Fin Horn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fin Horn er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Fin Horn (født 4. juli 1861 i Christiania, død 5. februar 1929) var arkitekt med egen praksis i Kristiania fra 1892. Han var også overlærer ved Kunst- og håndverksskolen i en årrekke.

Familie

Fin Horn var sønn av kjøpmann Hans Tønsberg Horn (1829-1910) og Anna Dorthea (f. 1837), og var gift med Kathinka Marie, født Hansen (1865-1942). Han var far til blant andre geolog Gunnar Hansen Horn (1894-1946).

Liv og virke

Majorstuveien 33: bygård oppført 1898, ark. Fin Horn.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Fin Horn var født og oppvokst i Kristiania, hvor faren drev herreekviperingsforretningen H. Horn & Co.

Horn utdannet seg som arkitekt i Berlin, og arbeidet først i Tyskland. I 1892 etablerte han seg med egen, selvstendig arkitektpraksis i Kristiania. Blant Horns arbeider på 1890-tallet kan nevnes:

Under nedgangstiden etter århundreskiftet utførte Horn bare et fåtall arbeider i Kristiania, som en hekleribygning i Fossveien 24 (1901) og et verksted og lagerbygg i Malmøgaten 4 (1904).

I 1912 tegnet Horn et par trevillaer: Ekebergveien 210 og Mosseveien 169 (nybarokk og jugend). Året etter fikk han oppdraget med å tegne en ny hovedbygning på Blå Kors-hjemmet på EinaToten, etter at den gamle hadde brent ned.

Horn var i en årrekke også overlærer ved Kunst- og håndverksskolen i Kristiania.

Bosteder

Ved folketellingen for Christiania for 1875 er Fin Horn og familien (foreldre og fem søsken) oppført i Torggata 32. Ved folketellingen samme sted for 1900 er Horn oppført som Arkitekt og overlærer ved Kunst og haandv.skolen, med kone og to barn, på adressen Nordahl Bruns gate 15. Ved folketellingen for 1910 er Horn, med tittelen overlærer og archetekt, oppført i Dalsbergstien 1 med kona og tre barn. I adresseboka for Oslo for 1927 er han oppført på adressen Anton Schjøths gate 13.

Ettermæle

Pilestredet 10 i Oslo, oppført 1898, arkitekt Fin Horn.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Fin Horn ble bisatt 9. februar 1929 og er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Architekt er benyttet på gravminnet.

I sin morgenutgave 11. februar 1929 omtalte Aftenposten bisettelsen slik (utdrag):

Arkitekt Fin Horn blev bisatt lørdag under stor deltagelse i Krematoriet. … Fra Håndverks- og Kunstindustriskolens forstanderskap la direktør Henrik Bull en vakker krans på katafalken. I korte trekk omtalte han Fin Horns 37-årige virke ved skolen. Fra Gamle Akers menighet bragte sogneprest Johannessen en smukk krans. Dessuten nedla maleren Eivind Nielsen en krans fra skolens lærere og funksjonærer. Direktør Henrik Bull og avdødes bror, kjøbmann Erik Horn, var marskalker.

Kilder