Tjernsmo (Kongsvinger gnr. 112/14)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tjernsmo
Tjernsmo.jpg
Våningshuset på Tjernsmo avbildet 2005. Foto: Johan Seglsten.
Alt. navn: Kjernsmo, Kjensmo
Først nevnt: Ca. 1840
Utskilt: 1919
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: 112/14
Type: Skogseiendom, tidl. husmannsplass

Tjernsmo er et fraflyttet småbruk (gnr. 112/14) i Kongsvinger kommune. Det var opprinnelig en husmannsplass under Søndre Eik på Brandval østside i tidligere Brandval kommune, og plassen tilhørte Gjølstad og Lepengen skolekretser, senere Myrer krets. Stedet ligger sør for Midtre Rytjennet i skogen tilhørende Eik, og den skal ha blitt ryddet rundt 1840.

Erik Syversen, født 1785 fra bråteplassen Engeland under Haug, giftet seg i 1808 med Ragnhild Hansdatter fra Sætre i Grue. De bor en tid på Engeland hvor Hans ble født i 1811, Syver i 1814 og Christian i 1817. Imens rydder Erik plassen Tjernsmo ved Rytjennet, og familien flytter dit. Her dør kona Ragnhild i 1832, 55 år gammel. Når sønnen Hans gifter seg i 1844, er faren Erik forlover.

Hans Eriksen var født 1811 på Eikbråten under Haug, og flyttet med familien til Tjernsmo. Han bodde her da han i 1844 ble gift med Olea Olsdatter, født 1810 på Trettbråtan i Vinger. De fikk Reinhardt i 1844, Jon i 1847 og Eli i 1850. Hans døde, og enken giftet seg med Torsten Torstensen, se under.

Torsten Torstensen fra Grue er oppført som husmann med jord på plassen ved tellingen 1865 Han er 33 år, kona Olea Olsdatter fra Vinger er 56 år, og sammen med dem bor hennes barn Reinhard 22 år og Eli 16 år. Reinhard Hansen ble gift med Karoline Johansdatter, født 1858 fra Jevnaker. I 1865 fødde plassen 1 ku og 2 sauer, og sådde samtidig 1/16 tønne rug, 1/8 tn. bygg, 5/8 tn. blandkorn, 1 tn. havre og satte 2 tønner poteter.

I 1875 er Torsten borte, og Olea bor på plassen sammen med sønnen Reinhard og en pleiesønn fra Grue på 8 år. Nå har de 1 ku og 1 sau, men ingen avling. År 1900 bor de på Fosholm mølle i Jevnaker, og her har det kommet nye folk på plassen.

Svenning Nilsen, født 1823 på Nordre Eik er husmann med jord på Tjernsmo i 1891. I 1865 var han husmann med jord med opphold på Nordre Eik sammen med kona Eli Eriksdatter, født 1821, og barna Maren 16, Arne 12 og Sigvart 8 år. I 1875 hadde han ryddet Sæli ved Rytjennet, men i 1891 hadde familien overtatt her. Svenning og Maren er fortsatt familiens overhoder, men på plassen bor også sønnen Sigvart med familie, til sammen 8 personer.

Tjernsmo og plassen Sørli (Sæli) på kart fra 1884. Kartverkets historiske arkiv.

Sigvart Svenningsen, født 1859 på Nordre Eik, har overtatt som husmann med jord på Tjernsmo i 1900. Han er gift med Anne Johannesdatter, født 1851. De bor sammen med to døtre; Karen født 1886 og Signe født 1891. Datteren Elida Kjensmo, født 1883, er dette året tjenestepike i Kristiania. Sigvarts far, Svenning Nilsen har føderåd, og det har også Maren Andersdatter, født 1827 som var tjenestepike på Eik, men som nå oppgis å være hans kone.

Sigvart er også husmann og skogsarbeider ved tellingen 1910 og bor på plassen sammen med kona Anne, den ugifte datteren Signe, samt en svigersønn og hans datter Astrid født i 1909 som han hadde med Elida. I tillegg bor oldefar Svenning også på plassen. I 1920 bor Sigvart og Anne på Tjernsmo sammen med den da 11-årige Astrid. Signe ble gift med Agvald Karlsen Kjensmo, født 1889 på Vikerbråten (Vikerkøien), og de overtok.

I 1919 ble eiendommen utskilt, og året etter fikk Sigvart skjøte, og deretter auksjonsskjøte til Agval Karlsen i 1936. Plassen er fraflyttet, men eies av etterkommerne.

14 Kjensmo 0 mark 41 øre   Erkl. om stadf. auksjonsbud

Se også

Kilder og litteratur

Første versjon av denne artikkelen ble skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene: