Leksikon:Skjeppe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjeppe, kornmål. Offisielt var skjeppe fra 1683 og framover betegnelse på 1/8 tønne, dvs. ca. 17,5 l. I Trøndelag, trolig også i Nord-Norge, ble det i hvert fall i 1600-årene regnet 3, 5 eller 6 lokale skjepper à 32–33 l i en tønne korn, på Nordmøre 4 eller 6 skjepper. (kanskje av samme størrelse som lenger nord). En regnet at en skjeppe på 32–33 l normalt skulle ta 1 våg korn (ca. 18,5 kg). Se kornmål. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.