Gårdsnavn i Harstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Skjerstad, gårdsnummer 91.
Foto: Gunnar Reppen (2014).

Gårdsnummer, bruksnummer og kommunenavn brukes for å identifisere fast eiendom. Gården er den opprinnelige enheten. (f.eks: gnr 5 bnr 30). Ved oppdelinger får hovedbølet betegnelsen bruksnummer 1 og de fradelte eiendommer får det laveste, ledige bruksnummeret. Tildeling av gårds- og bruksnummer for eiendommer på landet ble innført ved en revisjon av Norges Matrikkel 1863-1883. I medhold av delingsloven av 23. juni 1978 er også byene blitt inndelt i gårdsområder, og de enkelte eiendommer i området er gitt bruksnummerbetegnelser.

I gamle Trondenes kommune (inntil 1926) begynte det med gnr 1 på Sør-Rollnes. Det gikk så over Astafjorden til gnr 2, Tovik. Nummereringen av gårdene fortsatte sørover langs Tjeldsundet til gården Otterå, gnr 26, på grensen mot Fjelldal i Tjeldsund kommune.

Nummereringen fortsatte på andre siden av Tjeldsundet og Sandtorg fikk gnr 27. Gårdene videre nordover ble nummerert til Elgsnes og over Toppsundet til Grøtavær, videre til Bessebostad og over til øyene Åkerøy og Kjøtta. Kjøtta fikk gnr 109. Da Trondenes kommune ble delt i 3 kommuner i 1926, Sandtorg, Skånland og Trondenes ble numrene beholdt. Det samme skjedde da Harstad ble utskilt fra Trondenes i 1904. I 1958 ble kommunegrensen mellom Kvæfjord og Trondenes endret slik Sørlia og Tennevassåsen ble tillagt Trondenes kommune. Sørlia fikk gnr 110 og Tennevassåsen gnr 111. Etter kommunesammenslutningene 1. januar 1964 ble gårdsnumrene beholdt. Sør-Rollnes som nå var en del av Skånland, ble innlemmet i Ibestad og fikk gnr 116 i Ibestad kommune.

Gårdsnummer i Bjarkøy

Ved sammenslåingen av Harstad og Bjarkøy kommune 1.1.2013 ble gårdsnumrene i Bjarkøy plusset på med 110 for å unngå sammenblanding med gårdsnumrene i Harstad. Det laveste gnr fra gamle Bjarkøy kommune ble 115 Froholman. Numrene 1–4 lå tidligere på Bjarkøy kommunes del på Senja. Disse gårdene ble 1. januar 1964 tilført Tranøy kommune.

Statsskogs gårdsnummer

Arealene til Statsskog i Harstad fikk i 1992 egne gårdsnummer:

 • Gnr 112 Området beliggende på sørsiden av Storvann syd.
 • Gnr 113 Området beliggende bak Sørvikfjellet og det militære skytefelt (Sørlimarka).
 • Gnr 114 Området beliggende mellom Tennevatnet og Steinsåsvatnet.

Gårdsnummer i Sørvikmark

I daglig tale betegnes de områdene som ligger i Sørvikmarkdalen, nevnt under gnr 36, 38, 39 og 42 som Sørvikmark og betraktes i dag som en egen gård. Matrikkelgårdene 65 og 66 betegnes i dagligtale som Hagan. Selv om ikke Sollia har eget gnr betraktes den som en egen gård.

De fleste av oss kommer vel bare borti dette med gårds- og bruksnummer i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, eller man leser i avisene om de eiendomsoverdragelser Statens Kartverk meddeler. Ved det siste tilfellet pirres ofte nysgjerrigheten, så det kan kanskje være interessant å få en oversikt over gårdsnumrene i Harstad kommune. For dem som er interessert i gårdenes historie er Trygve Lysakers bygdebøker å anbefale.

Gårdsnummer i Harstad

 • 27 Sandtorg
 • 28 Årbogen
 • 29 Haukebø
 • 30 Gausvik
 • 31 Leikvikfjellet
 • 32 Leikvikhamn
 • 33 Leikvik
 • 34 Vollstad, med Svartvatnet
 • 35 Fauskevåg lille
 • 36 Fauskevåg store, med Storhaugen og Dalen
 • 37 Gressholmen
 • 38 Brokvik, med Vatnet og Steinhaugen
 • 39 Halsebø med Haugen og Elven
 • 40 Kommelhaugen
 • 41 Storvatnet
 • 42 Sørvik, med Sørvikmark
 • 43 Melvik
 • 44 Nordvik
 • 45 Rogla
 • 46 Forhamn
 • 47 Kilbotn
 • 48 Oldra
 • 49 Kila
 • 50 Breivika
 • 51 Medkila
 • 52 Kanebogen
 • 53 Arnøy
 • 54 Stangnes søndre
 • 55 Stangnes nordre
 • 56 Gangsås
 • 57 Gangsåsbotn (Nedre Harstad)
 • 58 Seljestad (Nedre Harstad)
 • 59 Harstad øvre
 • 60 Harstad nordre
 • 61 Harstadhamn
 • 62 Sama øvre
 • 63 Sama nedre
 • 64 Trondenes
 • 65 Hagan (Hestehagan)
 • 66 Hagan (Nygård) Mellom-Hagan
 • 67 Kulseng
 • 68 Bergseng med Tofta og Høgforsen
 • 69 Kilhus ytre
 • 70 Kilhus (Øverby)
 • 71 Kilhus indre
 • 72 Tømmeråsen (Nygård)
 • 73 Munkholla
 • 74 Steinneset
 • 75 Storvassbotn
 • 76 Berg
 • 77 Vika
 • 78 Gamnes
 • 79 Ervik, med Sollia
 • 80 Undlandet
 • 81 Røkenes
 • 82 Årnes
 • 83 Stornes
 • 84 Møkkeland
 • 85 Kaltdalen
 • 86 Høgda
 • 87 Grunnvassbotn
 • 88 Sjurdalen
 • 89 Kasfjord (Harbakken)
 • 90 Kasfjord (Erikstad øvre og nedre)
 • 91 Skjerstad
 • 92 Elgsnes indre
 • 93 Aun indre
 • 94 Aun mellom
 • 95 Aun ytre
 • 96 Elgsnes ytre
 • 97 Grøtavær
 • 98 Alvestad
 • 99 Dale
 • 100 Vaskinn
 • 101 Varmedal
 • 102 Bjørnrå ytre
 • 103 Bjørnrå indre
 • 104 For nedre
 • 105 For øvre
 • 106 Lundenes
 • 107 Bessebostad
 • 108 Åkerøy
 • 109 Kjøtta
 • 110 Sørlia
 • 111 Tennevassåsen
 • 112 Sør for Storvann syd
 • 113 Bak Sørvikfjellet og skytefeltet
 • 114 Mellom Tennevatnet og Steinsåsvatnet
 • 115 Froholman
 • 116 Steinavær
 • 117 Meløyvær
 • 118 Krøttøy
 • 119 Flatøy
 • 120 Helløy
 • 121 Bornøy
 • 122 Lyngøy
 • 123 Sundsvoll
 • 124 Vika
 • 125 Nergård
 • 126 Austnes
 • 127 Øvergård
 • 128 Vestnes
 • 129 Sør Leirvåg
 • 130 Nord Leirvåg
 • 131 Skarstein
 • 132 Akkarnes
 • 133 Dypingen
 • 134 Horsevik
 • 135 Fenes nedre
 • 136 Fenes øvre
 • 137 Skjellesvik
 • 138 Nordsand
 • 139 Sørsand
 • 140 Altevik
 • 141 Kolsland
 • 142 Slagstad

Kilde

 • Bergland, Andreas i Årbok for Harstad 2014.