Forsvarets tros- og livssynskorps

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), tidligere Feltprestkorpset (FPK) er en fellesinstitusjon for alle våpengrener i Forsvaret, som ivaretar mannskapenes behov for åndelig og etisk velledning. Mens korpset opprinnelig var forbeholdt prester fra Den norske kirke, har det over tid blitt utvida med andre tros- og livssynsretninger, og det nye navnet gjenspeiler dette.

Feltprestkorpset ble oppretta så sent som i 1953. Før dette var feltprestene knytta til enkeltavdelinger. Deres historie kan trekkes helt tilbake til innføringa av kristendommen - Olav den hellige hadde med seg hirdbiskoper som må ha fungert som åndelige ledere også i felt. I 1683 kom en formalisering av rollen som feltprest, da det ble slått fast at det kun var kongen som kunne utnevne dem, og at de måtte ha eksamener på plass. I krigstid var det også vanlig å utnevne feltproster, mens man i fredstid gjerne hadde færre prester og dermed mindre behov for et formelt hierarki.

I 2020-åra er det omkring 50 tilsatte i korpset, og de representerer en rekke tros- og livssynssamfunn. I tillegg til individuell veiledning og gudstjenester eller liknende, underviser de også soldater i etikk. Emnet «Etikk og militærmakt» er en del av soldatens grunnutdanning. Korpset har også ansvar for oppfølging av veteraner.

Hovedkvarteret er på Akershus festning, og Akershus slottskirke er Forsvarets hovedkirke. Den brukes jevnlig til vielser og dåp for militært personell og deres familier. Den norske kirkes prester i korpset er underlagt Oslo-biskopens tilsyn; andre tros- og livssynssamfunn har sine egne ordninger. For eksempel er det Oslo katolske bispedømme som fører tilsyn med de katolske feltprestene.

Litteratur og kilder