Futerud (Øvre Eiker, 177/16)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Futerud var en eiendom under gården Vestby i Bingen. Den fikk løpenummer 573 (bnr. 16).

Anders Hansen Ødegaarden overdrar i 1853 eiendommen til sin sønn Christopher Andersen Ristvedt for 270 spd.[1] Han skjøter videre til Arnljot Andersen Hofengen i 1874 for 190 spd.[2]

Sønnen Anders Arnljotsen overtar i 1882 for kr. 890,-. Salget omfatter også løpenummer 433b2 Klægstad i Modum for kr. 3.204,-.[3]

Hans arvinger selger eiendommen i 1885 til Torger Larsen og Karl Andersen Haare – hver for ½ part for kr. 800,-.[4] 17.12.1917 blir Karl Andersen Haares ½ del tinglyst til Anne Fogderud for kr. 200,- og hun blir da eneeier.[5] Dagen etter blir nytt salg tinglyst til Johan Rakkestad og Peder O. Hoen på d.e.m.fl for kr. 15.500,-.[6]

Bruksnummer 7, 8 og 16 ble sammenføyd til et bruk i 1918. Eiendommen betegnes videre som bnr. 7 og får skyld mark 2/40.[7]

Deling og skyldsetning

1905 - Delingsforretning hvor parsellen Haugen fradeles og gis skyld 15 øre. Den får bnr. 25, se pag. 315.[8]

1905. Skyldsetningforretning hvorved d.e. er delt mellom eierne således at utskilt parsell Haugen av skyld 15 øre tilfalder Karl Haares enke medens Torger Fogderuds enke erholder d.e. med restskyld 15 øre (gnr. 177, bnr. 16 Fogderud av skyld 15 øre.)[9]

Referanser

  1. Sak 1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 134. Dat. 19.04.1853. Tgl. 11.05.1853. Pantebok 542.
  2. Sak 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 134. Ved H. Ihlen etter fullmakt. Dat. 04.07.1874. Tgl. 13.07.1874. Pantebok 598.
  3. Sak 3. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 134. Dat. 21.04.1882. Tgl. 29.04.1882. Pantebok 711.
  4. Sak 139. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 297. Tgl. 10.03.1885. Anm: Uskiftebevilling for Torger Larsens Enke Anne Jensdtr. Fogderud tgl. 20 mars 1904 Uskiftebevilling for Karl Andersen Haares (mangler navn).
  5. Sak 141. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 297. Dat. nov. 1917, tgl. 17.12.1917. Pantebok 7-960.
  6. Sak 142. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 297. Dat. nov. og tgl. 18.12.1917. Pantebok 7-961.
  7. Sak 79. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 277. Tgl. 26.08.1918. Pantebok 8-360.
  8. Sak 140. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 297. Tgl. 06.12.1905. Pantebok 1-612.
  9. Sak 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 134. Dat. 06.12.1905. Tgl. 06.12.1905. Pantebok 1-612.

ReferanserEiker Leksikons logo.jpeg Futerud (Øvre Eiker, 177/16) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!