Formidling gjort av prosjektgruppen Historisk infrastruktur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Prosjektgruppen Historisk infrastruktur har fokusert på formidling av kunnskap fra og om databasene som er utviklet. Formidlingsaktiviteten har tatt form av en utstilling, et undervisningsspill, undervisningsopplegg for skolen, tre radioserier, populærvitenskaplige publikasjoner og forskningspublikasjoner.

Vi ber om at de som benytter databasen i forbindelser med publikasjoner el.l., sender oss en epost, slik at dette kan bli med i oversikten.

I media

Master og bacheloroppgaver

Masteroppgaver

 • Nora Rodin: «Mitt skip er lastet med...» Skippere fra Nedernes i norsk sjøfartshandel 1782-86, Masteroppgave, IAKH, UIO, vår 2016

Bacheloroppgaver

 • Martin Hagset: Kaffeimport til Norge, 1733-1794, Bacheloroppgave, IAKH, UIO, vår 2016.

Foredrag

 • «En verden av varer - Smaken av Stavanger på 1700-tallet». Stavanger museum, Forskningsdagene (22.9.2016)
 • «Smaken av Christiania 1700-tallet». Litteraturhuset, Oslo. Forskningsdagene 2016, (21.9.2016)
 • «Historiske tollister og sprell levende historie» - Historieformidling på nett, IAKH, UiO, (31.5.2016)
 • «Hvorfor angår 1700-tallet oss?» NDLA Lanseringseminar (19-20.4 2016)
 • «Hva forteller tollistene om Arendal på 1700-tallet?» Foredrag på Kuben, Arendal (25.2.2016)
 • «Hva forteller tollistene om Trondheim på 1700-tallet?» Torsdagsforedrag på Trondheim sjøfartsmuseum, (26.11.2015)
 • Hva kan tollistene brukes til? Forskning 1-2-3 på Riksarkivet (23.11.2015)
 • «Transnasjonal handel» - dobbelsesjon på Norske historikerdagene 2015 (juni 2015)
 • «A Norwegian consumer revolution in the 18th century, as seen in new foods» - Entangled Colonialism: Scandinavian Trade in the Atlantic and Asia (november 2014)
 • Kyst- og fiskerimuseenes nettverksmøte (november 2014)


Fagfellevurderte publikasjoner

 • Ragnhild Hutchison: «Norway 1731-1795», in Loic Charles and Guillaume Daudin Eighteenth-century International Trade statistics. Sources and methods, Revue de l'OFCE, 140, Paris, 2015.
 • Ragnhild Hutchison «Christianias fremvekst og Bergens relative stagnering – i lys av hendelsene i 1814» i Ida Bull og Jakob Maliks (red.): Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser, Akademika forlag, Oslo, 2014.
 • Ragnhild Hutchison «Endring i den norske tømmerproduksjonen og europeiske markeder- ca 1780-1780» i Historisk tidsskrift, bd. 94, nr. 2/ 2015

Andre publikasjoner

 • Ragnhild Hutchison «Historiske toll- og skipsanløpslister» i Norsk Maritimt Museum Årbok 2015, Oslo, 2016.