Florø Avholdsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
DNT-logo fra 1890-åra

Florø Avholdsforening ble etter all sannsynlighet stiftet midt i 1880-åra, for da Furesund Avholdslag, som seinere ble til DNTU-laget «Ungdomsmot» ble stiftet i Furesundkretsen i 1925 var Florø Totalavholdsforening et stort lag som også hadde medlemmer i Furesundkretsen.

Dårlig grunnlag for artikkel

Florø Avholdslag omtales så vidt det er i boka som ble gitt ut i samband med Florøs 75-årsjubileum i 1935; Florø og litt om Sunnfjord. Og omtalen er heller sparsom: «Også avholdsbevegelsen og godtemplarbevegelsen har mange tilhengere.» I boka Florø gjennem 75 år er det litt mer handfast å forholde seg til, men heller ikke her får vi beskjed om når laget ble stiftet. Det gis imidlertid en generell framstilling om alkoholproblematikken i kapittelet om «Øl og vin».

Alkoholbekjempelse i kommunal regi

Tallenes tale var så store og klare i 1860-åra at de kunne skremme noen hver: Byens budsjett for året 1867 lød på 564 spesiedaler, og hele 35 %; 170 spesiedaler av det budsjetterte behov, ble inndrevet som øl- og vinskatt. Da var skatten satt til 10 spesidaler per år, som et par år seinere ble fastsatt til 50 spesiedaler.

I 1880 godkjente bystyret vedtektene for Florø Samlag.

I 1887 foreslo avholdsforeningen ved sin formann A. Vasbotten (trolig var dette kjøpmann Abraham Vasbotten 1847-1906) at alle private skjenkebevillinger skulle inndras, men tross betinget støtte fra flere av bystyrets medlemmer ble alle innskrenkinger avslått med god margin.

Men 12. oktober 1905 ble søknaden fra Florø Samlag om rett til salg og skjenking av øl og vin avslått og i 1910 ble skjenkeskatten satt til 100 kroner, noe som i sin tur ledet til at de fleste rettighetshaverne ikke kom med nye søknader.

Avholdslag uten ledelse

Kildene er som sagt utilstrekkelige og vage, men i Florø gjennem 75 år får vi vite at «Avholdsforeningen ble stiftet her for lenge siden». Dessuten opplyses det at den har hatt en særs vekslende tilslutning og «ikke altid hat nogen fast ledelse».

Stort lag

Ut fra foranstående kan det virke selvmotsigende å hevde at laget var stort, men dette fant vi i tidligere ordfører Odd Færøyviks gode hefte om Det Norske Totalavholdsselskap sitt ungdomslag «Ungdomsmot» sitt 50-årsjubileumsskrift fra 1975. Herfra siteres: «Florø totalavholdsforening, som var den næraste av dette slaget, var då (1924) eit stort lag og dette laget hadde medlemer også i Furesundkrinsen».

Kilder

  • Florø bys jubileumskomite: Florø og litt om Sunnfjord, Florø 1935
  • Hole, E. M. (med tilslutning av en komite): Florø gjennem 75 år: en utsikt over byens historie 1860-1935, Florø 1935
  • Færøyvik, Arne og Odd Færøyvik: DNTU for edruskap og godt grendamiljø: «Ungdomsmot» 1925-1975, Florø 1975