Finansrådmannen i Kristiania/Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fram til Rådhuset stor ferdig i 1939 holdt finansrådmannen til i Akersgata 55.
Foto: Ukjent / Arbark (1953).

Finansrådmannen i Kristiania/Oslo oppsto ved nedleggingen av Kristiania magistrat 01. juli 1922. Magistratens oppgaver ble da overført til en kommunalt ansatt borgermester og seks kommunalt ansatte rådmenn.

Oppgavene til Magistratens I avd. ble i hovedsak overtatt av Borgermesteren, mens Mag. II ble videreført av Rådmannen for II avd., Mag. III av Rådmennene for III og V avd. osv.

Borgermesterens tittel ble vinteren 1939 endret til Rådmannen for I avd. og høsten samme år til Finansrådmannen. Samtidig fikk de andre rådmennene navn som Teknisk rådmann, Sosialrådmann, Skolerådmann osv.

Paul Hartmann (1878-1974) var finansrådmann i Oslo 1928-41 og 1945-48. Under krigen var han statsråd i London-regjeringen. På gravminnet hans er tittelen Finansrådmann i Oslo benyttet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Finansrådmannen hadde sitt kontor i kommunegården Akersgata 55 inntil Rådhuset sto ferdig i 1939. Der var kontorene fast i 1. etg. på østsiden av festbygget.

Borgermesteren/Finansrådmannen var sjef for alle administrasjoner innenfor finanssektoren og periodevis - når en administrasjonsrådmann ikke fantes - også for etater av mer intern karakter (personaladministrasjon, kommunearkiv m.m.). Han innstilte ovenfor Finansutvalg og Formannskap i alle saker i sitt fagområde og alle saker som hadde økonomiske / budsjettmessige konsekvenser. Flertallet av alle saker som skulle opp for politiske organer måtte dermed passere Finansrådmannen etter å ha blitt behandlet av vedk. fagrådmann og i sektorens politiske styrer og råd. Denne fram- og tilbakesendingen mellom administrasjon og politiske organer ble senere et av hovedargumentene for byrådsreformen. En annen konsekvens av dette ble at Finansrådmannen videreførte Første Borgermesters rolle som primus inter pares i Magistraten som en de facto øverste administrasjonssjef for Oslo kommune.

Rådmannsstillingene ble opphevet ved byrådsreformen 01.02.1986, hvor oppgavene i hovedsak ble videreført av Finansdirektøren. Men i motsetning til rådmennene, som rent fysisk var lokalisert ute hos sine etater, fikk byrådsavdelingene et felles arkiv.


BAR-logo.jpg Finansrådmannen i Kristiania/Oslo er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Oslo byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Oslo byarkiv.