Husmannsplasser på Brandval Finnskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Våningshuset på Lystadberget nordre.
Foto: Rudolf Bråten (1975).

Lista husmannsplasser på Brandval Finnskog er en oversikt over husmannsplasser i denne delen av tidligere Brandval kommune.

Se også listene:

Artiklene og listene kan redigeres og utvides av alle brukere.

Navn Skolekrets Alternative navn
Arvetorpet Mengkroken
Aurtjernsbråten Øyeren Øyrbråten, Ørkjernsbraaten
Barkebråten Øyeren Borkebråten
Barskjulet Græsberget Barskjula, Ormbakken
Baståsen Bergerseter
Bekkevold Græsberget Thorvaldhemmet
Bendiksbråten Gæsberget Bendikstorpet, Oleanakoia
Berg Lunderseter
Bergersetra (nordre) Bergerseter
Bergersetra nedre Bergerseter
Bergersetra øvre Bergerseter Tidligere Bergersetertorpet
Bilitt Græsberget
Bjørstutorpet Bergerseter Bjærstutorpet, Bjølstutorpet
Bolnesbroen Øyeren Bolnesbrua
Bolneset Øyeren
Borketorpet Mengkroken Bjørketorpet
Brenna Smedtorpet
Bruntjernsberget nordre Lunderseter Østre Bruntjernsberget
Bruntjernsberget søndre Lunderseter Vestre Bruntjernsberget
Bråten Græsberget
Buberget Bergerseter Hanestadsetertorpet
Bukkemyrbakken Jammerdal Bukkebakken, Bakken
Eiksetra (setervoll) Smedtorpet
Eiksetra nedre Smedtorpet
Eiksetra søndre Smedtorpet
Eiksetra øvre Smedtorpet
Eriksbråten Øyeren Mosevannbråten
Femoen nordre Jammerdal Finnmoen
Femoen søndre Jammerdal Finnmoen
Femoen vestre Jammerdal
Finnseter nordre Lystad
Finnvelta Græsberget Strand på Græsberget
Fiskeløsen nordre Øyeren Fiskelausen nordre
Fiskeløsen søndre Øyeren FIskelausen søndre
Fjellsjøsetra Gresslia Tidl. Hofossætra
Gammeltorpet Mengkroken
Gartjernsbråten Lunderseter Bråten, Gortjernesbråten, Gørtjernsbråten, Grinderdalen
Granlund Gresslia Overvolden
Gravsjøholen Lystad Øvre og Nedre Gravsjøholen
Gressberget Mengkroken
Gressberget sameie Gresslia
Gresslia Gresslia
Græsberget vestre Græsberget
Græsberget østre (Nordgarden) Græsberget Nordgarden
Græsberget østre (Sørgarden) Græsberget Sørgarden
Hagen Græsberget
Hagen Øyeren Mosevannhagen
Hanskoia Øyeren
Hansrud Gresslia
Hofossbråten Lunderseter Bråten
Hofossetra Lunderseter Nyseter
Hokåssetra Mengkroken
Homsjøryen nedre Gresslia Hamsjøryen
Homsjøryen øvre Gresslia Homsjølien, Røilia
Hornmoen Lunderseter
Høgberget Gresslia
Jammerdal mellom Jammerdal
Jammerdal vestre Jammerdal
Jammerdal østre Jammerdal
Jersjøberget Lystad Gjersjøberget
Jersjøvika Lystad Søndre Sætaberget
Jossikoia Øyeren Linna
Kristiansbråten Lystad
Kakneset Bergerseter
Kjølen Bergerseter
Kleiven Bergerseter Kleven
Kverna Jammerdal Baldrus, Jammerdalskverna
Kvernmoen Øyeren
Larshemmet Øyeren Midtre Viberget, Larsheimet
Lauvhøgda nedre Smedtorpet Løvhøiden
Lauvhøgda øvre Smedtorpet Løvhøiden
Lauvtjernet Smedtorpet Løvtjernet
Lauvåsen Øyeren Gubbetorpet, Løvaasen
Liberg (Lystad) Lystad Gardsholen, Gravsjøholen
Lilleberget Lystad Veltberget
Lindberget nedre Jammerdal
Lindberget øvre Jammerdal
Lunderseter (Koien) Lunderseter Koien
Lunderseter nedre Lunderseter Nedre Juljordet
Lunderseter øvre Lunderseter Finntorpet
Lystadberget nordre Mengkroken
Mastryen Smedtorpet Mastrya
Mathistorpet Mengkroken Sør-Trøen
Mengeberget Gresslia Mengelandberget
Mengeland Mengkroken Mengelandstorpet
Menghagen Mengkroken Mengkroken søndre og midtre
Mengkroken nedre Mengkroken
Mengkroken øvre Mengkroken
Morttjernsbråten Lystad
Mosevannet vestre Øyeren Mosevatn
Mosevatn østre Øyeren Mosevann
Myra Øyeren Mosevannmyra
Mærratjernsryen Græsberget Ryen, Ria
Nabben Øyeren Bolnesnabben, Øyertangen
Nordli Øyeren
Nordstrand nedre Lunderseter Strand
Nybråten (i Høgberget) Gresslia
Nybråten (midtre) Lunderseter
Nybråten nedre Lunderseter
Nybråten øvre Lunderseter
Nytorpet Mengkroken
Oppåskjølen Jammerdal Oppkjølen, Oppås, Opkjøltorpet
Ormbakken Gresslia
Ormberget (østre) Græsberget Ormberget nedre (2)
Ormberget nedre Græsberget Ormberget
Ormberget øvre Græsberget
Overåsberget Gresslia Mjølner plass
Paulstorpet Mengkroken Pålstorpet
Pennaholtet Græsberget
Petterhemmet Lunderseter Hofossetra
Raiski Mengkroken Raiskitorpet, Vais nordre
Ronketorpet nordre Smedtorpet Ronkantorpet nordre
Ronketorpet søndre Smedtorpet Ronkantorpet søndre
Rotnelia nordre Øyeren Rotnelibråten
Rotnelia søndre Øyeren Rotnelibråte, Fiske-Øyersæteren
Roverudsetra nordre Gresslia Øvre Roverudseter
Roverudsetra søndre Gresslia
Sagerud Bergerseter
Sagstuen Lystad Saga, Sagen
Sandbakken Bergerseter Sandbakka
Seterbakken nedre Bergerseter
Seterbakken vestre Bergerseter
Seterbakken øvre Bergerseter
Seterberget Græsberget Gammelseterberget
Seterlien øvre Bergerseter
Silkisberget Øyeren Silkeberget
Sjøenden vestre Smedtorpet
Sjøenden østre Smedtorpet
Skasdammen nordre Lystad
Skasdammen søndre Lystad
Skomakerbråten Græsberget Østre Bråten
Sletkjølen Bergerseter Slettkjølen
Sletmoen nordre Jammerdal
Sletmoen søndre Jammerdal
Smedtorpet nedre Smedtorpet Fensjøen finnetorp, Nergarden
Smedtorpet nordre Smedtorpet
Smedtorpet øvre Smedtorpet Smedtorpet søndre
Stampetorpet nedre Lystad
Stampetorpet øvre Lystad Pøn torp
Steinreisberget Lunderseter Stenrudhagen
Stenholsetra (Møllerudvollen) Lunderseter Stenholtbråten, Mjølnerudbråten
Svenstorpet Smedtorpet Sveinstorpet
Sætaberget nedre Lystad
Sætaberget øvre Lystad Tverberget
Tjernsli Mengkroken Kjernsli
Trøen nedre Gresslia
Trøen øvre Gresslia
Trøsberget Gresslia
Trøslien nordre Gresslia
Trøslien søndre Gresslia
Vais Mengkroken Vaistorpet, Lystadberget søndre
Veabråten Smedtorpet Vedabråtan
Vestbergersetra Bergerseter
Vesterhaug Græsberget
Vestli Øyeren Baskobekken
Viberget Øyeren
Vålet Øyeren Vaalbraaten
Østvold Bergerseter
Øyerberget Øyeren
Øyeren nedre Øyeren Negarden
Øyeren østre Øyeren Østgarden
Øyeren øvre Øyeren Oppigarden
Øyerlia Øyeren Lia, Øyrlia
Øyermoen Øyeren
Øyeroset Øyeren
Øyerryen (Strand) Øyeren Skomakerryen, Skomakerbadstuen
Øyervika Øyeren Jensrud, Jonsrud