Forside:Kobbereksportprosjektet/Aktører

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er oversikter over aktører i kobbereksporten. Se lenker til databaser, der man kan se hvilke årstall oppføringene gjelder. Vi ønsker å identifisere flest mulig at aktørene, ved å legge inn lenker til artikkel om personene/fartøyene - også der det ikke er skrevet artikkel ennå.

Kobberlikvidasjon

Fra Kobberlikvidasjon, utdrag.

Navn Artikkel Artikkel-ID Merknader
Agentinne Sommers
Agent Lassen
Agent Lassens dødsbo
Agent Lysholm
Agent Sommer
Amtmand Hagerup Hans Hagerup de Gyldenpalm (1717–1781) 227503
Andreas Caspar Hammer
Andreas Christian Friedlieb
Andreas Cramer Andreas Philipsen Cramer (1699–1764)
Andreas Cramer dødsbo Andreas Philipsen Cramer (1699–1764)
Andreas Friedlieb
Andreas Fveol
Anthoni Kathenkamp
Assessor Worms
Auche Bennickman
Auksjonsdirektør Busch
Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo
Bergskriver Peder Hiort
Bergskriver Zeuften
Bergskriver Zeuftens dødsbo
Bernt Møllmanns dødsbo Bernt Møllmann (1684–1759)
Bernt Mølman Kan være både Bernt Møllmann (1684–1759) og Bernt Møllmann d.y..
Bernt Mølmans dødsbo Bernt Møllmann (1684–1759)
Carsten Schiødt
Carsten Schiødts dødsbo
Carsten Wensell
Christian And. Lorch
Christian Jelstrup Christian Jelstrup (1740–1811)
Claus Smith
Cornelius Busch
Direktør Borchgrevink Leonard Christian Borchgrevink (1698–1772)
Direktør Hans Møller
Direktør Hans Møllers dødsbo
Direktør Peder Hiort
Direktør Peder Hiorts dødsbo
Elisabeth Volquartz´ dødsbo
Ernst Wensell
Ernst Wensells dødsbo
Etatsråd Collin Frederik Collin (1740–1802)
Etatsråd Gerrit Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788)
Etatsråd Henrik Hornemann Henrik Hans Hornemann (1720–1774)
Etatsråd Hornemann Ikke lenkbart, og bør splittes (Gjert og Henrik Hans Hornemann).
Etatsråd Hornemanns dødsbo Trolig Henrik Hans Hornemann (1720–1774), men de siste oppføringene kan være Gjert Hornemann (1721–1788).
Etatsråd Peter F. Suhm Peter Fredrik Suhm (1728–1798)
Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell Peter Fredrik Suhm (1728–1798) og Thomas Albertsen Angell.
Etatsråd Stie Schøller Stie Tønsberg Schøller (1700–1769)
Etterantegnelse pro 1758 Ikke lenkbart
Fradrag Ikke lenkbart
Fru Angells og Thomas Angell Trolig Thomas Albertsen Angell, og uklart hvilken fru Angell (Thomas var ugift).
Fru Assessor Worms Trolig enka etter Jens Bertelsen Worm
Fru Assessor Worms arvinger
Fru Charisius
Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell
Fru etatsrådinne Collin
Fru Geheimrådinne Schøller Cecilie Christine Schøller (1720–1786)
Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo Cecilie Christine Schøller (1720–1786)
Fru Justisrådinne Cari Suhms
Fru Lysholm
Fru Prostinne sal. Sommers
Fru Roggert eller krigsråd Roggert dødbo
Fru Roggert og Politmester Roggert
Fru sal. Konferenseråd Sommer
Fru Sophia Hammonds arvinger
Generalauditør Collin Frederik Collin (1740–1802)
Generalkrigskommisær Klingenberg
Generalløytnant Johan Mangelsen Johan Mangelsen (1694–1769)
Generalløytnant Krogh Georg Friderich von Krogh 28045
Generalmajor Johan Mangelsen Johan Mangelsen (1694–1769)
Hans Jepsen
Hans Sommer
Helmer Meincke
Henrich Meincke for alle partisipanter
Henrik Dreyer
Henrik Krenckel
Henrik Luick
Henrik Meincke Flere personer, trolig Henrik Meincke (1697–1755) og Henrik Meincke (1746–1827).
Herman Höe
Hoffagent og Apoteker Otto Sommer
Hoffagent og Apoteker Otto Sommers dødsbo
Jacob Gied og Hans Morten Sommer
Jacob Lund og Hans M. Sommer
Jacob Lund og Morten Sommer
Jens Finne Trolig Johannes Rasmussen Finne (1748–1822)
Jochum Angells dødsbo
Johan Møllman
Jomfru Borchgrevinck
Justisråd Friedlieb & Co
Justisråd Gerrit Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788)
Jørgen Gudde
Kammerherre Hornemann Trolig Gjert Hornemann (1721–1788), men kan også være hans bror Hans Henrik.
Kammerherreinde Schøller Cecilie Christine Schøller (1720–1786)
Kammerherre Peter F. Suhm
Kammerherre Schøller Stie Tønsberg Schøller (1700–1769)
Kammerjunker von Krogh
Kammerråd Hoff
Kammerråd Hoffs arvinger
Kammerråd Hoffs dødsbo
Kammerråd Meincke
Kammerråd Meinckes dødsbo
Kammerråd Westermann
Kanseliråd Angell
Kanseliråd Angells arvinger
Kanseliråd Angells dødsbo
Kanseliråd Cramer Peter Andreas Cramer (1734–1804)
Kanseliråd Henrik Angell
Kanseliråd Henrik Lysholm Henrik Lysholm (1724–1770)
Kanseliråd Jens og Morten Sommer
Kanseliråd Jens Sommer
Kanseliråd Must
Kanseliråd Sommer
Kanseliråd Sommer og bror
Kanseliråd Sommers dødsbo
Kanseliråd Thaysen
Kanselliråd Jens Sommer
Kaptein Anthon Müller
Kirkeklokka [se merknad]
Kommerseråd Hammond
Konferenseråd Schøller
Konferenseråd Suhm
Kongelige Majestets tiendekobber
Lorentz Wulf
Madame Anna Cramer Anna Cramer (d. 1776) 263893
Madame Anna Cramers arvinger Se Anna Cramer (d. 1776).
Madame Anna Cramers dødsbo Anna Cramer (d. 1776) 263893
Madame Anna sal. Peder Hannings
Madame Bennickman
Madame Beyer
Madame Elisabeth Volqvartz
Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo
Madame Friedlieb
Madame Friedliebs Sønn
Madame Friis
Madame Karen Schieldrup
Madame Kathenkamp
Madame Lydia Meinke
Madame Maren sal. Jochum Angels
Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz
Madame sal. apoteker Straches
Madame sal. Henrich Meinche
Madame sal. Karen Schuld
Madame sal. Magistrat Angell
Madame sal. Rådmann Hammer
Madame Sidselle Bonsachs
Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs
Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs dødsbo
Madame Wensell
Madame Wulfs
Mathias Friis
Ole Due
Otto Arentz
Otto Beyer
Overført pro 1768
Partisipanter som utgår fra agentskapet Ikke lenkbart
Paul Løche
Prostinne Sommer
Prost Morten Sommer
Prost Peter Rosenvinge
Prost Sommers dødsbo
Rasmus Finne Rasmus Finne (1700–1782)
Rasmus Finnes dødsbo Rasmus Finne (1700–1782)
Regimentskvartermester J. Finne Johannes Rasmussen Finne (1748–1822)
Rådmann Bernhard Archdall
Rådmann Frantz Hammer
Rådmann Friedlieb
Rådmann Hammer
Rådmann Hammer og Madame Strachens dødsbo
Rådmann Hans Horneman Hans Hornemann (1688–1764)
Rådmann Hans Hornemans dødsbo Hans Hornemann (1688–1764)
Stattholder Jacob Bentzon Jacob Benzon 17893
Svend Madsen Hagen
Theodorius Møllman Theodorus Møllmann
Thomas Angell Thomas Albertsen Angell
Thomas Angells stiftelser Thomas Angells Stiftelser
Thomas Møllman Thomas Møllmann (1686–1762)
Thomas Møllmans dødsbo Thomas Møllmann (1686–1762)
Thomas og Christian Jelstrup Thomas Jelstrup (1731–1795) og Christian Jelstrup (1740–1811).
Torkild Myhre
Viseborgermester Knudtzon & Braack

Kobbereksportører

Fra Kobberutskiping, utdrag.

Navn Artikkel Artikkel-ID Merknader
A. Hammer
A. P. Ethoff
Abraham And
Agent Broder Lysholm
Agentinne Lysholms & Co
Agent Lars Pedersøn Lassen
Agent Sommer
Ahlert Henr. Brandt
Anders Huus
Anders Moursund
Anders Skram
Andreas Caspar Hammer
Andreas Chr. Friedlieb
Andreas Cramer Andreas Philipsen Cramer (1699–1764)
Andreas Erlandsen
Andreas Røst
Anth. Blersen Elkof
Anthon Thørig
Apoteker Sommer
Assessor Willemsen
Augustinus Røst
Bergamtet Nordafjelske bergamt 226485
Berghauptmann Hagerup Joachim Hagerup 227592
Bernard Archdall
Bernt Meincke Bernhard Meincke (1746–1775)
Bing
Borgermester Hans Hagerup Hans Christian Hagerup (1685–1753)
Broder Brodersen Lysholm Broder Brodersen Lysholm (1734–1772)
Busch & Ulricksen
C. S. Due
C. Wensell
Carl Falk
Carsten Angell
Carsten Carst. Feldsted
Carsten Schiødt
Carsten Tostrup Wensell
Christian And. Lorck
Christian Jelstrup Christian Jelstrup (1740–1811)
Christian Johan Hansen
Christian Oeding
Christian Ulricksen
Christopher Heide
Claus Falck
Claus Lundbeck
Claus Oldenborg
Claus Schmidt
Cornelius Busch
Diderich Brun
Elisabeth Volquartz
Ellatz Nissen
Erich Mesler
Ernst Lor. Wensell
Etatsråd Gerrit Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788)
Etatsråd Henrik Hornemann Henrik Hans Hornemann (1720–1774)
Etatsråd Nils Collin Niels Krog Collin 226580
Etatsråd Peter F. Suhm Peter Fredrik Suhm (1728–1798)
Friedlieb & Co
Generalauditør Friderik Collin Frederik Collin (1740–1802)
Generalauditør Klingenberg Johannes Klingenberg (1686–1763)
Generalkrigskomissær Klingenberg Johannes Klingenberg (1686–1763)
Generalmajor Mangelsen Johan Mangelsen (1694–1769)
Giert Höe
H. Meincke
H. Wensell
Hammer
Hans Dick
Hans Gram
Hans Jacob Klausen
Hans Jens. Sommer
Hans Jepsen
Hans Kiender Laasbye
Hans Knudtzon
Hans Nissen
Hans P. Knudtzon
Hans Peter Dick
Hans Peterss. Dick
Hans Wensell
Hans Wingaard Finne
Hartvig Nideros
Helmer Meincke
Henrik Dreyer
Henrik Lysholm
Henrik Meincke
Herman Höe
Hoffagent Sommer
Ingeborg Moursund
Ingeborg Müller
J. Thøning
Je. Lysholm
Jens Nicol. Rosholt
Johan Cornelius Tollefsen
Johan Gudde
Johan Henrik Mathiesen jr.
Johan M. Lysholm
Johan Westergaard
John Harle
Jonas Wohl
Just Hanssøn
Justisråd Friedlieb & Co
Justisråd Gerrit Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788)
Justisråd Henrik Hornemann & Thøning Henrik Hans Hornemann (1720–1774) og ?.
Justisråd Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788) Oppført i 1775, etter at Henrik Hornemann var død.
Justisråd Møllman
Just Jørgen Bie
Jørgen Gudde
Jørgen Mortensen
Kammerherre Gerrit Hornemann Gjert Hornemann (1721–1788)
Kammerherreinne Schøller
Kammerherre Schøller
Kammerråd Hammond
Kammerråd Hoff
Kammerråd Meincke
Kammerråd Must
Kanselliråd Angell
Kanselliråd Eric Must Kan være Erik Must Angell (1744–1814)
Kanselliråd Lysholm
Karen sal. Hans Grams
Kommerseråd Hammond
Konferenseråd Stie T. Schøller
Kongelig tiendekobber
Krigsråd Gudmansen
Krigsråd Rogert
Lars. Kr. Must
Lorentz Angell
Lorentz Wulf
Løytnant Gram
M. Jensen
Madame Aletta sal. Otto Beyer
Madame Anna Pentz Axens
Madame Bonsach
Madame Friedlieb & Søn
Madame Friis
Madame Kathenkamp
Madame Lycke
Madame Meincke
Madame Paul Lycke
Madame Volquartz
Madame Wulff
Math. Carstensen
Mathias Friis
Matz Nissen
Meincke
Mogens Tronwig
Morten Christian Angell
Nicolai Smidt
Niels Fr. Bing Micon
Niels Moursund
Niese & Thomsen
Nils Fr. Bing
Ole Due
Ole Middelfart
Ole Tangen
Otto Beyer
Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel
P. Weisser
Paul Bahnsen
Paul Lycke
Peder & Martinus Hørlock
Peder Abel
Peder Brun
Peder Hørløch
Peder Martinus Hørlock
Peder Stallin
Peder Aallin
Peter & Nicol. Schmit
Peter And. Due
Peter Falck
Peter Smith
Phil.
Proviantforvalter Gudmunsen
Rasmus Suurland
Reiner Ulffers
Rådmann Archdal
Rådmann Chr. Joh. Hansen
Rådmann Frantz Hammer
Rådmann Friedlieb
Rådmann Hans Hornemann Hans Hornemann (1688–1764)
Rådmann Hans Hornemanns dødsbo Hans Hornemann (1688–1764)
Skipper Abraham Mosling
Skipper Anders Benjaminsen Blom
Skipper Anthoni Kathenkamp
Skipper Christen Lind
Skipper Christen Mesler
Skipper Dideric Brun
Skipper From
Skipper Hans Ulrick Storck
Skipper Jan Corneliusen
Skipper Just Jørgen Bye
Skipper Knud Koudahl
Skipper Mathias Schive
Skipper Michael Black
Skipper Paul Greve
Skipper Peder Raae
Skipper Peter Albright Dreyer
Styrmann Caspar Wilhelm von der Lippe
Svend Stuberg
Thomas & Chr. Jelstrup
Thomas Angell Thomas Albertsen Angell 61095
Thomas Jelstrup Thomas Jelstrup (1731–1795)
Thomas Møllman
Viseborgermester Knudtzon & Braack
W. Finne
Wensell
Wilhelm Fyhn
Willats Bing Ursin
Willfred Randulf
Wulf

Fartøy tollister

Fra Fartøy

Navn Artikkel Artikkel-ID Merknader
2de Brødre
3 Brødre
3de Søskende
3 Søstre
4de Gebruders
4r Søster
6 Brødre
Abel Margaretha
Abigael Mara
Abigael Maria
Abigail Maria
Actier
Actir
Actire
Adjutor
Adujutor
Adventeur
Adventur
Adventura
Adventure
Alexander
Alfian
Alfiania
Allexander
Andreas & Carolina
Anna
Anna Beata
Anna Carolina
Anna Catarina
Anna Catharina
Anna Cathrina
Anna Chatharina
Anna Christiana
Anna Christina
Anna de Hermina?
Anna Dorothea
Anna Dorthea
Anna Elisabeth
Anna Helt: Maria
Anna Maria
Anna Petronella
Anna Sophia
Anne Margareta
Anne Maria
Anthonetha
Anthonetta
Antoneta
Antonetta
Arendahl
Aurora
Baronesse von Rosenkrone
Bethy
Betsie
Betti
Betzii
Bielland
Blossum
Boijd
Bonus
Boyd
Broders
Bryg Slauer
Brøderne
Brødrene
Carl
Carl A. c. Talberg
Carl A. v. Talberg
Carolin
Carolina
Catarina
Catarina Maria
Cathcart
Cath Cart
Christ: Maria
Christina end Dorothea
Christina Maria
Cicilia
Classyna Margaretha
Collerain
Compagniet
Concordia
Conningham
Coralina
Cornelius end Dik
Cornelius en Dirk
Coroborat
Coroborath
Cron Prins Friderich
Cron Prints Friderick
De 2 Brødre
de 2de Brødre
De 2de Brødre
De 2de Søstre
de 2 Søstre
de 3 Brøder
de 3 Brødre
de 3de Brødre
de 3de Søstre
de 3 Gebruders
De 3 Søsken
de 3 Søstre
De 3 Søstre
de 4 Brødre
De 4r Søster
De 4th Brodders
de 6 Brødre
De 6 Brødre
De Bryg Ze Laur
Dedalus
De Dankbarheit?
De Docter Nelsie
De drei Gebruders
De Drej Gebruders
de drey Gebruders
de Drey Gebruders
De Døyter Niesie
De Eindragt
de Endragt
De Enige Brødre
de Fiire Brødre
De fire brødre
De Frau Altie
De frau Ancher
De Frau Ancher
De Frau Ancker
de Frau Anna
De Frau Anna
De Frau Cornelia
De frau Eelnia
de Frau Elisabet
de frau Elisabeth
De Frau Elisabeth
de Frau Germa
De Frau Henrica
De Frau Janhe
De Frau Limechin
De frau Metta
De Frau Neltie
De frau Sabba
de Friendshap
De Friendskiap
de Frihet
De Fure Gebrudens
De Furr Brødre
De gerdhard
De Gode vervagt?
De Gorde Spesing
de Gute Hop
De Gute Hop
de Gute Hoso
de Gute Spiring
de Gute Spirrig
De Harmoni
De Hinck
de Huich
de Jacob
De Jacob
de Jonge Enige Son
de Jonge Ester
de Jonge Esther
De Jonge Felting
de Jonge Hellena
De Jonge Here Riser
de Jonge Jakin
de Jonge Jan
De Jonge Jan
de Jonge Jan Koster
De Jonge Jantic
de Jonge Jantie
de Jonge Koster
de Jonge Neclaas
De Jonge Nicolais
de Jonge Ryntie Høyters
de Jonge Zelena
De Juffrai Henricha
de Juffran Cornelia
De Juftran Maria Petronelle
de Jutfrau Cornelia
Dekin dragt?
Deligence
Deligense
Deltje en Elisabeth
De Merie
Den forønskede Freed
Den Norsche Eg
Den Norske Eeg
Den Reisende Jacob
Den Unge Tobias
de Palm Bom
Der Harmonie
Der Hefteung
De Sex Gebruders
Det gode Haab
Det Gode Haab
De Trende Brødre
de Trende Sødskende
De Trende Sødskende
de Trende Søskende
De Trende Søstre
detve Getruders
de tven Gebruders
de Twe Gebruders
De Twende Søstre
De Vrau Ancker
De Vrau Anna
de Vrau Henricka
De Zefort
De Zuister Anna
Diamanten
die Dansburhridt
Die Drey Gebruders
die Drey Gesusters
die Eendragt
Die Einge Søhn
Die Fau Anna & Dorte Hermina
Die Frau Anna & Dorte Hermina
Die Frau Fernaar
die Goode Hoop
die Gute Hop
die Gute Vervagting
Die Gutr Vervagting
Die Henrich end Nicolaus
die Henrich en Jann
die Jonge Bernhardus
die Jonge Derk
Die Jonge Heer Ritzer
Die Jonge Jann
Die Jonge Joukm
Die Jonge Telting
Die Jonge Tøyte
Die Liebe
die Muster Anna
Die Palm Bom
Die Resolution
die Swey Gebruders
die Tooe Gebruders
Die Twe Gebruder
die Twe Gebruders
Die Twende Søstre
die Vrau Alida
Die Vrau Alida
die Vrau Anna
Die Vrau Anna
die Vrau Annagyned
die Vrau Arentie
die Vrau Elisabeth
Die Vrau Elsima
Die Vrau Gerthina
die Vrau Gertyna
die Vrau Henricha
Die Vrau Henricha
Die Vrau Henricka
die Vrau Jacobina
Die Vrau Jantina
die Vrau Lammechin
Die Vrau Margaretha
Die Vrau Metta
die Vrau Sabba
Die Vriendschaep
Die Vrihridt
Die Vraa Anna Margarethe
die Zefarth
Die Zerfarth
Dorff Eydenborg
Dorothea
Dorp Oudreborg
Dorthe Margrete
Drammen
Dr Gerhard
Drøback
Ebenetser
Ebenetzer
Ebentzen
Eendragt
Eenigheden
Einar Tamberskielve
Einar Tambesk.
Elen Alberts
Elen Chistiana
Elen Christiana
Elen Christiane
Elisabet
Elisabeth
Elisabeth Maria
Elisabet Maria
Emanuel
Emmanuel
Endragt
Enighed
Enigheden
Eolius
Eolus
Eolus?
Erten
Evighed
Expedit
Faer & Moer
Faer og Moer
Fahrsunds Verf
Falchen
Falcken
Felix Happy
Fellix Happy
Fennys
Fervagtung
Flech Auer
Fleck Jauer
Fortuna
Frau Alida
Frau Alisa
Frau Ancher
frau Anna
Frau Anna
Frau Antie
Frau Arente
frau Cornelia
frau Elisabeth
Frau Gertruds
Frau Helena
Frau Henra
Frau Henricha
Frau Jacobina
Frau Jantie
Frau Margareta
Frau Neltie
frau Vernau
Friends
Friendship
Friendskiap
Friens
Frienschap
Frienshap
Friunite
Frue Schialotte de Jula
Gamle Norge
Gammel Norge
Georg
Gerhard end Maria
Grev Bernstorph
Hamilton
Hanna
Hans Andreas
Hansens Haab
Hawfruen
Hazard
Hazardt
Heb? Bhithaven
Heb. of Blisthaven
Hedevig
Heinrich end Jiert
Heinrich end Nicolay
Hendrich end Jan
Hennichen Geert
Henrich end Jan
Henrick en Jann
Henrietta
Herculus
Heth vart Trauen
Het Vertrøyen
Hetwertrauen
Hinds
Haabelle
Haabet
Haabeth
Haabets Ancher
Haabets Ancker
Haabets Anker
Immanuel
Industria
Industry
Ingeborg Hellene
Ingeborg Maria
Ingeborg Regina
Iungtuns Elisabeth Agnes
Jabex
Jacobus
Jacobus & Anne
Jacob Zacharias & 3de Søstre
Jacob Zackarias & Trende Søstre
jagt
James & Mary
Jan Babtist
Jan Bernhard
Janit
Janith
Jekt
Jennie
Jndustria
Jndustrie
Jndustry
Jngeborg Maria
Jntention de Goeue
Jntentionde Gute
Joachim & Anna
Joackim & Anna
Johan & Bergitta
Johanna Hermina
Johanne
Johanne Catarina
Johanne Chatharina
Johanne Christina
Johanne Maria
Johannes
Johannes & Christina
Johannes & Hannermon
Johannes end Henrich
Johannes Peter
Johannes Petru
John
Jomf: Maria
Jomfru Chatt.
Jomfrue Chather.
Jomfrue Chathor.
Jomfrue Elisabeth
Jomfruen
Jomfru Helena
Jonge Niclaas
Jonge Trenit Høyer
Jonge Willem
Jsabella
Jubel festen?
Juliana Maria
Justicia
Justitia
Karen Dorthe
Karen Kirstine
Karen Maria
Keppel
Kong David
Koningham
Kristina Maria
Kron Printz Fridrich
Laurentius
Laurentius & Elisabeth
Lene Maria
Lodje
Lord Salton
Lovisa
Machrelen
Madam Chathau
Madame Anna Chatharina
Mama Chatharina
Manschiest?
Maren Catarina
Maren Catharina
Maren Chatharina
Maren Dorothea
Maren Dorothia
Maren Kirstine
Maren Theodorus
Margareta end Theodor
Maria
Maria & Susana
Maria & Theodorus
Maria Anna
Maria Elonora
Maria end Susana
Maria Petronelle
Mari Maria
Mariport
Mary
Mashi Maria
Mathea
Matthew
Mercurius
Mette og Maria
Minerva
Minerwa
Nancy
Nelly & Ann
Neptunues
Neptunus
Nicolai Anna
Nicolai Arnt
Nicolay Anna
Nordstierne
Nordstiernen
Nøtterøe
Odin
Papirmøllen
Patrioten
Patriothen
Paulus & Catarina
Peder
Peggy & Elisabet
Peggy & Elisabeth
Perlen
Peter & Anna
Peter & Johanne
Peter Anna
Peter og Johanne
Peter og Margaretha
Petronelle
Petrus
Petrus and Herman Wilhelm
Petrus end Herman Willem
Phillipus
Phillyus
Porsperitee
Prins frederich
Prins Frederich
Prins Friderich
Prints Fridrick
Printz Fridrich
Procidenca
Prosperita
Prosperite
Provenance
Providentia
Providentza
Providentze
Prowidentia
Regina et Cherie
Regina et Mericha
Resolution
Robert
Rosen N. 23
Rosen nr. 3
Royal oche?
Royal Qvak
Ruby
Sara
Sara & Bernhardus
Severine
Sophia Catarina
Sophia Friderica
Sophie Fridericka
Speculation
Sperdvel
Sperdvell
Spes Nova
Spes Nowa
Spredveel
St. Anna
St. Antonie
St. Jan Babtist
St. Johanis
St. Joseph
St. Peder
Stadt Tønsberg
St Anna
st Antonie
Stat Tønsberg
Success
Susanna
Susanne
Sussana
Svaton
Swan
Søren Hempel
Søsterne
Søstrene
Thalk?
The actier
The Actier
The Adventure
the Archer
The Arcker
The Bethy
The Beverly
the Briliant
The Brilliant
The Brothers
The Brotters
The Brunsvig
The Freend Schip
The Hamilton
the Hayle
The Hayll
the Hop
The Hope
the Intergretti
The Jntegryti
The Jntergrety
the Jntigrethi
The levely
The lord Salton
The Lovely
The Mathy
the Menthor
The Mentor
the Mother
the Portland
The Portland
the Rose
The Rose
The Sally
the Solder
The Swan
Thiømøe
Thomas end Henrich
Thomas en Henrich
Thomas et Merie
Toe Sisters
Toe Søstre
tre Gebruders
Tre Søstre
Tre Søstre?
Triunite
Tvende Søstre
Two Sisters
Venture again
vie Jonge Nicolaus
Vraue Margerithe
Vrau Helena
Wenskab
Wenskabet
William
William & Henry
William and John
Williams
Aall

Skippere kobbereksport

Fra Kobberutskiping, utdrag.

Navn Artikkel Artikkel-ID Merknader
Abraham Ilesen
Abraham Mosling
Ader. Kruse
Alexander Law
And. Eschild g. Dick
Anders Benjaminsen Blom
Anders Baadsmand
Anders Jenss. Præst
Anders Moursund
Anders Niels. Thuren
Anders S. Gude
Anders Tollefsen
Anders Wefsen
Anders Woxholdt
Andr. Erlandsen
Andr. Mearns
Andreas Knudsen Thode
Andreas Kock
Andreas Moursund
Andreas Wulf
Anthoni Kathenkamp
Arnt Heide
Asbjørn Bæhr
B. J. Petersen
Bastian Hausvoigt
Bastian Stabell
Benjamin Blom
Bernt Jacob Rosenmeyer
Bernt Terckildsen
Bertel Nissen Smidt
Bjørn Randa
Boy Cornelisen
Boy H. Hansen
Brodersen
Brynold Sommer
C. F. Møllerup
Carsten Petersen
Chr. Frid. Molicries
Chr. Goertsen
Chr. Lau
Christ. Hansen
Christen Knudsen
Christen Messler
Christen Svenssøn Lind
Christ Geertsen
Christian Becker
Christian Jørgensen
Christoph. Holgersen
Christopher Andersen Holger
Christopher Boysen
Christopher Holgers
Christ- Scharfføe
Claes Ulbes
Claus Claussøn
Claus Hencken
Claus Petersen
Claus Richelsen
Clemet Andersen
Collund
Cornelis Willems
Cornelius Wopken Voss
D. Freuchen
D. Schmidt
Danel Moor
Daniel Ridder Bernhoff
David Rønne
Diderich Brun
Dohndorff
Ducke Hansen
E. Brun
Eilert Reimers
Erich Pedersen
Ernst Samuel Brun
Eyte Pieters
Fies Pieter Hontra
Frantz Wilhelm Thomsen
Friderich Harboe
Friderich Rheder
From
Gerhard Hoe
Giert Hoe
Giert Rosholt
Gullich Pedersen
H. Andersen
H. Andresen
H. Fr. Schlichting
H. Petersen
H. Zachau
Halvor Eriksen
Halvor Halvorsen
Hans Agersøe
Hans Backe
Hans Bleecke
Hans Brun
Hans Bullerup
Hans Deegen
Hans Giever
Hans H. Meinholt
Hans Hag. Luytkis
Hans Henrik Hansen
Hans Henrik Wulf
Hans Hollænder
Hans Holst
Hans Jacobsen
Hans Krog
Hans Lor. Styrman
Hans Nilsen Angell
Hans Paulssøn Bierck
Hans Peder Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pens
Hans Petersen Holm
Hans Povel Bierck
Hans Richelsen
Hans Riisbøl
Hans Smith
Hans Strand
Hans Strøm
Hans Thaysen
Hans Thielsøn
Hans Tisløf
Hartwig Sundberg
Henning Claussen
Henrichsen
Henrik Due
Henrik Hermansen
Henrik Jonsen Bye
Henrik Meinertz
Henrik Wulf
Henry Gilliath
Herman Hoe
Humphry Beck
Hågen Ulrichsøn
Ingelbricht Bugge
Isach Scharføe
J. A. Woxholdt
J. Brodersen
J. Bræchen
J. Bugge
J. Christensen
J. N. Spindanger
J. N. Tydsk
J. Nordahl
J. Petersen
Jacob Aboe
Jacob Bouberg
Jacob Brun
Jacob Burberg
Jacob Harboe
Jacob Jacobsen
Jacob Thielsen
Jan Boyesen
Jan Cornelisen
Jens Lossius
Jens Mørck
Jens N. Holm
Jens Nilssøn
Jens Rasmusen
Jens Rosholt
Jens Stradsfar
Jens Thormøe
Jens Uldr. Beier
Jes Jensen Povelsen
Jethe Douwesz
Joachim Losevitz
Joachim Teppelman
Job Thode
Jochum Andersen
Johan Ahrens
Johan Cornelius Tollefsen
Johan Deetyen
Johan Henric Zachau
Johan J. Tarkel
Johan Knudt
Johan Lindhart
John A. Woxholdt
John Crage
John Hansen Krog
John Knuds.
John Lyall
John Ross
Jon And. Wefsen
Jonas Pedersen Lange
Jon Sæter
Joseph Draenoes
Just Brun
Just Bye
Just Jørgen Bye
Jørgen Cramer
Jørgen Hep. Kornbeck
Jørgen Peters
Jørgen Peters. Holst
Knud Koudahl
Knud Rasmussøn Leth
Knud Thode
Kruse
L. E. Minor
Lars Barsen
Lars Baarsen
Lars Kruse
Lor. Chr. Petersen
Lorentz Krabbe
Lorentz Peters. Steenberg
Lytge Wech
Løcke
M. Augustini
M. G. Thiesen
Mads N. Harboe
Marcus Angell
Marcus Pettersen
Math. Møller
Mathias Buckholt
Mathias Jacobs.
Mathias Meenholt
Mathias Schive
Melchior Poppen
Michael Black
Michel Wang
Mogens Omeyer
Moldrup
Momme Knudsen
Mr. Mortensen
N. Normany
N. Schielderup
Nathaniel Angell
Nicol. Jørgens Joh.
Niels Kiellerup
Niels Nielsen
Niels Schierwing
Niels Windsnes
Nils Asbjørnsen
Nils Lorentssøn Collund
Nils Lorentz Collin
Nils Marstrand
Nils Øren
Niss Petersen
Nordahl
Ole Due
Ole Ellevsen
Ole Hansen
Ole Larsen
Ole Rasmussen
Ole Smith
Ole Sommersen
Ole Tollevsen
Ole Vetlesen
Ove Paul Floor
P. Bojesen Smith
P. C. Ytterdahl
P. Hansen
P. Hyld
Paul Greve
Pavel Lycke
Peder Abel
Peder Alstrup
Peder Hacksen
Peder Haftorsen Stuberg
Peder Hansen Top
Peder Jansen Nøtland
Peder Knudsen Kierting
Peder Langebeck
Peder Larsen Due
Peder Pallesen Schandrup
Peder Raae
Peder S. Langbeeck
Peder Schiødt
Peder Schaarup
Peder Stær
Pet. Bast. Hausvoigt
Peter Albert Dreyer
Peter And. Haabiørn
Peter And. Ovide
Peter Andreas Due
Peter Cornelisen
Peter Diedrichsen
Peter Gay
Peter H. Stueberg
Peter Jacobs
Peter Joh. Thomsen
Peter Noedtler
Peter Petersen
Philip Gram
Piere Piers de Jonge
Pieter Broders
Pieter Jansse
Rasmus Christiansen
Rasmus Suurland
Richard Lawson
Riwert J. Waag
Robert Parck
Robert Wise
Rolf Christopher Didrichsen
Rolf Greve
Rolf Møller
Rosenmeyer
S. Sivert
Severin Ulriksen
Siger Siebolts
Simon Ahendorph
Sivert Jansen
Skipper Hans Ulrik Stork
Sonne
Stephan Frideric Thode
Søren Buschman
Søren Egeschau
Søren Hammeløv
Søren Herschind
Søren Sthammeløw
Thode
Thomas Hansen
Thomas Montgomery
Thomas Stenersen
Thuesen
Tietze Jelckes
Tydsk
Tøge Didrichsen
Tørres Nielsen
Ulrik Wingaard
Wilh. Thomsen
Willatz Bing Ursin
Will Bengeley
William Broderick