Kjeldearkiv:Geitvik notlag

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Geitvik notlag»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Geitvik notlag
Holsvik notlag ca 1910 b.jpg
Holsvik notlag i kast for Skinvikreina, på Follabugen ca. 1910. Geivika i bakgrunnen
Kjeldeinformasjon
Navn: Hans Geitvik
Født: 15.07.1856
Død: 1934
Sted: Austefjorden (Volda)
Tidsrom: 1860 – omlag 1900
Nedtegnet: før 1926
Metode for nedtegning: Eigenforfatta sjølbiografi av Hans H. Geitvik, skriven til hans 70-årsdag, avslutta 15. juli 1926, side 22, 23 og 24. Avskrift av kopi av orginalmanus etter forfattar. Austefjord Museumslag ved Høydalsvik, Oddvar E.
Beskrivelse: Produksjon og kjøp av not etter lyst og høve.
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Fiskeri: Allerede som smaagut var jeg meget glad i at fiske. Notpart havde vi ikke og det var jeg meget lei av.

Et aar kom der en masse storsei, den bet ikke stort, men gik helt under land i smaasilden. De tok en del med sildenøter og jeg var ofte med, men fandt at det var altfor tungvinte nøter for den raske fisk.

Jeg fik da overtale R. Løfoll og L. Skinvik til at gaa sammen med mig og vi tok da 12 Drivsildegarn og stykkede sammen til en not. Den blev ferdig en sommerkveld og vi blev enige om at ta en prøvetur og kaste for at se hvor noten tok sig ut. Ja vi kastede og Noten saa ut til at være velskapt. Da vi drog den tillands fik vi 46 sty. Lax av størrelse som en storsei. Neste gang den gikk i sjøen fik vi 500 storsei og siden tok vi en masse storsei og anden fisk. Det var en meget heldig not, men da en tid var gaaet var den ødelagt – traaden var for fin og ble sprængt.

I 1888 gik jeg, Svend Stornæs og John Aurstad i gang med ny seidnot. Den blev sammensat slik at der kunde settes ind stykker, eftersom vi ansaa det heldigst for bruk. Den kunde væe 80 – 120 og 160 favne lang og 16 favner dyp. Det var svært al den storsei vi tok med den – optil 5000 i et kast, men prisen var lav og vanskelig at omsætte, saa det vart ikke meget penge av det.

En nat i 1886 rodde jeg ut i Volden og paa Høydalsvik kom jeg opi et stort stim med smaasild, der stod kloss under land. Det var sidst i januar og jeg viste at det vilde være god forretning at stenge denne sild til agn, men for mig som ikke hadde sildenotpart var der liden hjelp i dette, jeg vilde neppe få tak, om jeg overtalte nogen at stænge. Jeg rodde videre og da jeg kom til Volda laa der en Dampbaat som netop skulde til Aalesund og skjønt jeg bare havde et snarærind til Volda – hoppede jeg om bord i baaten og reiste til Aalesund.

Jeg undersøgte utsikterne for agnsild og de var gode – kom saa over en not hos et konkursbo, den var 120 favne lang og 13 favne dyp og smaatt band; jeg kjøpe den meget billig og den var i god stand. Jeg fik den om bord paa næste dampskip til Volda og her leide jeg en (uklar tekst: førabaat/storebaat (?)) og 8 Mand, reiste ind paa Høydalsvik. Silden stod der fremdeles og noten blev sat, saa fuld som det kunde gaa an.

Der laa mange penge i dette og jeg syntes risikoen blev for stor, tok derfor med hr. Simon Wetterhuus i Volda og P. Th. Sandborg i Aalesund, som parthavere. Vi solgte dette stæng, 1400 tdr. for Kr. 5,00 pr. td., tok ogsaa nogen mindre stæng som blev solgt til samme pris. Da turen blev oppgjort kom der Kr. 1852,00 paa min lot ren netto. Noten og alle utgifter var betalt.

Siden drev vi med Not i Dalsfjorden – Kilsfjorden – Ørsta - Rovde – Syvde og Hjørundfjord. Jeg var altid heldig, men det blev store utgifter til leiehjelp og vedlikehold og da noten begyndte at gi sig, solgte vi den til Viddal i Hjørundfjord.


Ekset, Møre og Romsdal - Riksantikvaren-T314 01 0069.jpg Geitvik notlag er ein del av prosjektet Kulturminneregistrering i Volda og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Artiklar i Kjeldearkivet skal ikkje endrast, bortsett frå at lenkjer kan leggjast inn.
Fleire artiklar finn du i denne alfabetiske oversikten og på prosjektforsida.