Kulturminneregistrering i Volda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Murane etter heimen til Olavius knivmakar i Elvadalen.
Foto: Arnfinn Kjelland 2014

Kulturminneregistrering i Volda er eit prosjekt som kom i gang i samband med arbeidet med kulturminneplan for Volda kommune, som starta opp våren 2017. Her tek ein sikte på å samle informasjon om så mange kulturminne som muleg innafor kommunegrensene, og mange både tidlegare artiklar og nyskrivne vil etter kvart bli kopla til prosjektet.

Ekstern lenkje


Ekset, Møre og Romsdal - Riksantikvaren-T314 01 0069.jpg Kulturminneregistrering i Volda er ein del av prosjektet Kulturminneregistrering i Volda og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Artiklar i Kjeldearkivet skal ikkje endrast, bortsett frå at lenkjer kan leggjast inn.
Fleire artiklar finn du i denne alfabetiske oversikten og på prosjektforsida.