Fevik bnr. 2 (Fjære gnr. 50/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fevik bnr 2
Sted: Fevik
Sokn: Fjære
Kommune: Grimstad kommune
Fylke: Aust-Agder
Gnr.: 50
Bnr: 2
Postnummer: 4870

Fevik bnr 2 (Gnr 50, Fevik i Fjære) er et bruk/en tomt under gården Fevik (Fjære gnr 50) i Fjære, nåværende Grimstad kommune. Bruket er utgått fra bnr 1 i 1870.

Smed og husmann Lars Johannessen

Lars Johannessen ble født i 1849 i Sverige. I 1875 var han smed og husmann under matrikkel 349b og 361d. Lars var gift med Sissel Larsdatter, født 1843 i Vigmostad.[1]

Lars og Sissel hadde sønnen Kristian Syverin Houge, født 1871 i Fjære.

Asbjørn Knutsen

Asbjørn Knutsen hadde hjemmel til dette bruket - både løpenummer 349b og 361d - etter matrikkelen av 1886. Matrikkelskylden var 0.26 skyldmark/øre.[2]

Omkring 1900 bodde flere familier på dette bruksnummeret.[3]

A Hans Jensen, født i 1863 i Aarstad. Han var formann på jernskipsverftet. Hans var gift med Sofie Jensen, født 1866 i Sokndal.

Hans og Sofie hadde barna:

 • Selmar Jensen, født 1894 i Fjære
 • Elida jensen, født 1895 i Fjære.
 • Sofie Jensen, født 1895 i Fjære.
 • Nancy Jensen, født 1898 i Fjære.

B Ole Huseland ble født i 1868 i Fjære. Han var gift med Karoline Huseland, født 1867 i Fjære. Ole var kontorist på jernskipsverftet i 1900.

Ole og Karoline hadde barna:

 • Anny Huseland, født 1898 i Fjære.
 • Gutt født 1900

I samme husholdning bodde sannsynligvis også:

C Tallak Børresen ble født i 1835 i Vegusdal. I 1900 var han arbeider på jernskipsverftet. Tallak var gift med Mathilde Børresen, som var født i 1838 i Tromøy sogn.

Tallak og Mathilde hadde barna:

 • Jakobine Børresen, født i 1874 i Hisøy herred.
 • Ole Børresen, født i 1872 i Hisøy herred. I 1900 er Ole selvstendig snekker.

I Norges matrikkel fra 1906 er Chr. Asbjørnsen m.fl. omtalt som eier/bruker og matrikkelskylden er satt til 25 øre.[4]

Morland

I 1910 var det kommet ny familie på dette bruket:

Jens Morland ble født på Eidsvoll i 1865. Han var landhandler på Fevik. Jens var gift med Kjersti Morland, født 1867 på Brunkeberg.

Jens og Kjersti hadde barna:

 • Olav Morland, født i Fjære 1890. I 1910 er han handelsbetjent.
 • Ruth Morland, født 1899 i Fjære.

I tillegg var tjenestejenta Inger Morland, født i Gjerstad i 1885.[5]

Dette bruket var skyldsatt til 0 mark 24 øre i matrikkelutkastet fra 1950. [6]

Arnfinn Olsen

Arnfinn Tobias Olsen ble født 22/6 1898.

I 1952 kjøpte Arnfinn Olsen bruket for kr 41 000,- fra Bjarne Mørland, Finn Mørland og Ruth Aaraas.[7]

Se Fryseri på Fevik.

Referanser

 1. Her er familien i 1875.
 2. Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 1-20 : Nedenes Amt Nedenes Fogderi
 3. [Se folketellinga 1900.].
 4. https://www.nb.no/items/aaf5a123d676435f559bcac9772a9df7?page=215&searchText=Fævig
 5. Her er familien i 1910.
 6. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50
 7. Det står Mørland, ikke Morland i panteregisteret.

Se også: | GårdshistorieFevik (Fjære gnr 50) | Bruksliste under gården Fevik i Fjære | Eiendommer i Fjære |


Kilder: Ved omtale av gård og slekt i Fjære brukes, der ikke annet er nevnt: folketellinger | kirkebøker | panteregistre | lokalaviser | kortarkiv Agder