Steinsbølbråten (med Petersborg)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Steinsbølbråten
Petersborg 1.jpg
Husmannsplassen Bråten (Steinsbølbråten/Petersborg) på kart fra 1884. Kartverkets historiske arkiv.
Alt. navn: Petersborg, Bråten, Steinsbølskøien
Først nevnt: Ca. 1825
Utskilt: 1856
Sokn: Brandval
Fylke: innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: 130/18
Type: Småbruk (tidl. husmannsplass)

Steinsbølbråten var en tidligere husmannsplass under garden Steinsbøl på Brandval østside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte i sin tid Brøderud skolekrets.

Plassen som også omtales som Bråten nord for Villmyra og vel 1 km vest for Brøderud-gardene. Plassen som ble ryddet rundt 1825 ble senere delt, og det nye tunet omtales som Petersborg. Det ble også bruksnavnet da plassen ble matrikulert.

Ole Pedersen, født 1795 fra Setil, ble i 1825 gift med Olea Svenningsdatter (ofte omtalt som Svendsdatter), født 1799 fra Fjøser. De var da begge tjenestefolk på Steinsbøl, og fikk rydde seg en bråteplass som fikk mange navn. Da Martin ble født 1827, het den Steinsbølskøien. Da Berthea ble født 1830, oppgis Brøderud som bosted, og søsteren Maren kom til verden som innerstdatter i 1833 på Jonsrud. Da Olea ble født i 1837, het det bare Bråten under Steinsbøl. Ole Pedersen døde i 1838, 49 år gammel.

Ved tellingen 1865 er det registrert to husmenn og to husholdninger på plassen. Den ene identifiseres som Steinsbølsbråten, mens naboplassen benevner Petersborg. Her etablerer sønnen Martin seg, og driftsmessig er den noe større.

I 1865 sådde Olea 1/2 tønne havre og satte 1 tn. poteter, mens sønnen Martin fødde 1 ku, og sådde samtidig 1/2 tønne havre og satte 1 tn. poteter. I 1875 fødde Olea 1 ku og sådde 1/16 tønne bygg, 1/2 havre og satte 1 tn. poteter, mens Martin fødde 1 ku, 1 kalv, 1 sau og 1 geit og sådde 1/8 tønne blandkorn, 1/2 havre og satte 1 tn. poteter.

Steinsbølsbråten

Olea Svenningsdatter (Svendsdatter), er 67 år og enke, og benevnt husmann med jord ved tellingen 1865. Hun bor på Bråten under Steinsbøl sammen med to døtre; Berthea Olsdatter 36 år og Maren Olsdatter 33 år, og fire uekte barn: Gunerius Pedersen 9 år, Olivia Jonsdatter 7 år, Bernt Eriksen 3 år og Ole Andreasen 2 år. Etter navnene å bedømme, er det 4 forskjellige fedre, men tellingen angir ikke hvem av døtrene til Olea som var mor til de ulike barna.

Også i 1875 er det stor familie her. Enke Olea er husmannskone og hun bor sammen med Berthe og Maren. I tillegg tre av Marens barn, Olivia, Bernt og Marius Amundsen som var født 1872, samt Berthes barn Ole Andreassen og Martin Andreassen født 1869. En ugift Martin Olsen benevnes ugift bror på plassen, men mest sannsynlig er dette Martin som giftet seg med Eli og holder til i nabohuset. I 1881 reiser Bernt Eriksen til New York, og året etter reiser halvbroren Gunerius Pedersen til Valley Spring i Oregon i USA.

Småbruket Bråten (Petersborg) på dagens kart. Kartverket.

Martin Olsen, født på 1820-tallet, oppgis like fullt som ugift bror overhode ved tellingene 1891 og 1900, og siste året er han omtalt som husmann med jord. I 1891 bor han sammen med søsteren Maren og hennes barn, Marius og Minda, i 1900 bare sammen med Maren og Minda, mens Marius bor hos onkelen i nabohuset. Han overtar imidlertid denne plassen. I 1900 omtales denne plassen som Steinsbølsbråten eller Petersborg.

Marius Amundsen, født her i 1872, bor sammen med den ugifte mora Maren i 1910. Han tituleres da gardbruker og selveier, og plassen kalles Bråten. I 1920 er han ugift småbruker og skogsarbeider, men har Anna Andersen Lund, født 1872 fra Sverige, som husholderske.

Petersborg

Martin Olsen er ført opp som husmann med jord ved tellingen 1865. Han er 39 år, og sønn til forannevnte Olea. Kona Eli Hansdatter er 40 år og de har fire barn: Ole 15 år, Berthea 12 år, Karen 8 år og Christina 4 år. I 1875 bor de sammen med Karen og to nye barn, Edvard født 1868 og Marius i 1870. I 1891 bor også dattersønn Annar Arnesen født 1884 her i huset. Ved tellingen 1900 er Martin med familie husmenn på Jonsrudbråten, men flytter tilbake.

I 1910 er Martin og Eli på plassen sammen med barna Karen, Marius og Edvard, samt Olaf Marius. Edvart Martinsen, født 1868, er småbruker og skogsarbeider her i 1920. Han er ugift, og har søsteren Karen som husholderske, og broren Marius og unge Olaf Marius bor også her.

Denne plassen benevnes bare Bråten i 1910 og Petersborg i 1920.

Petersborg ble utskilt alt i 1856. Skjøte gikk fra Ole Baanrud til Frode Baanrud i 1914 og til Edvard Bråten året etter. Karsten overtok skjøtet i 1946 og står som eier i 1950. Bredo Haugen overtok i 1968.

18 Petersborg 0 mark 02 øre   Karsten Bråten

Se også[rediger][rediger]

Kilder og litteratur[rediger][rediger]

Første versjon av denne artikkelen ble skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene: