Godfjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Godfjord (eller Godfjorden) er en fjord vest på Hinnøya. Godfjorden tilhørte tidligere Kvæfjord kommune i Troms, men ble overført til Sortland kommune i Nordland 1. januar 2000. På det tidspunktet bodde det 102 personer i Godfjorden. Ytterst i Godfjorden ligger Gapøya som ble værende i Kvæfjord kommune da Godfjorden ble overført til Sortland kommune etter en folkeavtemning i fjorden.

Infrastruktur

Godfjorden har veiforbindelse (Hognfjordveien) FV959 som går fra Leirbogen; kryss ved FV82 i Hognfjorden og videre over Godfjordeidet til Røkenes på Austerlandet som ligger på østre side av Godfjorden. Det går også vei (FV960) på vestre side av Godfjorden; (Vesterlandet) som går fra Godfjordeidet over Reinstad og Myrland til Kinn, men den ytterste (nordligste) delen av veien på vestsiden fra Myrland til Kinn er i dag ned-klassifisert til kommunal vei. Tidligere hadde fjorden lokalbåtforbindelse til Borkenes, men forbindelsen ble nedlagt da området skiftet kommunetilknytning til Sortland 1.1.2000. En av årsakene til at Godfjæringene ønsket å flytte kommune var blant annet at de ikke fikk bygd fergekai i Godfjorden slik at det kunne opprettes fergeforbindelse til Borkenes. I flere år gikk det ferge som lokalbåt, men på grunn av mangel på fergekai kunne den ikke ta med biler.

Godfjorden var tidligere en naturlig del av Kvæfjord kommune, men da kommunikasjonmønsteret endret seg og mer og mer transport gikk over fra sjøen til landeveien, ble Godfjorden liggende upraktisk til. Det var tungvint for innbyggerne å komme seg til kommunesenteret Borkenes enten med lokalbåt eller å kjøre bil i rundt 2 timer gjennom Hognfjorden, Strand, Sigerfjord, Gullesfjord og ferge over Gullesfjorden, mens det ble relativt enkelt å kjøre til Sortland i nabokommunen på om lag 20 minutter. Derfor kom det forslag om å flytte kommune- og fylkesgrensa slik at Godfjorden ble en del av Sortland kommune. Det ble holdt folkeavstemning, og et flertall i Godfjorden sa ja til forandringen. Overflyttingen fant sted 1.1.2000

Bebyggelse

Ytterst på austsiden av fjorden ligger Røkenes (eller Røykeneset) hvor det tidligere var fiskemottak, butikk og postkontor. Så kommer man til Mehus hvor grendehuset på austsiden av fjorden ligger. Videre innover fjorden ligger Gunnesdal, hvor det som var Godfjord skole ligger - den ble nedlagt i 2004. Og der lå også Godfjord skolekapell som en integrert del av skolen. Skolen er nå solgt og brukes til andre formål. På Gunnesdal finner man også Austre Godfjord kirkegård. Litt lenger inn ligger Hysteinnesstranda før man kommer til Bjørnrå (Ytre Bjørnrå/Bjørnerå), og videre til Inner-Bjørnrå (Indre Bjørnrå/Bjørnerå) som er den siste bygda på austsiden av fjorden hvor man finner fast bosettelse.

Lenger inn i fjorden er det også folk, men det er i hyttebebyggelsen. Drar man videre innover fjorden fra Inner-Bjørnrå finner man steder som Øyra og Kvitneset hvor det i 2004 ble bygget småbåthavn og molo av Godfjord fiske- og småbåtforening. Her er det også et stort sår i landskapet etter et grustak som var i drift på 1980-tallet. Videre innover fjorden ligger Lebikkelva som går opp til fiskevannnet Lebikkvannet. Innenfor der igjen ligger Fjordjorda hvor det før i tiden var noen faste bosettinger. Til slutt ender man opp i Godfjordbotten (Godfjordbotn) hvor det er en del hytter, men våtmarksområdet i Godfjordbotn er nå vernet som naturreservat.

Man er da kommet til «krysset» som er veikrysset på Godfjordeidet mellom aust- (austerlandet) og vestsiden (vesterlandet) av fjorden. Kjører man rett fram kommer man til vesterlandet, og her finner man Reinstad hvor den siste butikken og postkontoret i bygda var fram til 2002. Her var det også tidligere fiskemottak, og man kan enda se brygga. Det er i dag småbåthavn her for folk på Vesterlandet. På Reinstad finnes det også grendehus, samt Vestre Godfjord Kirkegård. Videre kjører man til Gressness (eller Grasneset) før man kommer til Myrland. Fra Myrland kan man også kjøre videre til Finnseter på en noe dårlig kommunal vei. Veien avsluttes ytterst i fjorden på Kinn. Hadde veien gått videre hadde det ikke vært så mange kilometerene før man kom til Lovika og Risøyhamn i Andøy kommune

Jakt og fiske

I Godfjorden er det mange gode muligheter for både jakt og fiske. Man kan enten fiske i selve Godfjorden, eller så finnes det mangt et fint fiskevann hvor man kan få både ørret og røye. Det jaktes også i fjorden både på elg og annet småvilt, og i fjellene er det også rype.