Fevik bnr. 4 (Fjære gnr. 50/4)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fevik bnr 4
Sted: Fevik
Sokn: Fjære
Kommune: Grimstad kommune
Fylke: Aust-Agder
Gnr.: 50
Bnr: 4
Postnummer: 4870

Fevik bnr 4 (Gnr 50, Fevik i Fjære) er et bruk/en tomt under gården Fevik (Fjære gnr 50) i Fjære, nåværende Grimstad kommune.

Matrikkelnummer 350

Carsten Aanonsen bor på gården i 1838.[1] Bruket var tidligere skyldsatt til 3 15/16 kalveskinn. Den nye skylden settes til 1 skylddaler 1 ort og 6 skilling.

Se mer på matrikkenummer 354.

Matrikkelnummer 354

Carsten Boe bor på gården i 1838.[2] Bruket var tidligere skyldsatt til 3 1/6 kalveskinn. Den nye skylden settes til 1 skylddaler 0 ort og 1 skilling.

Se også matrikkelnummer 350.

Ole Carstensen Boe var gift med Kirsten Boe. Se Ole Carstensen Boe.

I 1875 finner vi Jacob Boe som inderst (!), skipsreder og verftsbestyrer på bruksnr 350a og 354a. Jacob er født i Fjære i 1840. Han er gift med Marie Boe som er født i Fredrikstad i 1852.

I 1875 er A. Halberg, født 1852 i Otterstad i Sverige tjenestedreng og Mathilde Terkelsen, født 1850 i Tromøy tjenestepike hos boefamilien. Folketellingen viser også at Jacob og Marie har besøk av korpslege Conrad Eger (f 1813 i Kristiania) og kona Wilhelmine Eger, født 1821 i Kristiania. Sammen med dem er også datteren Valborg Eger, født 1861 i Arendal. Dette er Maries foreldre.

Se familien her i 1875:[[1]].

Ole Boes Enken har hjemmel til dette bruket etter matrikkelen av 1886. Matrikkelskylden er 4.78 skyldmark/øre. [3]

Gustav B. Boe

I matrikkelen fra 1906 er Gustav B. Boe omtalt som eier/bruker og matrikkelskylden er satt til 3 mark 90 øre.[4]


I 1900 er det bosatt en familie "under 50:4": August Kristoffersen er født i 1839 i Drammen. Han er snekker på verft i 1900. August er gift med Katrina Kristoffersen, født 1827 i Fjære.

Her er familien i 1900: [[2]].


I 1910 er det to husholdninger på bruksnummer 4:

A

Johan G. Norrman er født i Sverige i 1848. Han er enkemann i 1910. Normann benvenes som stiger og som gårdbruker i 1910.

I 1910 bor Emma Celius, født 1865 i Øksnes, hos Normann som husbestyrerinne.

I 1916 annonserer "Norrman, Fevik" kreaturer til salgs.[5]

B

Olaf Danielson er født i Sverige i 1883. I 1910 er han gårdsfullmektig. Olaf er gift med Maria Danielson, født 1887 i Sverige.

Olaf og Maria har:

 • Edvin Danielson, født 1909 i Sverige.

I 1910 er Svendine Halvorsen, født 1892 i Øyestad, tjenestepike hos dem.

Her er husholdningene i 1910: [[3]].

Gunhild og Karl Aanonsen

Ved skiftebehandling etter Gunhild og Karl i 1949 overtar Kjell Aanonsen eiendommen for kr 16.000.-

Dette bruket var skyldsatt til 0 mark 31 øre i matrikkelutkastet fra 1950. [6]

Kjell Aanonsen

Kjell Aanonsen er født i 1935. Han overtar eiendommen etter Gunhild og Karl Aanonsen i 1949.

I 1960 skjøter han eiendommen til Sjur Tveito for kr 56.000.-

Kristine og Sjur Tveito

Sjur Tveito er født 22/10 1893. Han er gift med Kristine Tveito, født 11/4 1902.

Tveito var fylkesgartner i Aust-Agder. Han var aktiv i Fevik vel, og var bl.a. formann der noen år. Sjur dør i 1978.

Bruket overdras i 1985 til

 • Gunnlaug Danielsen, f 1925
 • Dagfinn Tveito, f 1927
 • Torfinn Tveito, f 1931
 • Marit Renslo, f 1934
 • Bjørg Brørvik, f 1935
 • Gjermund Tveito, f 1943

Plasser og leieboere

I 1875 ser vi at det er flere familier bosatt - til leie - på matrikkelnummer 350a og 354a. Disse tas med her. Her er overiktien i 1875:[[4]].

Snekker Jens Mathisen

Jens Mathisen er født i Borge i 1835. I 1875 finner vi ham som inderst og snekker. Jens er gift med Maren Randine Mathisen, født i 1834 på Nes på Romerike.

Jens og Maren Randine har:

 • Mathilde Mathisen, født 1862 i Kristiania.
 • Oluf Mathisen, født 1865 i Arendal.
 • Jens M. Mathisen, født 1870 i Arendal.
 • Haakon W. Mathisen, født 1873 i Fjære.
 • Gustaf A. Mathisen, født 1875 i Fjære.

I 1875 bor Karen Rasmussen, født 1855 i Fjære, hos dem som tjenestepike. Anton Kristofersen, født 1840 i Skouer, er ugift i 1875 og har losji hos Jens og Maren Randine.

Mestersvend Ole Knudsen

I 1875 er Ole Knudsen "Mestersvend paa Boes Værft". Han er født i 1832 i Landvik. Ole er gift med Johanne Olsdatter, født i 1829 i Tveit sogn.

Ole og Johanne har:

 • Mathilde Knudsen, født 1855 i Fjære.
 • Konrad O. Knudsen, født 1857 i Fjære. Det er bemerket at han er "Knudsens...Søn". I 1875 er han matros.
 • Karelius Knudsen, født 1862.
 • Kristiane Knudsen, født 1863.
 • Jakob Knudsen, født 1866.
 • Johannes Knudsen, født 1869.
 • Otilie Knudsen, født 1871.
 • Otto Johan Knudsen, født 1875.

Skipsbygggmester Weber

Hermand A. Weber er født i Schaffhausen i 1833. I 1875 finner vi ham som skipsbyggmester og inderst under matrikkelnummer 350a og 354a under Fevik. Hermand er gift med Andrine Wilhelmine Weber. Hun er født i 1841 i Fredriksvern.

Hermand og Andrine har:

 • Albert E. Weber, født 1862 i Vanse sogn.
 • Karoline Ludvikk Weber, født 1875 i Fjære.

I 1875 er Anne Marie Wettermann, født i Kristiania i 1860, tyende hos dem.

Her er familien i 1875:[[5]].

Verftsarbeidere bosatt på løpenummer 350a/354d

I 1875 er det stor verftsaktivitet i Fevikkilen. I folketellingen finner vi spor av dette, og det noteres: "Samtlige disse enslige personer bor i Arbeidsbarak". Se hele lista her:[[6]].

Skipstømmermann Johnsen

Johan Reinhard Johnsen er født i 1840 i Froland. Han er gift med Mette Dorthee Olsdatter, født i 1844 i Arendal. I 1875 er Johan Reinhard inderst og skipstømmermann på verft.

Johan Reinhard og Mette Dorthee har:

 • Julius Johansen, født 1870 i Arendal.
 • Nils johansen, født 1871 i Arendal.
 • Ragnhild Johnsdatter, født 1873 i Arendal.
 • Anna Johnsdatter, født 1875 i Fjære.

Ugifte skipstømmermenn 1875

 • Halvor Halvorsen, 1839 Meelhus
 • Nils Kristofersen, 1839 Valle
 • Kristen Jensen, 1853 Valle
 • Jakob Fredrik Thorgersen, 1854 Egersund
 • Ole Eilertsen, 1853 Egersund
 • Gustaf Eilertsen, 1858 Egersund Sammen med Broderen
 • Hans Jensen, 1860 Valle
 • Gunerius Hansen, 1838 Øiestad
 • Erik Olsen, 1830 Øiestad
 • Anders Andersen, 1843 Fjære
 • Jens Thorsen, 1827 Fjære
 • Kristen Olsen, 1820 Øiestad
 • Ole Jermundsen, 1828 Meelhus
 • Kristian Johannessen, 1852 Froland Sogn og Prgj.

Under 350b og 354b

I 1875 finner vi også registrert flere leietakere under matrikkelnummer 350b og 354b. Her er hele listen:[[7]].

 • Ommund Olsen er enkemann, født i Froland i 1835. I 1875 er han skipstømmermann.
 • Jens Olsen er født i Bø i 1843. Han er gift med Oline Olsen, født i Froland i 1851. Jens er skipstømmermann i 1875. Jens og Oline har sønnen Ole Jensen, født i Froland i 1872.
 • Jørgine Gundersdatter er født i Froland i 1851. I 1875 er hun midlertidig på besøk på Fevik "Hos Forældrene".
 • Johan G. Bærentsen er født i Vanse i 1847. Han er tømmermann i 1875. Johan er gift med Birthe Marie Tønnesdatter, født i 1847 i Vanse.

Under Fevik jernskipsbyggeri

I 1910 bor Daniel Olsen og kona på en plass under jernskipsbyggeriet. Daniel er født i Øyestad i 1821. Det noteres at han har "Intet erhverv. lever af hvad Hustruen tjener". Daniel er gift med Marie Olsen, født i Sverige i 1864. Hun arbeider som "vaske- og rengjøringskone".

Her er husholdningen i 1910: [[8]].

Referanser

 1. RA, 1838-matrikkelen (publikasjon)*, 1838, s. 49 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ma10061006091509
 2. RA, 1838-matrikkelen (publikasjon)*, 1838, s. 49 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ma10061006091509
 3. Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 1-20 : Nedenes Amt Nedenes Fogderi
 4. https://www.nb.no/items/aaf5a123d676435f559bcac9772a9df7?page=215&searchText=Fævig
 5. Grimstad adressetidende 18/4/1916
 6. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50Se også: | GårdshistorieFevik (Fjære gnr 50) | Bruksliste under gården Fevik i Fjære | Eiendommer i Fjære |


Kilder: Ved omtale av gård og slekt i Fjære brukes, der ikke annet er nevnt: folketellinger | kirkebøker | panteregistre | lokalaviser | kortarkiv Agder