Kristiania Visergutkontor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristiania Visergutkontor i Pilestredet.
Foto: Narve Skarpmoen

Kristiania Visergutkontor (KVK) er et flyttebyrå som ble etablert i Kristiania 11. april 1894 av Fredrikke Tønder-Olsen. Som bedriftsleder valgte Tønder-Olsen å bare ansette kvinner i administrasjonen. Firmaet skal ha vært det første i sitt slag i Norden og ble under Tønder-Olsens ledelse det største bud- og flyttefirmaet i hovedstaden.

Virksomheten startet opp i Grensen 19 med fem skolegutter som skulle gå ærend. Administrasjonen besto av bestyrer Tønder-Olsen og en kontordame. For å få blest om det nyetablerte kontoret, tok bestyreren med seg viserguttene til byens avisredaksjoner, noe som skal ha gitt god presse.[1] En omtale er blant annet å finne i Landsbladet.[2]

Viserguttkontoret vokste raskt og ble utvidet til også å omfatte transport og flytting. Allerede i 1897 fikk de sin første filial i Hegdehaugsveien 25. De to kontorene hadde nå til sammen 12 hester. Etter hvert kom det også filialer i Niels Juels gate 40, Waldemar Thranes gate 10, Bogstadveien 52 – senere flyttet til Valkyriegata 21, Munkedamsveien 100, Karl Johans gate 1, Munkegata 2 og Thorvald Meyers gate 54. Kontorene i Waldemar Thranes gate, Niels Juels gate og Valkyriegata var også filialer for statens rikstelefon og telegraf. I 1914 var 32 damer ansatt for å betjene telefonene.

I 1906 flyttet hovedkontoret i Grensen til Pilestredet 1, først til leie, men i 1912 kjøpte Tønder-Olsen gården. Samme år ble Pilestredet 12 kjøpt til hestestall. Fra før hadde de hestestall i Korsgata 25, kjøpt i 1902, mens resten av hestene sto på stall på Lille Frogner. De fikk også oppført en lagerbygning i Kirkegårdsgata 10 på Sofienberg.

I 1914 hadde KVK 32 kontordamer, 200 flyttemenn, 60 visergutter og 50 hester. I 1921 kjøpte firmaet sine første fem biler. De kommende årene ble hestene gradvis skiftet ut og stallene bygd om til garasjer. I 1944 hadde firmaet 13 flyttebiler og tre "pakkebiler". De påtok seg flyttinger over hele landet og også i utlandet.

Etter at Tønder-Olsen døde i 1931, ble KVK etter hennes testamentariske ønske drevet videre på samme vis i ti år, men ble i 1942 aksjeselskap med Helga Anderssen som disponent. Noen av filialene ble etter hvert nedlagt, men i tillegg til hovedkontoret i Pilestredet, hadde firmaet i 1944 fortsatt kontorer i Niels Juels gate, Waldemar Thranes gate og Valkyriegata.

I 1981 flyttet KVK til Verkseier Furulundsvei 21 på Alna, der de fortsatt holdt til i 2022.

Noen av de kvinnelige ansatte i KVKs administrasjon

Navn Leveår Fødested Bosted Stilling og stand Første/siste år registrert ansatt Bekreftet ansettelsesår Historisk befolkningsregister
Fredrikke Tønder-Olsen 1856–1931 Kobberdal, Nordland Kristiania: Colletts gate 9 "hm ug Indehaver af "Kra. Visergutkontor" 1910
Alma Haug Lagersjef i Kirkegårdsgata 10 med ansvar for oppbevaring, innlevering og utlevering av møbler og gods. 1944 1930
Anna Colbjørnsen 1884–1965 Kristiania Kristiania kjøpstad: Grønlandsleret 32 Begynte som assistent ved gutteavdelingen. Fra 1911 bestyrerinne ved filialen i Waldemar Thranes gate. Fra 1913 bestyrer for flytteavdelingen ved hovedkontoret. Medlem av bostyret etter Tønder-Olsens død. Medlem av KVKs styre. 1944 1911 HBR
Anna Olsen Begynte som assistent ved filialen på Grünerløkka. Flere år som bestyrerinne for filialen i Nils Juels gate. Senere kontordame ved hovedkontoret og filialen i Waldemar Thranes gate. 1944 1906
Antonie (Toni) Steendahl 1880– Vestre Moland Kristiania kjøpstad: Dahlsbergstien 4 d ug Kontordame, Visergutkontor 03.12.1900 1894-1904 HBR
Berit Kalander Assistent ved filialen i Waldemar Thranes gate. 1944 1942
Caspara Pedersen 1894-1904
Cecilie Jerpseth Begynte som kontordame ved filialen i Hegdehaugsveien. Fra 1916 bestyrer der. Fra 1918 bestyrer for filialen i Niels Juels gate. 1944 1914
Elvira Oline Larsen 1880–1959 Arendal Kristiania: Rosenborggate 6 "d ug Kontorist (Kristiania visergutkontor)" 1910 HBR
Gudrun Paula?? Stine Nicolaisen 1902– Kristiania Skedsmo: Valstadbraaten "l ug forh. v. Kontorarbeide ved Kr.a. visergutkontor" 1920 HBR
Helene Olsen Begynte ved filialen i Hegdehaugsveien. Fra 1932 kontordame ved filialen i Niels Juels gate. Medlem av KVKs styre. 1944 1912
Helga Marie Anderssen 1876–1955 Vestby Kristiania kjøpstad: Krum Gade 4 Daglig leder. Fra 1942 disponent. Medlem av KVKs bostyre og styre. 1944 1894 HBR
Hildur Anderssen
Hildur Asta Christiansen 1885– Kristiania Kristiania kjøpstad: Framnæsveien 10 "d ug Kontordame Krania Visergutkontor" 1900 HBR
Hildur Gundersen Assistent regnskapsavdelingen. 1944 1925
Inga Syvertsen 1883–1968 Kristiania Regningsbud, kontorarbeid 1898–1899
Jane Greni Begynte som assistent i regnskapsavdelingen, der hun var om vinteren. Tønder-Hansens privatsjåfør om sommeren. Senere ansatt i flytteavdelingen. 1944 1922
Karen Blikstad 1894-1904
Kirsten Frederikke Pedersen 1870– Fredrikshald Kristiania kjøpstad: Welhavens Gade 15 "d ug Ansat ved Kristiania Visergutkontor" 1900 HBR
Lina Aabakken 1880– Mosjøen Kristiania: Nordal Brunsgate 12b "el ug Kontordame Kra Visergutkontor" 1910 HBR
Louise Bull 1894-1904
Margit Christiansen 1900– Kristiania Kristiania: Ingb. Knudsøns gate 11 Begynte som assistent. Senere bestyrer ved gutteavdelingen. 1944 1906 HBR
Marta Mathisen Weberg 1876–1942 Hovedbokholder. Medlem av bostyret etter Tønder-Hansens død. Gift Weberg. 1944 1911
Mette Bruhn 1877– Grimstad Kristiania kjøpstad: Arupsgade 16 "d ug Kontordame Kristiania visergutkontor (Homansby)" 1900 HBR
Minda Constance Haugland 1883–1962 Kristiania Kristiania: Theresesgate 45 "d ug Kontordame Kr. visergutkontor" 1910 1894-1904 HBR
Nelly Torp Tønder-Olsens privatsekretær i ni år. Fra 1932 kontordame. 1944
Ragnhild Elefrida Lind 1881– Kristiania Kristiania kjøpstad: Thor Olsens Gade 6 "d ug Kontordame - Kra. Visergutkontor" 1900 1894-1904 HBR
Rebekka Bull 1894-1904
Signe Borchrevink Bokholderiavdelingen. 1944
Snefrid Jerkø Assistent ved filialen i Niels Juels gate. 1944 1943
Sofie Mathisen Bestyrer for filialen i Waldemar Thranes gate fra 1934. 1944 1913
Therese Olsen 1894-1904
Aagot Ihle Hansen 1877–1940 Haugesund (eller muligens Hokksund) Kristiania: Hægdehaugsvn. 27 "Logerende ug Bestyrerinde ved Chr. Visergutkontor Hegdehaugveien 25" 1910 HBR
Aasta Andresen Begynte som kassererske. Fra 1932 bestyrer for filialen i Valkyriegata. 1944 1913

Muligens ansatt i KVK

Navn Leveår Fødested Bosted Stilling og stand Hendelsesdato HBR
Anna Fossum 1885– Kristiania Kristiania: Schweigaardsgate 44 d ug kontorist paa Visergutkontor 01.12.1910 HBR
Antonie Kaspara Østbye 1887– Kristiania Kristiania: Schweigaardsgate 77 d ug Kontordame Visergutkontor 01.12.1910 HBR
Antonie Steendahl 1880– Vestre Moland Kristiania kjøpstad: Dahlsbergstien 4 d ug Kontordame, Visergutkontor 03.12.1900 HBR
Borghild Elise Gasmann 1875– Kristiania Kristiania kjøpstad: Eilert Sundts Gade 57 fl ug Kontordame (Visegutkontor) 03.12.1900 HBR
Borghild Emilie Alexanders. 1901– St. Halvardsgt. 47 II b.g. ug kontorarb. visergutkontor 27.08.1916 HBR
Christine Grønvold 1829– Larvik Kristiania: Kirkegaten 12 Enkefrue Visergutkontor 01.12.1910 HBR
Gudrun Sandboe 1887– Fetsund Kristiania: Waldemar Thranesgate 32 ug Kontordame visergutkontor 01.12.1910 HBR
Inga Mathilde Olsen 1884– Kristiania Kristiania: Markveien 31 d ug V/kontor visergutkontor 01.12.1910 HBR
Lucie Elise Abendroth 1880– Kristiania Kristiania kjøpstad: Revierstrædet 3 d ug Kontordame Ved Kra. Visergutkontor? 03.12.1900 HBR
Magdalene Georgine Kristensen 1886– Kristiania Kristiania kjøpstad: Toftes Gade 53 d Viserpige paa Visergutkontor 03.12.1900 HBR
Regine Jensen 1885– Mandal Kristiania: Pilestrædet 81b d ug Kontordame (Visergutkontor) 01.12.1910 HBR
Sofie Marie Kjennerud 1864– Kristiania Kristiania: Frognerveien 46 d ug Visergutkontor 01.12.1910 HBR

Fotnoter

  1. K.V.K. 50 år: s. 8
  2. Landsbladet (Oslo) 1894.04.14. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur