Georg Backer (1871–1963)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Georg Backer
Foto: Ukjent, hentet fra jubileumsbok for Oslo handelsgymnasium 1949.

Georg Backer (født 14. april 1871 i Kristiania, død 17. mai 1963) var lærer, i over 40 år ansatt ved Kristiania/Oslo handelsgymnasium, hvor han også selv hadde vært elev.

Familie

Georg Backer var sønn av kjøpmann Jan André Backer (1829–1886) av slekten Backer og Marie Backer (f. 1836), og var gift med Emma, født Geelmuyden (1874-1963).

Liv og virke

Georg Backer tok eksamen fra Kristiania handelsgymnasium i 1890. Etter et utenlandsopphold ble han i 1892 ansatt samme sted som lærer i handelskorrespondanse og bokholderi. I 1908 ble Backer overlærer, og fra 1913 til 1935 var han også skolens inspektør. Han arbeidet altså over 40 år på samme skole.

Backer ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 1925.

Bosteder

Ved folketellingen i 1885 er Georg Backer, sammen med foreldrene og fire søsken, oppført på adressen Pilestredet 36 i Kristiania. Ved folketellingen samme sted for 1900 er Backer oppført sammen med kona og to barn på adressen Colbjørnsens gate 11. Ved folketellingen i 1910, fortsatt i Kristiania, er Georg Backer oppført sammen med familien i Bygdøy allé 19.

I adresseboka for Oslo for 1927 er Backer oppført som inspektør og overlærer på Handelsgymnasiet, med bostedsadresse Huk aveny 27 på Bygdøy i Aker. I adresseboka for 1960/61 er han oppført som forhenværende overlærer i Gabels gate 16.

Ettermæle

Georg Backer er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en usignert nekrolog i Aftenposten 20. mai 1963 ble Georg Backer beskrevet slik (utdrag):

Ved Handelsgymnasiet var Georg Backer en krumtapp, en drivende dyktig inspektør og en pedagog som både kunne lære fra seg og sette seg i respekt. Han kunne være streng, og hans replikker kunne svi, men elevene så alltid opp til ham fordi rettferdighetsfølelsen var et dominerende trekk ved hans legning og fordi hans barskhet var parret med den forløsende og forsonende humor som karakteriserer den ekte Christiania-gutt.

I en hilsen i en jubileumsbok fra 1949 for Oslo handelsgymnasiums 1919-kull, som han hadde vært lærer for, oppsummerte Georg Backer sin tid ved skolen slik:

Da Nornene spant min livstråd var de rundhåndet. De valgte Handelsgymnasiet til virkefelt og ga meg 44 lykkelige arbeidsår ved den skole som i tanker og minner står for meg som den beste arbeidsplass jeg kunne få her i livet.

Et portrett av Backer henger ved Oslo handelsgymnasium, utført av Kristofer Sinding-Larsen, skjenket av tidligere elever.

Georg Backer er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Overlærer er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser