Frelsesarmeen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Frelsesarméen»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Frelsesarmeens våpen.
Foto: Liv Bjørnhaug Johansen

Frelsesarmeen (The Salvation Army) er en internasjonal kristen organisasjon, som i Norge også er registrert som et trossamfunn. Den ble grunnlagt i Storbritannia i 1865, og kom til Norge i 1888 fra Sverige. Det første korpset ble opprettet i hovedstaden, med mottoet «Norge for Kristus». Den ønsket primært å være en vekkelsesbevegelse, ikke et kirkesamfunn, og dermed kunne både «offiserene» og «soldatene» være medlemmer av et kirkesamfunn samtidig. Bevegelsen la tidlig vekt på både forkynnelse og sosialt arbeid.

Det første armémøtet i Norge ble holdt på Grønland 22. januar 1888. Initiativtaker og møteleder var svenske Hanna Ouchterlony (1838-1924) som hadde grunnlagt Frelsesarmeen i Sverige i 1882. Etter å ha ledet den svenske arméen i ti år, kom hun til Norge, og mellom 1894 og 1900 var hun leder for organisasjonen.

Organisasjonen har en organisering etter militær modell med tilsvarede, men modifiserte titler. Mottoet på Frelsesarmeens fane er «Blod og ild», som her ikke viser til slagmarkens gru, men til Kristi blod og Den hellige Ånds ild. Et mer uformelt motto er «suppe, såpe, frelse» (fra engelsk «Soup, Soap, Salvation»), som nærmest er en retningslinje for hvordan Frelsesarmeen møter mennesker i nød. Arbeidet for vanskeligstilte er det mest sentrale i organisasjonens virke.

Det er i Norge 111 korps (pr. 2012), som er spredd over hele landet. Innsatsen er spesielt stor i byene, der Frelsesarmeen helt siden starten har drevet forskjellige tiltak for å bekjempe fattigdom og hjelpe de som lider nød. Det er mer enn 20 000 medlemmer (2012), hvorav omkring 5400 er soldater mens de andre har tilhørighetsstatus. Ungdomsorganisasjonen Frelsesarmeens barn og unge har omkring 7000 medlemmer (2012).

For mange er Frelsesarmeen særlig kjent gjennom Fretex, en kjede av butikker som selger brukte klær, møbler og andre ting. De driver også barne- og ungdomshjem, mødrehjem, eldrearbeid, familiegjenforeningstjenesten Ettersøkelsen, barnehager, rusinstitusjoner, flerkulturelt arbeid, slumstasjoner, fengselsarbeid, arbeidstrening og arbeid blant døve og blinde. I tillegg er det utdannings- og opplæringstilbud for medlemmer og andre, som Jeløy folkehøyskole, bibelskole og offisersskolen.

Som i andre land samarbeider Frelsesarmeen i Norge tett med andre kristne organisasjoner. Selv om den er organisert som et trossamfunn føler medlemmene også tilhørighet til Den norske kirke eller andre protestantiske kirkesamfunn.

Galleri

Kilder og eksternt stoff