Fyresdal Sogelag

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Fyresdal sogelag»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Fyrste utgåve av Sjå deg attyvi.
Foto: Olav Momrak-Haugan (2011).

Fyresdal Sogelag er ein bygdehistorisk samskipnad for Fyresdal kommune i Telemark. Laget vart skipa 5. mars 1985, men kom ikkje i gang før etter nytt årsmøte 23. februar 1990. Laget har som mål å arbeide for synleggjering av fornminne og verneverdige gjenstandar, samle inn munnleg og skriftleg kjeldestoff, skipe til turar og hyggekveldar for lagsmedlemer.

Det vert gjeve ut årsskrift som har namnet Sjå deg attyvi. Det fyrste av desse vart gjeve ut i 1990. I 1992 kom det ikkje ut årsskrift, men sidan har det kome ut årleg. Bøkene er oftast med blanda innhald, men andre gonger tematiske. I 2001 fekk sogelaget i staden for årsskrift til ei ny utgåve av Jon Laurits Qvisling si bok Fyresdals historie.

Årsskrift med hovudtema

 • Folkemusikktradisjonar frå Fyresdal. Årsskrift 1995.
 • Torbjørg Lie: Brev til «Decorah-Posten» 1890-1922.Red. Øyvind Gulliksen. Årsskrift 1996.
 • Samla utgåve av dikt og anna etter Helga Homme. Årsskrift 1998.
 • Posten i Fyresdal. Årsskrift 1999.
 • Minneskrift over heradskogmeister Einar Stoltenberg del I. Årsskrift 2002.
 • Minneskrift over heradskogmeister Einar Stoltenberg del II. Årsskrift 2003.
 • Minne om skogsdrift i Fyresdal. Årsskrift 2004.
 • Foldsæ - gnr 93 bnr. 1 i Fyresdal kommune. Årsskrift 2005.
 • Lars Veum: Husmannsvesenet i Fyresdal. Del av Årsskrift 2007.
 • Tema: Avisartiklar frå bygda. Årsskrift 2008.

Kjelder

 • Sjå deg attyvi. Fyresdal Sogelag sitt årsskrift 1990.

Eksterne lenkjer