Fladberget (Kongsvinger bnr. 132/16)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fladberget
Fladberget 1.jpg
Småbruket Fladberget på flyfoto fra 1962. Widerøes Flyveselskap/Kongsvimnger kommune.
Først nevnt: 1700-tallet
Utskilt: 1906
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: 132/16
Type: Småbruk (tidl. husmannsplass)

Fladberget var en tidligere husmannsplass under garden Lystad på Brandval østside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte først Flygind skolekrets, senere Hokkåsen skolekrets.

Fladberget ligger nordvest for Ormberget og 600 m sørvest for Lystadmoen. Sannsynligvis var dette en gammel setervang som fikk fast bosetning på 1700-tallet. Første kjente bosetning er fra rundt 1760.

Simon Mathisen, født 1744 på Lystadberget og kona Eli Kristofferdatter, født 1733 på Holt, er de første som han knyttes til plassen. Etter å ha fått Christoffer i 1759 på Årstad, kommer de neste barna her: Peder i 1761, Anders i 1764, og Erik i 1868. Eli døde i 1790 og Simen i 1801.

Peder Simonsen, 40 år, er ført opp som husmann med jord under Lystad ved tellingen 1801, og han bor på plassen Fladberget. Kona Eli Arnesdatter (også Amundsdatter i kirkeboka) er 34 år, og de bor sammen med barna: Arne 11 år, Eli 9 år, Kirsti 7 år, Inger 5 år og Olea 1 år. Som losjerende bor 26-årige Berger Johansen, på plassen. Datteren Olea ble nok ikke 1 år. Kirkeboka beretter om at hun døde samme år, bare 6 måneder gammel. Kirkebøkene beretter om en sønn døpt Simen i 1797. Han nevnes ikke ved tellingen 1801. Senere berettes om at en sønn Svenning født 1797, både konfirmeres, blir gift, og overtar plassen.

Peder fra Fladberget ble gift med Eli fra Lystad i 1786. I 1802 får de datteren Olea, i 1806 får de tvillingene Ole og Christian, og i 1811 blir Martin født. Ole melder flytting i 1831. Peder Simonsen dør i 1838, 76 år gammel, og Martin i 1842, 30 år gammel. I 1865 er Christian husmann på Villmyra i Vinger og bor der sammen med kona Thora Olsdatter og tre barn.

Fladberget på flyfoto fra 1957. Widerøes Flyveselskap/Kongsvinger kommune.

Barn som flytter ut: Arne Pedersen, sønn til forannevnte, gifter seg i 1810 med Gunne Arnesdatter, 29 år, fra Rolstad. Søsteren Kirsti gifter seg i 1816 med tjenestedrengen Anders Pedersen, født 1794, fra Skaare. Samme år får de sønnen Arne på Fladberget. I 1824 ble søsteren Inger gift med husmannssønn Gunder Amundsen, født 1793, fra plassen Vestre Flygind. Søsteren Olea gifter seg i 1827 med jeger Erik Isaksen, født 1798, mens begge er i tjeneste på Hofoss, se Hofossplass. Senere flytter hun til Østfold.

Svenning Pedersen, sønn til forannevnte, ble boende på plassen. Han var i tjeneste på Tørmoen når han ble konfirmert i 1815, og 22 år gammel da han i 1820 ble gift med gardmannsdatter Inger Olsdatter, 22 år, fra Lystad, østre. De fikk Eli i 1820, Maren i 1824, Ole i 1826, men han døde 8 uker gammel. I 1830 fikk de en ny sønn som ble døpt Ole, og det er han som overtar.

Ole Svenningsen er 34 år og husmann med jord på Fladberget ved tellingen 1865. Han er gift med Maren Arnesdatter, 41 år fra Kamphaug. De har fem barn: Inger 12 år, Sigvart 10 år, Berthe 7 år, Arne 5 år og Johannes 4 år. Sammen med dem bor også Oles foreldre, Svenning og Inger med føderåd, og Oles søster, Maren, nå 42 år. Sønnen Johannes reiser i 1892 til Wittenberg i Tyskland. Broren Arne overtar.

I 1865 hadde plassen 1 hest og fødde 4 kuer, 8 sauer, 7 geiter og 1 gris, og sådde samtidig 1/8 tønne rug, 1/4 tn. bygg, 1/2 tn. blandkorn, 3 tn. havre, samt 1/8 tn. erter, og satte 5 tn. poteter. I 1875 hadde plassen 1 hest og fødde 3 kuer, 1 kalv, 9 sauer og 6 geiter, og sådde 1/8 tønne rug, 1/4 tn. bygg, 6/8 tn. blandkorn, 2 tn. havre, 1/8 tn. gras, 1/8 tn. erter, samt 2 tn. frø og satte 4 tn. poteter. En nokså stor plass med andre ord.

Fladberget på kart fra 1790. Kartverkets historiske arkiv.

Ole og Maren er husmenn her også i 1875, og mange barn bor fortsatt hjemme: Inger, Sigvart, Berthe, Arne og Johannes. Bestefar Svenning har føderåd, og plassen har to legdslemmer. Ole og Maren bor også her i 1891 sammen med Berthe og en fosterdatter Andrine født 1867 og hennes sønn Aksel Arnesen født 1890.

Arne Olsen, født 1860, er hovedperson her ved tellingen 1860. Han er gift med Olivia Eriksdatter, født 1866 på Røia, og de har Emil født 1888 og et udøpt guttebarn. I 1900 tituleres Arne slakter. De bor nå sammen med åtte barn: Magnhild Olava født i 1886, Emil 1888, Sigvart 1890, Berthe 1892, Einar 1894, Jenny 1896, Olga 1898 og Aksel i juni 1900. Arnes far, Ole, og søsteren Berthe er også på plassen, og Johannes Olsen fra Grue er dreng.

Arne og Olivia driver plassen også i 1910 og her bor nå barna Olivia, Magnhild, Emil, Sigvart, Berthe, Einar, Jenny, Olga og Aksel, samt Gunda født 1903 og Oskar 1905. Enke Karen Olsdatter, født 1844, bor også på plassen. I 1920 benevnes Arne gardbruker og han og Olivia bor sammen med Emil, Berthe, Einer, Olga, Aksel, Gunda og Oskar, samt datterdatter Else A. Martinsdatter, født 1916.

Plassen ble skylddelt 1906 med skjøte til Arne O. Fladberget i 1918. I 1937 går skjøtet til Aksel Fladberget som står som eier i 1950. Rolf Fladberg overtok i 1978.

16 Faldbergsæteren m.m. 0 mark 48 øre   Aksel Fladberget
Fladberget på kart fra 1884. Kartverkets historiske arkiv.

Se også

·       Husmannsordningen i Hokkåsen krets generelt

·       Andre husmannsplasser på Brandval østside (hovedsognet)

Kilder og litteratur

Første versjon av denne artikkelen ble skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene:

·       Mandt, Gunnar: Brandval-boka, bind I, gardshistorie. Utg. 1953 Brandval kommune. Digital versjon på Nettbiblioteket.

·       Mandt, Gunnar: Brandval-boka, bind II, gardshistorie. Utg. 1968 Kongsvinger kommune. Digital versjon på Nettbiblioteket.