen
Skybergsbråten Skyberg Nor Braaten
Føttabråten Strømsnes Nor Føttaplassen, Føtten
Taraldsrud Skyberg Nor
Rapstad Skyberg Nor
Vålerbråten Våler Nor
Nilsrud Nor nordre Nor
Billit Nor nordre Nor Billitmoen, Billitjordet
Hetta Nor nordre Nor Søli, Hætten, Hetten
Norsbråten Nor nordre Nor Norshagen, Østnorbråten
Damtjernslia Nor nordre Nor Lien
Vålbakken Nor søndre Nor Vaalerbakken, Voldbakken
Tveter Nor søndre Nor Tveiter
Pinn Nor søndre Nor Pind
Norskoia Nor søndre Nor Køyen, Kojen, Gorokøyen
Stollsnorberget Stollsnor Nor Snuserud, Stollsnorbråten
Fjøserberget Fjøser store Nor
Vikerhagen Viker østre Nor Hagen, Vikerhagen (no), Vikerbråten (sø)
Vikerbråten Viker østre Nor Nordre Vikerbråten
Vikerkøien Viker østre Nor Vikerbraaten, Helgestad, Provstekøien
Hanestadhaugen (no) Hanestad Nor Haugen
Hanestadhaugen (sø) Hanestad Nor Øvre Haugen
Haneborg Hanestad Nor
Bjørkerothagen Hanestad Nor Hanestadhagen, Nordre Sjølihagen
Sjåtil Hanestad Nor Setil
Damtjernsholen Hanestad Nor Holen, Damholen
Hansrud Sjøli søndre Nor
Misundstad Fjøser store Myrer Fjøsermoen, Skysskafferplassen
Fjøserteppa Fjøser store Myrer
Brandvoldsmoen Brandval Myrer Moe, Moen
Kirkenær Brandval Myrer
Buserud Brandval Myrer Busetrud
Smellopp Brandval Myrer
Rødenga (u. Daler) Daler Myrer Ryengen
Rymoen (bnr 4) Daler Myrer Rødenga
Rymoen (bnr 7 og 8) Daler Myrer Nymoen, Rømoen
Rødenga (u. Berger) Berger vestre Myrer
Fossbråten (østsida) Daler Myrer
Sundbakken Daler Myrer Sundbakken vestre, Smedbakken
Dalermoen Daler Myrer Moen, Dalersætra
Eikerengen Eik nordre Myrer Engen
Surud Eik søndre Myrer Ryen, Rystad, Surrud
Engeland Eik søndre Myrer Skredderen, Rystad
Rystad Eik søndre Myrer
Eikbråten (nordre) Eik nordre Myrer Bråten, Engen, Nordre Eikbråten
Eikbråten (søndre) Eik søndre Myrer Bråten, Eikebråten
Eikbråten (midtre) Eik søndre Myrer Bråten, Engebråten
Tjernsmo Eik søndre Myrer Kjernsmo, Kjensmo
Sørli (Brandval) Eik søndre Myrer Sæli, Søli, Sjøli
Vikerplassen Viker vestre Myrer Vestre Viker, Mellom-Viker
Haugen (u. Lundhaug) Lundhaug Myrer Lundhaug
Digernesholtet Digernes Myrer Holtet, Dignesholtet
Digernesenga Digernes Myrer Enga, Digneshytten, Digernessagen
Melbyberget (nordre) Melby Myrer
Melbyberget (søndre) Melby Myrer
Sanderberget (nordre) Sander Myrer
Sanderberget (søndre) Sander Myrer Mosshemmet
Stenerud (nordre) Roverud Brøderud Stenerudmølla, Dampsaga
Stenerud (søndre) Roverud Brøderud Stenerud mølle, Stenerud møllebolig
Bonsted Roverud Brøderud Bomsted
Roverudbrua Roverud Brøderud Broen, Roverudskverna
Roverudberget Roverud Brøderud
Bergergrinda Berger østre Brøderud
Heklerud Berger østre Brøderud
Bekkholt Berger østre Brøderud Bækholt
Holtbakk Tronbøl nordre Brøderud Holtbak
Holtet (under Tronbøl) Tronbøl søndre Brøderud
Nordset (nordre) Steinsbøl Brøderud
Skjærbakk Steinsbøl Brøderud Skjærbekk
Steinsbølbråten Steinsbøl Brøderud Petersborg, Bråten, Steinsbølskøien
Villmyrsholen Steinsbøl Brøderud Østre Villmyren
Gottenborg Steinsbøl Brøderud Delbekk (nordre)
Nystellet Steinsbøl Brøderud Delbekk (søndre), Nybråten
Jonsrudbråten Brøderud Brøderud
Veslebråten Brøderud Brøderud Lillebråten
Hellerud Brøderud Brøderud Syvderud
Smedteppen Brøderud Brøderud
Rudshagen Brøderud Brøderud Brøderudshagen, Brøderudsmoen
Trangsrud (under Brøderud) Brøderud Brøderud
Rønningen (under Steinsbøl) Steinsbøl Brøderud
Olsrud Steinsbøl Brøderud
Rudsmoen Steinsbøl Brøderud Moen, Brøderudsmoen
Engelstad Steinsbøl Brøderud
Østby Brøderud Brøderud Østli (matrikkelnavn)
Sønsterud Brøderud Brøderud Synsterud
Lysåsmoen Steinsbøl Brøderud Lysåsmoplassen
Bjørnmoen Steinsbøl Brøderud Bjønmoen, Lysmoen, Lysmyra
Sagmoen Brøderud Brøderud Moen
Mellem (under Lystad) Lystad Brøderud
Lystadteppa Lystad Brøderud Lystadstuen
Dammen Lystad Brøderud Lystaddammen
Kvernbakken Lystad Brøderud
Åkre Lystad Brøderud Aakre
Hauger, østre Lystad Brøderud
Hauger, vestre Lystad Brøderud
Kolemo Lystad Brøderud Kålemo
Sørli (under Prestegarden) Prestegarden Brøderud Søli, Syndset
Høgset Prestegarden Brøderud
Monsrud Prestegarden Brøderud Monserud
Holtet (under Prestegarden) Prestegarden Brøderud
Piperbråten Grobøl Hokkåsen Braaten, Grobølsbraaten
Grobølsteppa Grobøl Hokkåsen Grobølsbråten, Blåsopp, Grobølsplass
Skredderstua Helgeneset, no. Hokkåsen Køien, Årstadberget
Årstadbråten Årstad Hokkåsen Braaten
Brudal Berger vestre Hokkåsen Brodahl
Mastvelta Berger vestre Hokkåsen Velten, Mortvelten, Mastvolta
Torp, vestre Tronbøl nordre Hokkåsen Vesttorp
Torp, østre Tronbøl nordre Hokkåsen Østtorp
Hokkåsbrua Tronbøl nordre Hokkåsen Haukaasbroen
Bekk Hanestad Hokkåsen Bæk, Bækken, Bekka
Skårebråten Skåre Hokkåsen Skaareplassen Skaarebraaten
Skrikerud Skåre Hokkåsen
Røya Skåre Hokkåsen Kroken?
Kroken Skåre Hokkåsen Solkroken
Seigerud, nedre Skåre Hokkåsen Sagerud, Søndre Seigerud
Seigerud, øvre Skåre Hokkåsen Sagerud, Seigerudmoen, Nordre Seigerud
Riverud Botner Hokkåsen Keiserud
Botnermoen Botner Hokkåsen Snekkermoen
Henriksmoen Botner Hokkåsen Moen, Botnermoen
Østbøl Botner Hokkåsen
Brynn Botner Hokkåsen Brynd, Nestby
Botnerbekken Botner Hokkåsen Botnerbæk
Taterud Botner Hokkåsen
Hokkåsmoen Botner Hokkåsen Haukåsmoen, Botnermoen
Korperud Lystad Hokkåsen
Fladberget Lystad Hokkåsen
Kalbækbråten Lystad Hokkåsen
Kalbæk, midtre Lystad Hokkåsen Matr. Nordre Kalbæk, Søndre Kalbæk
Kalbæk, nordre Lystad Hokkåsen Nordre Kalbæk, matr. Kalbæk nordre
Råbekk Lystad Hokkåsen
Lystadmoen (nordre) Lystad Hokkåsen Moen
Lystadmoen (midtre) Lystad Hokkåsen Moen, Skredderen
Lystadmoen (søndre) Lystad Hokkåsen Moen
Mobekk Lystad Hokkåsen
Lia, søndre Lystad Brøderud Morttjernslia
Lia, nordre Lystad Brøderud Morttjernslia
Kamphaug, østre Berger vestre Hokkåsen Snekkara
Kamphaug, vestre Berger vestre Hokkåsen Nerstuen, Nedre Kamphaug
Kamphaug, midtre Berger vestre Hokkåsen Jonsa
Kamphaug, søndre Berger vestre Hokkåsen Sørstuen
Smedstua (Kamphaug) Berger vestre Hokkåsen Smedkoia
Nordli Berger østre Hokkåsen
Toverud Berger østre Hokkåsen
Linnerud (under Berger) Berger vestre Hokkåsen
Gylterud Berger vestre Hokkåsen
Brenna (øvre) Tronbøl nordre Hokkåsen Søndre Brenna
Brenna (midtre) Berger østre Hokkåsen
Brenna (nedre) Berger vestre Hokkåsen Nordre Brenna
Flygind, vestre Berger vestre Hokkåsen
Løvberget, vestre Tronbøl nordre Hokkåsen Lauvberget
Løvberget, østre Berger østre Hokkåsen
Nauterud Tronbøl nordre Hokkåsen Nøterud (Østre Flygind)
Skotterud Tronbøl nordre Hokkåsen
Enger Berger vestre Hokkåsen
Vestby Tronbøl søndre Hokkåsen
Steinbekk Tronbøl søndre Hokkåsen Stenbekken, Sø. Steinbekk, Steinbekk no.
Lunder Hokkåsen Hokkåsen
Gropa Hokkåsen Hokkåsen Dumpen
Brattåsen Hokkåsen Hokkåsen Aasen
Lundby Hokkåsen Hokkåsen Digerud
Johnsrud Hokkåsen Hokkåsen
Haugen (under Hokkåsen) Hokkåsen Hokkåsen Hauga
Høgdateppa Hokkåsen Hokkåsen Høgda, Hokkåshøgda
Nordby Hofoss Hokkåsen
Hofossmoen Hofoss Hokkåsen Moen
Hofossryen Hofoss Hokkåsen Ryen
Hofossteppa Hofoss Hokkåsen Broteppen, Ruslebakken
Hofossbråten Hofoss Hokkåsen Bråten
Åflobekken Hofoss Hokkåsen Bekken
Åfloen Hofoss Hokkåsen Åfloteppen
Åflokøyen Hofoss Hokkåsen Hofosskøyen, Strand
Tangen, øvre Hofoss Hokkåsen Øvre Åflotangen
Tangen, nedre Hofoss Hokkåsen Nedre Åflotangen
Møllerudbråten Hofoss Hokkåsen Køyen, Koien, Bråten, Solbakken, Hofossplassen
Kvernhaugen, vestre Hofoss Hokkåsen Hofoss Mølle
Kvernhaugen, østre Hofoss Hokkåsen
Flygind, østre Hofoss Hokkåsen Østre Moen, Hofossmoen
Rønningen Hofoss Hokkåsen Rydningen, Tollerudrønningen, Hofossrønningen
Trangsrud (under Hofoss) Hofoss Hokkåsen Trongsrud
Melsåsen Hofoss Hokkåsen
Smedstad Hofoss Hokkåsen
Hagen (under Tørmoen) Tørmoen Hokkåsen Tørmohagen
Bråten (under Tronbøl) Tronbøl nordre Brøderud
Myra (under Berger) Berger østre Brøderud Myhre, Myren
Korsmo Hokkåsen Hokkåsen
Grinder Hokkåsen Hokkåsen Grinner
Stensrud (under Brøderud) Brøderud Brøderud Johnserud
Linnerud (under Steinsbøl) Steinsbøl Brøderud
Årbogen Berger østre Hokkåsen Aabogen
Delbekk (nordre) Steinsbøl Brøderud Gottenborg
Delbekk (søndre) Steinsbøl Brøderud Nystellet
Petersborg Steinsbøl Brøderud Steinsbølbråten
Dumpen Hokkåsen Hokkåsen
Bratfoss Hofoss Hokkåsen
Helgebøl Hofoss Hokkåsen Helliebøl
Svenskebøl Hofoss Hokkåsen