Paul Hartmann (1878–1974)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Paul Hartmann (1878-1974))
Hopp til navigering Hopp til søk
Paul Hartmann fotografert på 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Paul Ernst Wilhelm Hartmann (født på Kongsberg 12. oktober 1878, død 5. desember 1974) var jurist og offentlig tjenestemann. Han var mangeårig finansrådmann i Oslo, men under andre verdenskrig representerte han Kretsen i London, som medlem av regjeringen (finansminister fra 1941).

Familie

Paul Hartmann var sønn av stadslege Carl Christian Andreas Hartmann (1852–1915) og Marie Sophie Sylow Thorne (1851–1939), og ble gift i 1908 med Elna Bentzen (1883-1963). Han var bror av jurist og politiker (V) Carl Wilhelm Hartmann (1880-1957).

Liv og virke

Paul Hartmann bodde i en årrekke i denne murvillaen ved Stensparken i Oslo, med adresse Pilestredet 84b.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Paul Hartmann vokste opp på Kongsberg, dit farfaren hadde kommet fra Danmark som apoteker i 1825. Han tok examen artium i Kristiania 1896, og ble cand.jur. i 1901.

Etter noen år som sakfører- og skriverfullmektig var Hartmann sekretær i Kirkedepartementet 1906-09. Han hadde deretter ulike kommunale stillinger i hovedstaden (fullmektig i Kristiania fattigstyre 1909, sekretær for Kristiania skolestyre 1913 og formannskapssekretær 1915), fram til han ble rådmann for lønns- og personalsaker i 1923.

I 1925 ble Hartmann utnevnt til den første sysselmannSvalbard, men takket nei da han ikke fikk permisjon fra rådmannsstillingen. Etter et mellomspill som økonomidirektør for Vinmonopolet 1926-28, ble Hartmann i 1928 finansrådmann (borgermester) i Oslo. Han søkte avskjed sommeren 1941 på grunn av samarbeidsproblemer med NS-myndighetene.

I 1941 ble Hartmann valgt som Kretsens representant i regjeringen Nygaardsvold i London, hvor han gikk inn som finansminister. Han hadde denne posisjonen til han gikk av sammen med regjeringen i juni 1945. Hartmann gikk deretter tilbake til stillingen som finansrådmann i Oslo, som han hadde til han gikk av med pensjon i 1948.

Hartmann var formann i styret for A/S Vinmonopolet 1945-53.

Enkelte bosteder

I folketellingen for Kongsberg for 1885 er Paul Hartmann oppført sammen med foreldrene i Store Kirkegade 16 på Kongsberg. Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Hartmann oppført sammen med koma og en sønn på adressen Munthes gate 25. I adresseboka for Oslo for 1929 er Hartmann oppført som borgermester (tilsvarende den senere rådmannstittel) på adressen Drammensveien 84. I adresseboka for Oslo for 1933 er han oppført som finansrådmann med adresse Pilestredet 84b, som er en toetasjes murvilla fra 1865 ved Stensparken. Bygningen ble oppført som en del av Reiersens løkke. Den samme adressen har han i adresseboka for 1970/71. Han bodde altså i Pilestredet 84b i rundt 40 år.

Ettermæle

Paul Hartmann er gravlagt på Seminarkirkegården i Kongsberg.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I et portrettintervju i Aftenposten 13. juni 1964 ble Paul Hartmann omtalt slik (utdrag):

Han er stadig å se i kommunal omgivelser, levende opptatt av sakene. I skrift og tale viser han at han har det store overblikk. Han fordyper seg gjerne i fortiden, men er vel informert om alt som rører seg i nutiden, og hans innlegg i avisene, f. eks. om interkommunalt samarbeide og nye kommunale forvaltningsreformer, avslører en bemerkselsesverdig interesse for hva fremtiden kan bringe. En rank og våken mann som årene ikke kan ha gjort noe vondt. Fornemt tilbaketrukket, men langt ifra i noen ”splendid isolation”, bor han i et to-etasjes murhus i Pilestredet 84b, med Stensparken som nærmeste nabo.

Om Hartmanns rolle i London-regjeringen skriver historikeren Olav Riste blant annet i Norsk biografisk leksikon:

Hartmanns personlege samarbeidsvilje la grunnlaget for ei utvikling fram mot eit gradvis betre samarbeid mellom utefront og heimefront – eit heilt avgjerande vilkår for at London-regjeringa skulle kunne vareta Noregs interesser i krigsalliansen. … Som finansminister i London-regjeringa kom Hartmann til å spele ei aktiv og konstruktiv rolle i utforminga av ordningar for å tryggje økonomisk og finansiell stabilitet under avviklinga av okkupasjonsstyret

Hartmann utgav i 1955 sine dagboksopptegnelser i boken Bak fronten; fra Oslo og London 1939–45.

Paul Hartmann er gravlagt på Seminarkirkegården i fødebyen Kongsberg. Tittelen Finansrådmann i Oslo er benyttet på gravminnet.

Han ble kommandør av St. Olavs Orden i 1948 og mottok St. Hallvard-medaljen i 1956.

Kilder og referanser