Holersætra nordre under Lier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holersætra nordre
Holersætra nordre Kongsvinger Torbjørn Tjernsberg.jpg
Holersætra nordre med smeiskigarden intakt i forgrunnen. Foto: Torbjørn Tjernsberg (omkring 1970).
Alt. navn: Holersætra
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: Umatrikulert
Type: Husmannsplass
Kartutsnittet viser beliggenheten Holersætra nordre og søndre, samt naboplassen Sollia (Sollien) og flere av de andre plassene på Speismark. For alternativt kart, se Holersætra søndre. Kartverkets historiske arkiv (1884).

Holersætra nordre er en nedlagt husmannsplass under Holer og senere under Lier i tidligere Vinger kommune. Nær ved lå også Holersætra søndre og begge var opprinnelig setervanger med felles tun. Fra omkring 1830 ble det fast bosetting på setervangene og begge fikk nå status som husmannsplasser.

Den første husmannen på Holersætra nordre var Gulbrand Gulbrandsen født i 1804 fra Snare. Han hadde først vært på den søndre av de to plassene, men da han ikke ville svare samme avgift som tidligere bruker, ble han utsagt fra plassen og flyttet i stedet over til den nordre der han ble fram til sin død i 1878.

Gulbrand var gift med Karen Olsdatter (1800 – 1847) som var stedatter i Posteringen ved vielsen i 1830. De hadde datteren Gunhild (1831 – 1918), Anne Marie født i 1834, Ole (1836 – 1838), Ole (1839 – 1840), Gulbrand i 1841, Karen 1844 og Ole i 1846. Datteren Gunhild giftet seg i 1851 med Johannes Mortensen i Haukelia nedre og flyttet dit.

Etter Karens død, giftet Gulbrand seg i 1850 med Maren Pedersdatter født i 1820 fra Snare. Her ble det også en stor barneflokk: Arne (1849 – 1850), Arne (1851 – 1855), Maren (1853 – 1908), Olianne i 1855, Syver (1856 – 1870), Peter 1858, Ole i 1859 og Maria i 1862. I alt ble Gulbrand far til femten barn.

"Husmand med Jord", Gulbrand Gulbrandsen, og Maren Pedersdatter i Holersætra hadde i 1865 3 kyr, 4 sauer og 1 geit. På plassen var det sådd ¼ tønne bygg, 1 skjeppe blandkorn, ½ tønne havre og satt 3 tønner poteter. Ti år senere kunne de fø 2 kyr, 2 sauer og 1 geit, mens de hadde sådd noe over ½ tønne blandkorn og satte 3 tønner poteter.

Etter Gulbrands død kom en ny husmann til Holersætra nordre. Det var Erik Hansen født i 1833 fra Gleden vestre i Sør-Odal og kona Olianne Olsdatter (1837 – 1931) fra Dalsrud i Nord-Odal. De kom flyttende hit fra Holer med guttene Hans født i 1864, Ole i 1868, Gulbrand i 1871, Emil i 1874 og Arnt i 1878. Datteren Hanne Emilie ble født i Holersætra nordre i 1883.

I 1920 overtok Ole Thorkildsen (1872 – 1963) fra Søndre Husmo i Nes på Romerike og Elen Marie Gundersdatter (1878 – 1945) fra Sør-Odal etter å ha bodd i Sollia nordre siden 1910. Før de flyttet hit hadde de barna Karen født i 1902, Thoralf i 1903, Morten Georg i 1907, Olaf i 1909, Bernt i 1911, Aslaug i 1914, Ragnhild i 1917 og Signe i 1920. Deres niende og yngste, Else Synnøve, ble født her i Holersætra i 1924. De brukte alle Sollien som familienavn, også foreldrene.

Ole Sollien livnærte seg også som tømmerhogger og sagarbeider blant annet ved Steinbrusaga ved Granli. Etter Elen Maries død ble Ole boende i Holersætra fram til 1960 sammen med sønnen Bernt og dattera Ragnhild.

Holersætra var den siste husmannsplassen på Speismark og ble fraflyttet i 2002 da Bernt og Ragnhild begge fikk plass på Langelandhjemmet i Kongsvinger. Bernt døde i 2003 og Ragnhild i 2005.

I 2021 er plassen utleid til boligformål.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.13039° N 11.98909° Ø