Olsrud under Lier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Olsrud
Olsrud under Lier 1800.jpg
Kartutsnitt som viser beliggenheten til Lierplassene Olsrud, Kaÿen (Køia), Bergersrud, Moen (Liermoen) og Myrvold under Holer. Føskersjøen i nord og Sigernessjøen i sør. Kartverkets historiske arkiv (1800).
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 24
Bnr: Umatrikulert
Type: Nedlagt husmannsplass

Olsrud er en nedlagt husmannsplass under Lier i tidligere Vinger kommune og ble ryddet på slutten av 1700-tallet. Plassen er finne på kart fra år 1800, men ikke tidligere.

De første vi vet om her var Ole Bergersen (1778 – 1811) fra Pramhus i Eidskog og Anne Haagensdatter født 1776 fra Sæter nordre. De giftet seg i 1800, og Ole hadde da påbegynt rydding av plassen Olberg som fikk navnet sitt etter han. På grunn av strid om eierskapet måtte Ole og Anne flytte fra Olberg etter krav fra det Ankerske fideikommiss, men de er trolig fortsatt på Olberg i 1801. Av yrke er Ole i folketellingen oppført som ”Huusmand med Jord, Snedker og geworben Soldat”.

Før 1803 hadde Anne og Ole flyttet til Olsrud som var en av naboplassene. Der fikk de barna Berthe Marit i 1803, Ole (1805 – 1806), Hans i 1807 og Ole i 1810. Husmann Ole Bergersen døde av tuberkulose i mai 1811, og deres yngste datter Olia ble født sju måneder senere i 1812. Sammen med dem på Olsrud bodde Annes bror, pensjonist og legdslem Arne Haagensen, som døde her 50 år gammel i 1808. Annes far, Hågen Arnesen, døde på Olsrud i januar 1809, 60 år

Som enke giftet Anne seg med Ole Gulbrandsen (1758 – 1827) fra Søstu, Kolbjørnsrud på Austmarka og flyttet tilbake til Olberg hvor de fikk barna Gulbrand, Christian og Karen i årene 1816 til 1820.

Det var ofte bytte av husfolk på Olsrud, og hvem som flyttet hit etter Anne og Ole er usikkert, men trolig var det Ole Svenningsen (1790 – 1880) fra Ellingsrud og Anne Johansdotter (1784 – 1828) fra Sverige. De giftet seg i 1816 og fikk datteren Maren samme året.

Senere var Ole Arnesen født 1797 fra Føsker her sammen med kona Marthe Thorbjørnsdatter Vaikonen. De fikk datteren Anne og hadde barnedåp på Olsrud i 1823.

Andre husfolk som var på Olsrud i kortere tid var Oles brødre Embret født 1799 og Johannes født 1793. De var gift med henholdsvis Kari Amundsdatter fra Berger nordre i Eidskog og Berthe Larsdatter fra Utgårdsbråten. Embret og Kari fikk datteren Eli her i 1821, mens Johannes og Berthe ble foreldre til sønnen Johannes i 1825.

Etter dem var Kristen Kristensen født 1794 fra Trætbråten og Eli Larsdatter født 1787 fra Trandemsætra i Eidskog på Olsrud da de fikk sønnen Lars her i 1828. I 1837 er det nok en fødsel på Olsrud, Erik Andersen født 1798 fra Langrekken nedre i Eidskog og Inger Olsdatter Kaupinen ble da foreldre til datteren Lisa.

De siste brukerne vi vet om på Olsrud er Hans Pedersen (1797 – 1848) som tidligere hadde bodd på Kletta. Han var gift med Sigrid Hansdatter (1778 – 1838) fra Hveberg i Grue. Hans hadde tjent hos fru Scheel på Lier gård. Sønnen Arne Hansen døde på Olsrud 10 år gammel av "kighoste" i 1833. Sigrid døde her på Olsrud, mens Hans døde som enkemann og tjenestekar på Gjermshus nedre.

De angitt koordinatene er omtrentlige. Antatt beliggenhet for Olsrud er rett vest for Lierkrysset. Olsrud er ikke omtalt i Vinger bygdebok.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.14419° N 12.03151° Ø