Finn Lützow-Holm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Finn Lützow-Holm fotografert i første halvdel av 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Finn Lützow-Holm (født 28. mai 1890 i Unjárga-Nesseby, død 4. juni 1950 i Oslo) var marineoffiser og flyger, i mellomkrigstiden en pioner innen utviklingen av norsk polarflyging og militær luftfart. I samarbeid med Hjalmar Riiser-Larsen bisto han ved flere ekspedisjoner i Arktis, og bidro også til utforskningen av Antarktis fra luften. Før andre verdenskrig ble han utnevnt til sjef for Marinens flyvåpen.

Familie

Finn Lützow-Holm var sønn av prost og stortingsmann Ole Arntzen Lützow-Holm (1853-1936) og Anne Marie Riddervold Jensen (1855-1934), og ble gift i 1918 med Birgit Lund (1893-1983). Sønnen Ole Lützow-Holm (født 1922) ble henrettet sammen med 17 andre på Trandum i april 1942.

Liv og virke

Finn Lützow-Holm var født i Nesseby, der faren var sogneprest til 1892, men vokste opp i Risør, da faren deretter ble sogneprest der. Han tok examen artium i 1907 og eksamen ved Sjøkrigsskolen i 1912. Dette var samme år som Start, marinens første fly, kom på vingene, og han bestemte seg for en flygerkarriere. Flysertifikat tok han i 1916.

Lützow-Holm gjorde seg bemerket for flyoppvisninger over Kristiania i 1917 og København i 1919. I 1918 ble han den første sjefen ved Kristiansand flystasjon 1918. Vinteren 1918-1919 fløy han, sammen med Hjalmar Riiser-Larsen, nøytralitetsvern ved Haugesund. Fra 1919 var Lützow-Holm kontrolloffiser ved Marinens flyfabrikk i Horten. I juli 1922 fløy han og Riiser-Larsen to Hansa Brandenburger sjøfly fra Horten til Kirkenes på 47 timer.

I juni 1925 ledet Finn Lützow-Holm en redningsekspedisjon til Svalbard i forbindelse med Roald Amundsens nordpolsflyging med flybåtene N-24 og N-25. Kjennskapet til N-25 førte til at han våren 1927 fløy en prøverute mellom Oslo og Harwich i Storbritannia med et slikt fly. Da den italienske polarforskeren Umberto Nobiles luftskip ble meldt savnet i mai 1928 fløy Lützow-Holm den første leteturen nord for Svalbard. Nobile ble funnet, men Roald Amundsen forsvant med sitt fly under samme redningsaksjon, og Lützow-Holm og Riiser-Larsen lette etter Amundsen, uten resultat.

I 1929 dro Lützow-Holm, med permisjon fra Marinen, på en privat ekspedisjon med Hjalmar Riiser-Larsen til Antarktis med selfangstskipet Norvegica. Med seg hadde de et Lockheed Vega-fly, som de brukte til å kartlegge Bouvetøya, som to år tidligere var blitt annektert av Norge. Lützow-Holm og Riiser-Larsen kartla også deler av Dronning Maud Land, som senere ble annektert av Norge. En ny ekspedisjon i 1930 ble mindre vellykket.

Mellom 1931 og 1934 var Lützow-Holm igjen ved Marinens flyfabrikk, og ble deretter beordret til Marinens flyvåpens stab. Fem italienske treningsfly ble innkjøpt 1935-1936, men Lützow-Holm havarerte med ett av flyene og mistet den ene foten. Han fortsatt imidlertid å fly.

I 1938 ble Lützow-Holm utnevnt til kommandør og sjef for Marinens flyvåpen. I 1941 flyktet han til Storbritannia via Sverige. Marinens flyvåpen i eksil ble underlagt Riiser-Larsen i Flyvåpnenes felleskommando i London, men Lützow-Holm fortsatte som sjef frem til Hærens og Marinens flyvåpen ble slått sammen 1. november 1944 under Riiser-Larsen. Etter dette ble Lützow-Holms rolle mer perifer, men han besøkte en rekke ganger de norske sjøflyavdelingene på Island og i Skottland. Han fortsatte i Marinen og Sjøforsvarets overkommando også etter fredsslutningen, og ble i Sjøforsvaret til han døde. 1948-1949 var han rådgiver for den norsk-svensk-britiske Antarktis-ekspedisjonen.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1900 er Finn Lützow-Holm oppført sammen med foreldrene og fem søsken i Solside Gade 35 i Risør, der faren hadde vært sogneprest siden 1892. Ved folketellingen for 1910 er han oppført som sjøkadett i Hallings gate 2 i Horten. I adresseboka for Oslo for 1946 er Lützow-Holm oppført som kommandør med adresse Sophus Lies gate 6b.

Ettermæle

Finn Lützow-Holm er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Finn Lützow-Holm ble bisatt 8. juni 1950 fra Det nye krematorium i Oslo. Aftenposten omtalte sørgehøytideligheten i sin morgenutgave dagen etter (utdrag):

Et vell av kranser og buketter dekket kisten og katafalken og gulvet omkring. På katafalkens front lå en krans fra Kongen ... Det er med sorg og vemod vi ser samlet her, sa pastoren, for å legge vår venn, kommandør Lützow-Holm, til hvile. Han var en kriger, men hadde så visst ingen fiende. Hans liv var fylt med spenning og vågemot som sjømann og flyver - han har skrevet lyse blad i vår flygnings historie og fløyet til Norges flaggs heder, sa pastoren bl.a. ... Viseadmiral Danielsen la ned en krans fra Sjøforsvaret, kommandør Bredsdorff fra Sjømilitære Samfund, kommandør Wendelbo fra offiserer i det tidligere Marinens Flyvåpen, en av avdødes krigsskolekamerater fra kadettkullet og formannen i Norsk Aero Klubb, Sindre Hesstvedt, en krans fra klubben hvis æresmedlem Lützow-Holm var. Det var videre signerte kranser fra Horten Flyfabrikk og utskrevne Marineoffiseres Samfund. ... Marskalker var generalmajor H. Riiser-Larsen og marinekaptein Schrøder-Nielsen.

Finn Lützow-Holm er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo, på et felt der flere andre personligheter fra andre verdenskrig også er gravlagt. Tittelen Kommandør er benyttet på gravminnet.

Kilder