Feiring skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nybygde Feiring skole i 1958.
Foto: Akershusbasen/Digitalt Museum

Feiring skole er en grunnskole i Feiring, nord i Eidsvoll kommune. Adressa er Feiringvegen 1256. Skolen ble etablert som Feiring sentralskole i 1958, da de fire gamle grendeskolene i Feiring ble nedlagt. Kretsene Berger, Disserud, Kjerkebygda og Tosterud hadde vært fastskoler sia skoleloven av 1860.

Feiring skole hadde i 2011/12 112 elever, fordelt med 77 på barnetrinnet og 35 på ungdomstrinnet. Dette var det høyeste elevtallet sia skolen ble kombinert barne- og ungdomsskole i 1987. Rådmannen i Eidsvoll foreslo allikevel (høsten 2012) at skolen burde nedlegges, men det ble ikke flertall for dette i kommunestyret.

Historie

Fra 1939 til 1960 var sentralisering av skolevesenet den store politiske saken i Feiring, som da var egen kommune. Alt i 1910 hadde lærer Peder Kjeldstadli ved Disserud skole satt fram tanken om en sentralskole, men på den tida var verken kommunikasjoner eller generelle skolepolitiske tendenser med på å støtte et såpass radikalt forslag. Tre-fire tiår seinere var situasjonen en annen. Skolebusser ville nå gjøre det lettere for ungene i Feiring å komme seg til en skole utafor gangavstand, og den pedagogiske tendensen gikk i retning av større enheter. Dessuten kom det en ny skolelov, med krav om spesialrom o.l., som ville gjøre det økonomisk vanskelig å beholde de gamle skolebygningene. Endelig var barnetallet i Feiring fallende, noe som gjorde det vanskelig å forsvare den findelte skolestrukturen, ikke bare økonomisk, men også pedagogisk, fordi flere trinn måtte slås sammen.

På nyåret 1940 ble det sendt ut et forslag der tanken om en ny skole i Kjerkebygda, noenlunde midt i Feiring, ble lansert. Forslaget fikk tilslutning i alle kretsene, og i 1943 ble tomta Flesvikøygarden kjøpt inn. Det endelige vedtaket om bygging av skole ble gjort 25. juli 1953, og ordfører Ole Røise karakteriserte saken som den største herredsstyret noensinne hadde behandla. Første byggetrinn sto ferdig sommeren 1958, mens den endelige fullføringa av skolen ble feira 4. juledag i 1959.

Kilder og litteratur