Pilestredet (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Pilestredet fra Bislettkrysset mot Fagerborg.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Pilestredet i Oslo strekker seg fra Grensen ved Professor Aschehougs plass til Ullevålsveien ved Fagerborg videregående skole. Omkring 1820 fikk den navnet Pilestrædveien på grunn av piletrærne som sto langs den. I 2013 finnes det bare noen få nyplantede piletrær langs veien, og ett i hagen til nr. 81.

Før navnet ble gitt rundt 1820, var veien kjent som Rakkerstrædet eller Natmandveien, fordi den gikk forbi Natmandshaugen hvor rakkeren eller nattmannen holdt til. Dette er stedet hvor Rikshospitalet senere ble reist. Navneforandringen kom på initiativ fra Jørgen Brochmann, som eide Brochmannsløkken. Han var misfornøyd med å bo i ei gate med et så simpelt navn. I 1823 flytta nattmannen til Korpehaugen i Stensparken. Navnet Natmandshaugen ble da overført til et område ved den øvre delen av Pilestredet.

Fram til 1800-tallets begynnelse var det nesten ingen bebyggelse langs veien. Man hadde nattmannens gamle hus, som i 1825 ble solgt til Peder Kierulf. Han lot oppføre Bakkehuset på eiendommen, og rett overfor dette kom senere Henrik Wergelands hus Hjerterum. I samme område fant man løkka Vendom som tomta til Hjerterum var utskilt fra.

Fra rundt 1860 starta utbygging av industri langs Pilestredet. Frydenlunds bryggeri etablerte seg på Frydenlundløkken i 1859. Plassen som dannes der, i krysset Pilestredet / Parkveien, heter offisielt Lilleparken, men har siden bryggeriet ble anlagt vært kjent som Ølplassen. Egers Bryggeri hadde lager og ølkjeller i hele kvartalet Pilestredet/Edvard Storms gate/Tullins gate mot Holbergs plass. Dette ble overtatt av Fortuna Bryggeri som var her fram til 1896.

I 1871 flytta Conrad Langaards tobakksfabrikk fra Storgata og Karl Johans gate til Pilestredet 56. I Norabakken, som er et navn på Pilestredet mellom Sporveisgata og Fagerborggata, ble det produsert øl og mineralvann fa 1877 til 1918, og senere har det vært annen industri der.

Gateløpet er som man ser over svært gammelt. Det ble i 1990 brutt mellom C.J. Hambros plass og Hammersborgtunnelen, der det nå bare er åpent for fotgjengere. Veien går gjennom bydelene Sentrum, St. Hanshaugen og Frogner, eller retter sagt mellom dem. Fra starten til krysset med St. Olavs gate er den grense mellom Sentrum og St. Hanshaugen, og resten av veien er den grense mellom Frogner og St. Hanshaugen. Det vil si at på partallssida ligger alle eiendommene i St. Hanshaugen, mens på oddetallssida ligger 1–27 i Sentrum og nr. 29 til slutten av veien er i Bydel Frogner.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 1877 Murgård Oppført for boktrykker Anton Brøgger, arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Overtatt av gullsmed David Andersen 1895, ominnreda og med ny fasade av Harald Olsen. Fra ca. 1905 Kristiania Visergutkontor. Tilbygg revet i 2009, eiendommen nå del av Grensen 20. Pilestredet 1 i Oslo A-10505 Ub 0001 223.jpg
3-5 Professor Aschehougs plass Tidl. bygninger revet da plassen ble anlagt. Plassen ligger der Pilestredet møter Kristian IVs gate og Grensen. Professor Aschehougs plass Oslo 2012.jpg
6 1897 City-Passasjen Adresse til Akersgata, gjennomgående korridor. Arkitekt Ove Ekman. Pilestredet 6 i Oslo.JPG
7 ca. 18701900 Forretningsgård Samme bygning som Professor Aschehougs plass 1. Instrumentmaker M. Gallus hadde butikk her 18751894. Etterfølgeren Gallus-Plesner holder til i bygningen. Pilestredet 7 i Oslo.JPG
8 1994 Forretningsgård Tidl. bygning oppført 1877 som utstillingslokale for møbler og pianoer. Senere brukt av Dagbladet sammen med Akersgata 49. Revet, nytt hus oppført i 1994. Pilestredet 8 i Oslo.JPG
9 ca. 18701900 Kontorbygning Forfatteren Hans Seland bodde på hybel i 3. etg. i denne gården i 1893-1894. I denne perioden opptrådte han bl. a. på revyen Tutti Frutti på Eldorado scene i Torggata med sine «hikstorier» framført på landsmål. Pilestredet 9 i Oslo.JPG
10 1898 Forretnings- og leiegård Arkitekt Fin Horn. Solgt til Amandus Schibsted i 1912. Ombygd da det nye Schibstedbygget ble oppført. Pilestredet 10 i Oslo.JPG
12 1890-åra Bygård Hansen & Dysvik. Pilestredet 12 i Oslo.JPG
15 1898 Bygård Oppført 1897-1898 i en eklektisk stil preget av jugend og nybarokk, arkitekter Oscar Hoff og Oskar Dehkes som Christiania Ynglingeforenings hybelhus, åpna 1899. Pilestredet 15 i Oslo.JPG
15b 1898 Forretningsgård Arkitekt Kristen Rivertz og Oscar Hoff, i jugendstil. Fra 1928 Kayser restaurant, senere Rosenkrantz restaurant. Fra 1979 til 1987 jazzklubben Hot House. Pilestredet 15b i Oslo.JPG
17 1959 Forretningsbygg Oppført for Handelsreisendes Forening. Har hatt flere serveringssteder, som P17 i 1970-åra og Jazid 19952002. Innflytterlaget Sunnmøringen drev Kaffistova Gildevangen der fra 1960 til 1974. Pilestredet 17 i Oslo.JPG
18 Tidl. Peckelgården, freda bygning fra 1700-tallet, skadd av brann 1974 og revet 1975; adressa har forsvunnet pga. omlegging av veier. Pilestredet 18 i Oslo Peckelgården NFDB.26789-303.jpg
19 1990 Forretningsgård Tidl. bygning oppført ca. 1880, revet 1989. Rosenkrantz apotek holdt til her, flytta og ble Youngstorget apotek. Del av Kristian August-kvartalet, arkitekt Telje-Torp-Aasen. Regjeringsadvokatens kontorer.
21 ca. 1990 Forretningsgård Tidl. toetasjes gård oppført 18391840 av og for snekkermester Johan Chr. Meyer. Eid av salmaker J.A. Wentzel fra 1875. Sønnen Gustav Wentzel malte her. Atelier innreda 1889, brukt av maler Jens Wang og fotograf Olaf Væring. Revet ca. 1990.
22 Bygningen revet 1988 pga. anlegget av Hammersborgtunnelen. Var oppført 1888, ark Nestor Thomassen, som Frelsesarmeens hovedkvarter. Brukt som dette til 1979, deretter P22, senter for rusmiddelavhengige, fram til riving. Nå baksiden av bygning med adresse Keysers gate.
24 Del av Universitetsgata 2. Universitetsgata 2 Oslo sett fra Tullinløkka 2013.jpg
26 Kontorbygning Tidl. bygning oppført 1882, arkitekt Wilhelm von Hanno,for Kunstindustrimuseet og Kunstforeningen, senere bl.a. Amaldus Nielsens Malerisamling. Revet ca. 1965, nybygg for Oslo Helseråd, nå St. Olavs kvartal, arkitekt Erling Viksjø. St. Olavs kvartal i Oslo.JPG
27 18981900 Alfheimkomplekset Oppført som del av kompleks som også omfatter St. Olavs gate 22 og 24, for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeider, arkitekt Herman Major Backer. St. Olavs gate 22 i Oslo Alfheimkomplekset.JPG
28 2012 Kontorbygning Oppført av Entra eiendom. Tegnet av Logg Arkitektur. Tidligere bygård fra 1870, tilsvarende nabogården St. Olavs gate 21c, revet mellom 1984 og 1990. Pilestedet 28 St. Olavs gate 21C Oslo.jpg
Pilestredet 28 i Oslo.JPG
29 1988 Moderne leiegård Arkitekt Eckhoff & Kjellhov Pilestredet 29 i Oslo.JPG
30b Sent 1800-tall Leiegård Edvard Munch bodde her fra han var tre år gammel til han var elleve. Pilestredet 30b i Oslo.JPG
30c ca. 1870 Blitz-huset Tidl. leiegård, tilholdssted for Kafé Blitz, RadiOrakel mm. Pilestredet 30 C Oslo 2012 (Blitz-huset).jpg
31 19311932 Tullinløkka studenthus Oppført som hybelbygg, arkitekt Eugen Th. Arnesen og Reidar Arnesen. Tidl. lå Wergelands hus Hjerterum på eiendommen; etter at Wergeland døde der i 1854 flytta Ole Vig inn, og han døde der i 1857. Studenthybler gjennom samskipnaden siden 2009. Hjerterum.jpg
Pilestredet 31 i Oslo.JPG
32 (gammel) Pilestredet Park Tidl. Rikshospitalet, nå boligkompleks. Pilestredet Park har nå egne adresser, og nr. 32 brukes på en mindre del av eiendommen. Pilestredet 32 i Oslo Pilestredet Park.JPG
32 (ny) Andrea Arntzens hus Ligger på hjørnet av den gamle eiendommen, tilhører Høgskolen i Oslo og Akershus. Pilestredet 32 i Oslo Andrea Arntzens hus.JPG
33 1961/1991 Shellgården Arkitekt Jarle Berg. Fullstendig ombygd 19901991, nå bl.a. Oslo kemnerkontor. På denne tomta hadde Egers Bryggeri lager og ølkjeller. Pilestredet 33 i Oslo.JPG
35 1970 Forretningsgård Arkitekt Jarle Berg. Oppført for Gjensidige som hovedkontor; også kontorlokaler for Telenor. Ombygd 2008, arkitekt Petter Bogen, nå ingeniørutdanninga ved Oslomet – storbyuniversitetet. Pilestredet 35 i Oslo.JPG
36
tidl. 34-36-38
1979 Pilestredet Studenthus 129 boenheter; 30 single-leiligheter, 53 parleiligheter og 48 hybler.
34: Tidl. Kolstads privatklinikk, senere Læregutthjemmet, revet mai 1976
36: Indremisjonens læregutthjem
38: Ungdomshospitset (studentboliger)
Pilestredet 36 i Oslo Pilestredet Studenthus.JPG
39 ca. 18701900 Bygård Pilestredet 39 i Oslo.JPG
39d 1874 Bygård Arkitekt Christian Reuter Pilestredet 39d i Oslo.JPG
41(a) 1875 Bygård Arkitekt E. Alfsen. På eiendommen også uthus oppført 1898, arkitekt Carl Konopka. Pilestredet 41(a) i Oslo.JPG
41b ca. 18701900 Bygård På eiendommen også vognskjul med drengestue, oppført 1874. Pilestredet 41b i Oslo.JPG
41c 1874 Bygård Arkitekt Eduard Carlén. Vernet etter Plan- og bygningsloven sammen med nabogården, Hegdehaugsveien 2, av samme arkitekt. Bygningene omslutter et gårdsrom med bakgårdsbygninger. Pilestredet 41c i Oslo.JPG
43 1897 Bygård Arkitekt: Carl Michalsen. Byggemeldt i 1897 for Grønneberg & Andersen, i likhet med nabobygget Hegdehaugsveien 1, som også er tegnet av Michalsen. Fem etasjer i pusset tegl. Brukket hjørne. Forretninger i gateetasjen. Pilestredet 43 i Oslo.JPG
44-50 ca. 1860 Høgskolen i Oslo Oppført for Frydenlunds bryggeri. Pilestredet 44-50 i Oslo 001.JPG
45 Pilestredet 45 i Oslo.JPG
47a–c 1989 Leiegård Oppført for OBOS og Oslo Byfornyelse, arkitekt 4B arkitekter v/ Henrik F. Poppe. Pilestredet 47a-c i Oslo.JPG
51b ca. 1892 Bygård Pilestredet 51b i Oslo.JPG
52–54 1859/1940/1993 Frydenlunds bryggeri Oppført for bryggeriet, arkitekt Asmus Lencshow i 1859. Ombygd 1940 og 1941, arkitekt Carl Berner. Ombygd 19921993, arkitekt 4b arkitekter. Fra 1992 del av Høgskolen i Oslo, Anna Sethnes hus. Pilestredet 52 i Oslo (4).JPG
53a–e 1988 Lilleparken borettslag Oppført for OBOS, arkitekt 4B arkitekter v/ Henrik F. Poppe. Sundts premie 19871988. Pilestredet 53a-e i Oslo.JPG
54 Bygård Oslo, Pilestredet 054.jpg
56 Oppr. villa Oslo, Pilestredet 056.jpg
56–58 1871 Fabrikkbygning og
tidl. direktørbolig
Oppført for Conrad Langaards tobakksfabrikk. Fra 1988 del av Høgskolen i Oslo, senere også kontorer for bydelsadm., Akademiet videregående skole og Sonans videregående skole. Pilestredet 56 i Oslo.JPG
60 1920 Bislet Bad Tidl. løkka Bislett. Badet oppført i nordisk nybarokk, ark: Harald Aars og Lorentz Harboe Ree Pilestredet 60 i Oslo.JPG
61 Løkke Tidl. Bispinne Munchs løkke, eiet i 1867 av Else Munch (1790–1879), enke etter biskop i Kristiansand Johan Storm Munch (1778–1832). Pilestredet 61 bispinne Munchs løkke.jpg
63 Tidl. Restaurant Oscarsgate, en stjerne i Michelinguiden fra 2008, nedlagt 2012. Nå flere serveringssteder. Gården har også adresse Oscarsgate 2. Pilestredet 63a-b i Oslo.JPG
Pilestredet 63c-d i Oslo.JPG
65A Bygård Pilestredet 65a i Oslo.JPG
66 Bygård Pilestredet 66 i Oslo.JPG
67 Bygård Pilestredet 67 i Oslo.JPG
68 Bygård Oslo, Pilestredet 068.jpg
69 1920 kirke Oslo Vestre frikirke Nordisk nybarokk, arkitekt, Harald Aars og Lorentz Harboe Ree Vestre frikirke Pilestredet 69.jpg
70 Bygård Oslo, Pilestredet 070.jpg
72 1903 kirke Fagerborg kirke Arkitekt, Hagbarth Martin Schytte-Berg Fagerborg kirke Oslo 2013.jpg
75c 1875/1937 Industribygg med bensinstasjon Oppført fra 1931 til 1937, arkitekt Holger Sinding-Larsen. I de eldste bygningene St. Halvards Bryggeri etablert her i 1877, senere Nora Mineralvannfabrik til 1918, derav navnet Norabakken på denne delen av Pilestredet. Andre bedrifter i bygget: Norsk Akkumulator Co., Telefunken, Størens radiofabrikk, Dag-Ny Margarinfabrikk, Kristiania Brødfabrikk (til 1992). Stor brann i brødfabrikken 14. mars 1982, 70 beboere i området evakuert, ingen skadd. Penguin Club etablert her 1952. St. Halvards Bryggeri eksteriør.jpg
77-79 2020 Boligblokker Her lå fra 1916 Menighetssøsterhjemmets sykehus, kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling i Rosenborggata 8 og søsterhjem i nr. 10. Fra 2000 døgnsenter for psykiatriske pasienter. Revet sommeren 2018 for oppføring av tre boligblokker med til sammen 59 leiligheter og en restaurant på hjørnet av Fagerborggata (ark. Reiulf Ramstad). Boligprosjektet tildelt Murverksprisen i 2020. Pilestredet 77 i Oslo.JPG
81 1881 Leiegård Frittliggende toetasjes leiegård fra 1881. I hagen står fremdeles et gammelt piletre. Her bodde statsråd Ole Anton Qvam med hustru og kvinnesakskvinnen Fredrikke Marie Qvam og datteren Louise Gram Qvam ved folketellingen i 1900.
84B 1865 Reiersens løkke Byløkke fra omkring 1830. Kjøpt av Frederik Julius Petersen og Fredrik Haugen i 1855, og de anla byens første fyrstikkfabrikk her. Den ble nedlagt 1858, og året etter kjøpte hoffskredder H.C. Reiersen løkka. Han lot i 1865 oppføre murhuset som står der i dag. Kommunen overtok i 1896, og halve løkkeeiendommen ble utlagt til park. I hovedbygningen flytta Cathinka Guldbergs gamlehjem inn, og var der til bygningen ble revet i 1935. Blant beboere i den bevarte murbygningen er Paul Hartmann, som var finansminister i Londonregjeringa. Pilestredet 84 i Oslo Reiersens løkke.JPG
85 1877 Sophienberg Omfattende ombygging og nybygging ved Nils Knudsen Bay til dagens utseende. Uthus og fjøs ble oppført 1880-81 ved samme arkitekt. Sophienberg Pilestredet 85.jpg
88a–b Bygård Blaasenborg, oppkalt etter Blåsen i Stensparken like ved. Pilestredet 88a i Oslo.JPG
88c–98 19121922 Det engelske kvartal Bygd på Stensløkken, arkitekt, Einar Tengelstad. Må ikke forveksles med Det engelske kvarter.
89a 1894 Leiegård Villalignende leiegård i laftet tømmer, arkitekt, Johan Storm Munch. Pilestredet 89a.jpg
89b 1885 Laftet villa Halvannenetasjes laftet tømmervilla i sveitserstil, tegnet av Nils Knudsen Bay. Asymmestrisk komposisjon, med utstikkende bjelkehoder og kraftig utstikkende svevegavl med verandautbygg under, tegnet av arkitekt Bernhard Steckmest mens huset var under oppføring i 1885,
91a 1884 Laftet villa Sveitservilla i tømmer, arkitekt Frithjof Aslesen. Delvis ødelagt av brann i 1921, og da lettere ombygget, arkitekt Einar Engelstad. Eier var skolemannen Sivert Svaar-Seljeseter. Oslo, Pilestredet 091 A.jpg
91b 1892 Leiegård Murgård i 2 ½ etasje.
92–94 Rekkehus Oslo, Pilestredet 092-94.jpg
95 ca. 1890 Villa Rolf Stranger født her 1891. Oslo, Pilestredet 095.jpg
100 Boligblokk Tidl. to treetasjes leiegårder, nr. 100 og 102, fra 1800-tallet. Var søsterhjem for Ullevål sykehus før og under første verdenskrig.
101 1897 Leiegård Leiegård i villautforming i 2 ½ etasje, i enkel sveitserstil, arkitekt Frithjof Aslesen. Oslo, Pilestredet 101.jpg
109 Fagerborg videregående skole Oppført 1915-1916. Arkitekt Harald Aars Fagerborg VGS 06.10.2012 13-55-52.JPG

Kilder


Koordinater: 59.9238031° N 10.7314525° Ø