Tobaksbråten under Lier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tobaksbråten
Tobaksbråten under Lier Kongsvinger 2021.jpg
Våningshuset på Tobaksbråten.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Tobakksbråten, Sigerneseie
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: Umatrikulert
Type: Fritidseiendom (tideligere husmannsplass)

Tobaksbråten er en nedlagt husmannsplass på Speismark under Lier i tidligere Vinger kommune. Opprinnelig var plassen trolig en setervang under en av gårdene på Sigernes eller Børslungen.

I 1801 var husmannen her i tjeneste under Sigernes, og fra år 1900 ble plassen liggende under Lier gård gnr. 24/1.

Navnet Tobaksbråten skal i følge tradisjonen komme av at en geitebukk kvartet en rull skråtobakk i vinduskarmen. Navnet kan også ha et annet opphav, nemlig smugling av tobakk fra Christiania til Sverige. Det finnes eksempler på saker gjengitt i domboka for Fryksände i Sverige. Tobakk ble antagelig også brukt som byttevare. Tobakk den gang var enten i rull som ble målt i alens lengde eller i plater.

Plassen ble ryddet av Arne Jacobsen (1724 – 1808) omkring 1750. Men det var kompliserte eierforhold på Speismark, noen eide furuskogen og andre skogsmarka, hamn og andre rettigheter, noe som kunne gjøre det vanskelig for husmennene. Arne godtok ikke Sigernes som eier av plassen og ble stevnet for manglende betaling av avgift og bråtehogst. Han skyldte da for leie i 12 år etter 6 riksdaler i året. Domsavsigelsen resulterte i oppsigelse, men Arne fikk imidlertid ordnet det slik han ble boende.

Arne var født på Børslungen søndre og var i sitt første ekteskap i 1749 gift med Marte Simensdatter (1726 – 1770) fra Buholtet og fikk i årene fram til 1768 tretten barn.

Til husmann å være, satt Arne godt i det. Da han som enkemann i 1770 giftet seg på ny med Berte Hansdatter (1728 – 1819) fra Snare, ble boet gjort opp med 114 riksdaler brutto. I 1800 tok Berte og Arne føderåd hos datteren Marthe født i 1774 og svigersønnen Erik Hansen født i 1762 fra Gjermshus søndre.

Marthe og Erik fikk guttene Hans i 1798, Ole i 1801, Erik i 1803, Arne i 1806 og jenta Beate i 1809. I løpet av fjorten dager i månedsskiftet juli/august 1809 døde foreldrene, Marthe og Erik, og tre av barna, Ole, Arne og Beate.

Etter dette kom en ny husmannsfamilie til Tobaksbråten. Det var Magnus Magnusson (1781 – 1838) fra Sverige og Dorthe Larsdatter (1784 – 1846) som ble ektefolk i 1811. Dorthe hadde fra tidligere sønnen Hans Olsen som ble født på Staksrud i Sør-Odal i 1805. I årene fram til 1827 fikk Dorthe og Magnus fire jenter og tre gutter.

Den yngste av guttene som var Peder Magnussen (1821 – 1891), overtok som "Husmand med Jord" etter faren. Han hadde i 1845 giftet seg med Kari Eliasdatter født 1820 fra Engelksbak. Historien gjentok seg, og nok en gang ble det født fire jenter og tre gutter på Tobaksbråten: Lars i 1846, Magnus i 1848, Dortea i 1850, Eli i 1855, Karen i 1857 d. s. år, Kristian i 1859 og Karen i 1863.

I 1865 hadde familien 2 kyr, 5 sauer og 1 geit. De hadde sådd 1 skjeppe bygg, ¼ tønne blandkorn, 2 tønner havre og satt 2 tønner poteter. Ti år senere var både husdyrhold og mengden med korn og poteter stort sett den samme.

Fjøset og låven på Tobaksbråten.
Foto: Per Tore Broen (2021).

Igjen overtok den yngste sønnen, Kristian Pedersen. Han og kona Lina Gurine Torbjørnsdatter født i 1862 i Dalslia, Eidskog og fikk en stor ungeflokk her på Tobaksbråten: Karl Oskar i 1882, Marius i 1885, Marie (1888 – 1889), Marie i 1889, Paul (1892 – 1922), Karen Konstanse i 1894, Lilla Dagmar (1896 – 1981), Kristian eller ”Vesle Krestjan” (1898 – 1982), Astrid (1900 – 1989), Elida (1902 – 1988) og Tora (1907 – 1997).

I 1920 livnærte Kristian seg i hovedsak som bygningssnekker, men også som sag- og møllearbeider. Sønnene Paul og Kristian hadde ansvaret for gårdsarbeidet hjemme, men tjente også som dagarbeidere på Holer gård. På Tobakksbråten bodde også døtrene Tora og Marie, den siste med tre barn.

”Vesle Krestjan” giftet seg i 1926 med Sigrid Bergersen (1906 – 1983) fra Ånnerudbråten. De brukte Tobaksbråten etter foreldrene hans inntil de kjøpte seg hus i Marte Plassensveg i Kurudlia, Kongsvinger.

Siden bodde Erling (1917 – 2006) og Marit (1924 – 2003) Tråstadkjølen her en tid. Erling var sønn av ”Vesle Krestjans” søster Karen. Etter at de også flyttet til Kongsvinger, har Tobaksbråten vært utleid som feriested.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.10462° N 11.96659° Ø