Frans Grabow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frantz Christopher von Grabow (1696-14. mai 1770),var en dansk-norsk offiser. Grabow ble kornett ved 4. jyske rytterregiment i 1710, løytnant i 1713 og overført til Livregimentet til hest i 1714. I 1724 ble han kapteinløytnant, i 1725 rittmester og i 1726 var han ved livregimentets dragoner. Han ble major ved samme regiment i 1738 og oberstløytnant i 1749. Fra 1751 til 1760 var han i Sønderborg, og fra 22/10 1760 var han oberst og kommandant på Akershus festning. Fra samme dato var han også direktør for Kvesthuskassen, og i 1761 ble han generalmajor til hest. Han fikk avskjed fra 1/5 1764 med 700 rdl i pensjon.

Han fikk i 1736 tillatelse til å gifte seg med sin kusine Helle Margrethe Rantzau (1706-1771), datter av Christian Fredrik Rantzau og Øllegaard Rodsteen. De ble gift den 25. mai 1737 på Rodsteenseje (Odder kirke).

Kilder:

  • C. Anker: «Biografiske data over 330 norske generalspersoner», Kristiania 1885.
  • Danmarks Adels Aarbog 1930, artikkelen «Rantzau», s. 61-64.
  • Olai Ovenstad: «Militærbiografier over den norske hærs offiserer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814», Oslo 1948.
  • J. C. W. Hirsch og K. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske offiserer (Slektshistorisk forlag 2014).