Fogd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fogd (bokmål) eller fut nynorsk var en embetsmann med oppgaver innenfor rettsvesen og oppebørsel. De rettslige oppgavene var myndighet som politi og påtaleansvarlig i straffesaker. Oppebørselsoppgavene var knyttet til innkreving av skatter og bøter. Fogden var underordnet amtmannen og Rentekammeret.

Ansvarsområdet til fogden ga ham stor makt over personene i sitt embetsdistrikt, og mange fogder var upopulære og fryktet i befolkningen.

Ordet fogd/fut kommer fra middellavtysk vogel, som er en forvanskning av latin (ad)vocatus - altså samme ord som har gitt opphav til ordet advokat. På tysk ble det uttalt med f for v. Det fantes i en norrøn form, fóguti, som er kjent fra 1300-tallet. Andre skrivemåter var fógt, fólguti, og fógutr. Den nyere formen fogd kommer fra dansk foged, en form som også ble brukt i Norge i og med at dansk språk ble brukt i juridisk sammenheng her i landet i dansketida. Formen fogd er kun gangbar i bokmål og riksmål, mens fut er gangbar i bokmål og nynorsk.

Litteratur og kilder