Bjørnmoen under Steinsbøl (Kongsvinger gnr. 130)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjørnmoen
Bjørnmoen.jpg
Bjørnmoen på kart fra 1918. Her er også to av plassene på Lysåsmoen. Kartverkets historiske arkiv.
Alt. navn: Bjønmoen, Lysmyra, Lysmoen
Først nevnt: 1875
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: u. 130
Type: Tidl. husmannsplass

Bjørnmoen var en tidligere husmannsplass under garden Steinsbøl på Brandval østside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte i sin tid Brøderud skolekrets.

Plassen lå ca. 700 m nordøst for nordenden av Mellomtjennet og ble ryddet 1875. Plassen er synlig som en åpen slette, men hustuftene er ikke lokalisert.

Andreas Andersen, født 1833 fra Lønhøiden og kona Eli Olsdatter, født 1834, ryddet denne plassen og flyttet hit i 1875.  De kom fra naboplassen Lysåsmoen i sør sammen med barna Andreas født 1860, Ole 1863 år, Emilie (Milla) 1866, Karelius 1869, Anette 1872 og Emma i 1874.

Ved tellingen 1875 er Andreas husmann med jord og dagarbeider og bor sammen med kona Eli og de fem yngste barna. Eldstesønnen Anders, født 1856 er på besøk, men er ellers bosatt i Kristiania og er møller ved Kongens Mølle på Grünerløkka. Dette året fødde plassen 1 ku og 1 sau, og sådde 1/2 tønne bygg, 3/8 tn. havre og satte ½ tn. poteter.

Familien bor her også ved tellingen 1891, men uten noen av de seks foran nevnte barna. Derimot bor Andreas og Eli sammen med datteren Janna Amalie født 1. januar 1877. Da skal plassen ha blitt omtalt som Lysmyra, men ved konfirmasjonen oppgis at hun bodde på Bjørnmoen da hun ble døpt. Søsteren Emma gifter seg med Arne Pettersen, født 1866, og de bor her som innerster da de fikk sønnen Andreas i 1895. Så etablerer familien seg i Kongsvinger og får flere barn.

Andreas Bjørnmoen er også husmann med jord her på plassen ved tellingen 1900 og bor sammen med kona Eli som tar seg av husarbeid og kreaturstell. Sammen med dem bor Agnes Waage, født i Kristiania 1889. Dette er Emilies uekte datter. Hun ble senere gift med barnefaren Waage. De fikk sønnen Christen i 1892, men ved tellingen 1900 er Emilie enke og arbeider på et bryggeri i Kristiania.

Bjørnmoen er ikke nevnt ved tellingen 1910 eller senere og dermed er nok Andreas eneste husmann som har brukt denne plassen. Bjørnmoen (Bjønmoen) er ellers kjent for sine mange dyregraver.

Se også

Kilder og litteratur

Første versjon av denne artikkelen ble skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene: