Haugen (under Lundhaug)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haugen
Haugen 1883.jpg
Haugen er avmerket som husmannsplass på kart fra 1883. Kartverkets historiske arkiv.
Alt. navn: Lundhaug
Først nevnt: Ca. 1860
Utskilt: 1878
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: 119/5
Type: Småbruk (tidl. husmannsplass

Haugen var en tidligere husmannsplass under garden Lundhaug på Brandval østside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte i sin tid Digernes skolekrets, senere Myrer skolekrets.

Plassen lå/bruket ligger på vestsiden av Nuguren 200 m nord for Djupdalen. Plassen er avmerket som husmannsplass på kart fra 1883, men mye tyder på at det ble selveierbruk før den tid. Siden rydningsmannen var svigersønn på garden var det nok ikke benyttet vanlig husmannskontrakt.

Martin Andersen, født 1828 fra nabobruket Vikerhagen ble i 1858 gift med Olea Olsdatter, født 1827 fra Nedre Lundhaug. Allerede i 1857 fikk de tvillingene Olea og Johanne. De var først innerster på Lundhaug mens de ryddet Haugen. Ved tellingen 1865 har de også fått Arne i 1862 og Ole i 1865. Martin tituleres gardbruker og selveier og Lundhaug oppgis som bosted. Likevel kan de ha etablert seg på Haugen.

Ved tellingen 1875 oppgis Haugen som bosted. Foruten Arne og Ole har de fått Gustava i 1870. Nå opplyses at plassen er kjøpt, men ennå ikke skyldsatt. Det skjedde 1878. Martin Andersen Haugen og Olea bruker plassen også i 1891 og bor sammen med Arne og Gustava.

I 1865 fødde Martin 1 ku, 4 sauer, 5 geiter og 1 gris og sådde samtidig 1/16 tønne rug, 1/16 tn. bygg, 6/8 tn. havre, 1/16 tn. erter og satte 2 tn. poteter. I 1875 hadde plassen 2 kuer 1 kalv, 4 sauer, 1 geit og 1 gris og sådde 1 1/8 tønne havre, 1/8 tn. erter, 1 tn. frø og satte 3 tn. poteter.

Arne Martinsen, født 1862, har overtatt plassen ved tellingen 1900. Han omtales som gardbruker, jord- og skogsarbeider og bor sammen med kona Elise Larsdatter, født 1863, og barna Martin født 1892, Lars 1895 og Karla 1899. Besteforeldrene Martin og Olea har føderåd.

Arne og Elise, samt barna Martin, Lars og Karla bor også her i 1910, og det har kommet flere barn: Alt i 1901, Einar i 1904 og Olga 1908. Arne M. Lundhaug og Elise driver også bruket i 1920, og bor nå sammen med Karla, Alf, Einar og Olga. August Johnsen, født 1873, er skomaker og leietaker.

Plassen ble skylddelt 1878 med skjøte fra Hans Olsen Lundhaug til svogeren Martin Andersen Haugen samme år. År 1900 gikk skjøtet til sønnen Arne Martinsen mot føderåd. I 1922 overlot han skjøtet til Alf Arnesen Lundhaug mot føderåd. Han står som eier i 1950.

5 Haugen 0 mark 21 øre   Alf Lundhaug

Se også

Kilder og litteratur

Artikkelen skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene: