Nordset søndre under Lier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordset søndre
Nordset søndre under Lier Kongsvinger.jpg
Våningshuset på Nordset søndre med låven i bakgrunn.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Mentzseter, Mentzplassen, Haugset
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: Umatrikulert
Type: Fritidseiendom (tidligere husmannsplass)
Kartet viser beliggenheten til husmannsplassene Nordset søndre og nordre samt flere av naboplassene på Speismark. Kartverkets historiske arkiv (1884).

Nordset søndre er en tidligere husmannsplass på Speismark under Lier i tidligere Vinger kommune og er av de plassene som ble ryddet her i Mentz Rynnings tid som sogneprest i Vinger i årene 1764 til 1788. Plassen skal også ha blitt omtalt som Mentzseter og Mentzplassen.

Det var i myrene her på Speismark Rynnings store grøftearbeider ble igangsatt og hvor han også fikk anlagt tre husmannsplasser. Nordset som senere ble delt i en søndre og nordre plass, ble trolig ryddet på en gammel setervang. Plassen ble tidligere kalt Haugset, mens den som ble ryddet litt lenger nord ble til Nordset. Men plassene lå så nær hverandre slik at begge etter hvert ble hetende Nordset.

Den første husmannen mens det ennå var bare en plass her, var Hans Arnesen (1745 – 1809) og kona Olia Embretsdatter født i 1747. Begge var fra Brandval, han fra Helgebøl og hun fra Sjøli. De hadde med seg sønnene Arne født i 1772, Embret i 1775 og Hans i 1780 da de kom flyttende til Speismark en gang i 1780-årene.

Arne giftet seg i 1791 og flyttet til Fusker der han døde i 1809. Embret ryddet egen plass som ble Nordset nordre, nær foreldrenes. Den opprinnelige plassen, Haugset, fikk senere navnet Nordset søndre.

Her omtales Nordset søndre:

Hans og Olias yngste sønn, Hans Hansen (1780 – 1851), overtok Nordset søndre etter farens død i 1809. Året etter giftet han seg med Olia Hansdatter (1782 – 1867) fra Mensrud under Hov som også var en husmannsplass Mentz Rynningen hadde fått ryddet. Samme dag giftet hans mor seg med brudens far, Hans Andersen, og flyttet til Mensrud.

Hans og Olia fikk i årene fram til 1826 fem barn, og den eldste av sønnene som også het Hans Hansen (1818 – 1887) giftet seg i 1840 med Karen Nilsdatter (1815 – 1890) fra Børslungsæter og ble brukere av Nordset søndre etter foreldrene hans. De fikk sitt første barn i 1841 og sitt tiende og siste i 1861. To av dem døde som spedbarn.

Ved folketellingen i 1865, har to av døtrene flyttet ut, og på Nordset sammen med Karen og Hans bor seks barn og hans mor ”Føderaadskone” Olia Hansdatter som nå er 86 år. Nordset var ingen liten plass for her hadde de dette året 1 hest, 3 kyr, 4 sauer og 1 svin, sådd 1 skjeppe bygg, ½ tønne blandkorn, 2 tønner havre og satt 4 tønner poteter.

Den eldste av sønnene som var den tredje i rekken med navnet Hans Hansen (1844 – 1922), hadde i 1868 giftet seg med Anne Eriksdatter (1843 – 1879) fra Malmerholtet. Disse to bor sammen med foreldrene og fire av søsknene hans på Nordset søndre i 1875. Dette året hadde mengden sådd korn økt siden forrige telling med ½ tønne blandkorn og husdyrholdet med 2 kalver og 2 sauer.

Anne Eriksdatter døde allerede i 1897 og fikk ingen barn. Hans (den tredje i rekken) giftet seg på nytt i 1883 med Eli Marte Pedersdatter (1855 – 1929) fra Tobaksbråten. De fikk barna Anna Mathilde i 1882, Pauline i 1885, Kristine i 1887, Ole i 1890, Emilie i 1893, Antonie i 1895 og Andreas i 1899.

I 1891 er det denne familien som er på Nordset søndre. I tillegg til husmann er Hans nå også ”skogsfuldmægtig”. Sammen med dem i 1891 og også i 1900 bor broren til Hans, bøkker og husmann Andreas Hansen (1851 – 1943) og hans familie, som senere flyttet til Tråstadrønningen.

Den eldste av sønnen til Eli Marte og Hans, Ole Hansen Nordseth (1890 – 1927), overtok etter foreldrene. Han giftet seg i 1916 med Minda Othilie Hjalmarsdatter født i 1894 fra Vestaberg søndre og fikk datteren Astrid i 1917. Året etter døde Minda, og Ole giftet seg i 1920 med Mindas søster Anna Natalie (1897 – 1988) som ved folketellingen i 1920 er tjenestepike på Nordset. Hun og Ole har datteren Lilli Helene som nå er ti måneder gammel. Ole er gårdsarbeider mens faren Hans fortsatt er husmann på plassen. Anna Natalie og Ole fikk senere barna Odd Einar (1921 – 1993), Mary Hjørdis i 1924 og Ole Asbjørn i 1926.

Ole døde ung, og kona giftet seg så med svogeren Andreas Hansen Nordseth (1899 – 1982), og de ble de siste brukerne av Nordset søndre. Sammen fikk de barna Ingrid Olaug i 1931, Åse Gunhild i 1934 og Erling Oddvar i 1939.

Andreas og Anna solgte husdyra sine i 1966 og flyttet til Kongsvinger. Siden har Nordset søndre blitt brukt av Lier og også vært utleid som feriested.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.11498° N 11.95067° Ø