Grønland 1 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Til høyre på bildet er murbygningen i Grønland 1, sett fra sør. Til venstre for den ser vi Vaterlandsbrua.
Foto: Ole Tobias Olsen 1865

Grønland 1, kjent som Paulseboden, i Oslo var en tre etasjes murgård rett sør for østre brukar av Vaterlandsbrua. Gata Grønland bandt sammen brua med Grønlandsleiret, og var hovedfartsvei inn til Kristiania fra bygdene i øst. Gården ble bygget omkring 1860 og avløste en eldre sjøbod på stedet. Omkrig 1885 ble den revet og ga plass til en overdekket fiskebrygge i tilknytning til Grønlands torg. Bygningen er lite omtalt, og mangler både i Alf Collets beskrivelser og Truls Aslaksbys grundige bebyggelseshistorie. I 2001 ble Riverside ungdomshus åpna på stedet.

Sjøbod

Paulseboden omkring 1830. Vi ser plankeinnhegninga som ble nevnt i 1840. Fra Gamle Christiania-billeder, utg. 1893.
Foto: M.Dahl Gjessing

Den opprinnelige Paulseboden var en murt sjøbod i tre etasjer som sannsynligvis ble reist i 1820-åra. Det var nemlig først etter den store brannen på bordtomtene vest for elva i 1819 at murtvangen ble utvida til også å gjelde en 300 alen bred sone rundt bordtomtene utafor byen øst for elva. Antakelig er det sjøboden som er avtegna på et kart fra 1827, og omkring 1830 har vi som tegningen viser første gang en sikker avbildning.

Paul Paulsen var den som ga navn til sjøboden, og ser ut til å ha kjøpt tomta på auksjon i 1823 (ingen forbindelse til Paulsenkaia). Auksjonen var forlangt av bordskriver Nerdrum på vegne av eierne av Grønlands bordtomter. Auksjonsskjøtet oppga at tomta var "beliggende paa vestre Side af Indkjørselsveien følgende grøftens vestre og nordre side efter de opsatte Pæle og Vaterlands Elv". Da het det at tomta hverken kunne bebygges eller bruks som opplagssted for trelast. Allikevel ble det altså bygd her. Mange år seinere, i 1864, ble det tatt opp tingsvitne på at Paulseboden var blitt oppført for over 20 år sida, og altså over hevdstid. Dessuten hadde enken etter bordskriver Nerdrum, Sophie A. Nerdrum, og enken etter megler E.B. Stenersen, Christense Stenersen, bekreftet at de frafalt kravet om at tomta ikke skulle bebygges, uten at de hadde vist hvordan de var berettiget til et slikt frafall.

Neste eier av tomt og sjøbod ble Niels Olafsen Young, men han fikk først skjøte i 1836. Året etter fikk høyesterettsadvokat Bruun notarialbekreftet at det var han som var rette eier. I 1838-matrikkelen var tomta regnet som 2/3 av Grønnlands bordtomters lodd 6. Først etter byutvidelsen i 1857 ble den omdefinert til Grønland 1. Allerede i 1838 sikret kjøpmann, bondehandler og bedrager Hagen Larsen seg skjøte fra høyesterettsadvokat Bruun på hans "Pakkhus med deri værende Brændevinsliggere (svære stasjonære sprittønner?) og Tomt" for 4500 spd. Han spilte høyt og måtte flykte fra distriktet.[1] I boet etter Larsen var blant annet sjøboden Paulseboden ved Akerselva som ville gå til høystbydende over 4500 Speciedaler.[2]

Pakkhuset ble returnert til Bruun, og var i hans eie da veien i 1840 ble løftet i forbindelse med utbygging av Vaterlandsbrua. Det ga problemer for innkjøringa, og 13. november 1840 ble det holdt skjønnsforretning over pakkhuset med bordskur og plankeinnhegning.[3] Først i 1847 sikret Bruun seg skjøte på "den saakaldte "Paulsebod" (en Søbod) med tilhørende Tomt", for 4000 spd. Da Bruun solgte gården i 1856, ble den beskrevet som en grunnmurt sjøbod, fortrinnlig skikket til garveri.[4] Nylig var det kommet jernbanebru nedstrøms som antakelig reduserte bygningens betydning som sjøbod, og Kristiania var i ferd med å overta Grønland.

Den som kjøpte var proprietær Carl Johan Mørk, nå bare for 3600 spd. I 1859 sikret Restauratør R. Lutken seg auksjonsskjøte på Paulseboden, "beliggende paa den sydøstre Side af Vaterlands Bro" for 3961 spd. Tomta var i 1858 blitt redusert til 1762 kvadratalen, og i 1859 ble ytterligere 36 kvadratalen fraskilt ved Vaterlandsbrua for utvidelse av "Grønlandsgaden". I Lutkens tid skjedde det en markert verdiøkning, som sannsynligvis henger sammen med at en ny bygård ble reist på tomta.

Bygård

Omkring 1860 ser vi de første tegna til at det var blitt reist en relativt romslig murgård på tomta. Proprietær Andreas Oppen sikret seg eiendommen på auksjon i 1862 for 6050 spd, halvannen gang mer enn det den hadde blitt solgt for tre år tidligere. I 1865 hørte hele 108 personer hjemme her, blant annet bordskriver, pakkhusforvalter, snekkersvenner, klutehandler og vaskekone.[5] I 1868 var antallet økt til 127.[6] Deretter gikk tallet ned igjen. I 1875 bodde det 50 personer i Grønland 1, fordelt på ni hushold: Her var en bakermesterfamilie med butikkjomfru og lærlinger, håndverksfamilier, arbeidere, fattigfolk og en inkassator.[7] Paluseboden stod i veien for for utvidelse av det relativt nyetablerte Grønland torg, og da Oppen gikk konkurs i 1875, sikret kommunen seg tomta for 16000 spd. Innen 1885 hadde kommunen revet huset og slått tomta sammen med torget.[8]

Overbygd fisketorg

«Akerselva ved Vaterlands bru». Skråtaket nærmest elva er det overbygde fisketorget fra 1885. Grønland torg fortsetter mot høyre.
Foto: Maleri: Ivar Lund (1903).

I 1884 bevilga bystyret midler til anleggelsen av fiskebrygge ved brua. Brygga ble skilt fra kutørjetGrønlands torg med en murvegg og forsynt med blikktak i 1886.[9] Det var «et tidsmessig og bekvemt fiskeudsalg», og skulle gi skygge og bedre hygieniske forhold for fiskehandlerne. Fra 1888 ble det forbudt å selge fisk på vestsida av elva.[10]

I 1994 ble området Vaterlands bru og fiskebrygger regulert til spesialområde bevaring.[11] Akerselva Trebåtforening arbeider med å gjenskape Akerselvas historiske trebåtkultur, og fikk fra våren 2017 lov til å bruke de fredede fiskebryggene som trebåtkai.[12]

Fotnoter

 1. Tiden 1839.01.13. Digital versjonNettbiblioteket.
 2. Christiania Intelligentssedler 1839.04.29. Digital versjonNettbiblioteket: 1.
 3. Gjærum 1954: 135.
 4. Christiania Intelligentssedler 1856.10.07. 18561007. Digital versjonNettbiblioteket.
 5. Folketelling 1865, Grønland 1.
 6. Christiania Byes Matrikul. 1870. Digital versjonNettbiblioteket: 162.
 7. Folketelling 1875, Grønland 1.
 8. Christiania Bys Matrikul. Utg. J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri. 1886. Digital versjonNettbiblioteket: 141.
 9. Hals 1958:45-46
 10. Munch-Møller 2024.
 11. Akerselvas venner 1/1994
 12. Akerselva Trebåtforening.

Kilder

 • Branntakst Grønland 1, Gårdsnummer 230
  • Takstdato 03.08.1876 Protokoll K 7 Side 16a ID 10793
  • Takstdato 17.11.1881 Protokoll K 28 Side 170b ID 16456
 • Panteregister nr. 15Ø, 1869-1943, s. 0b-1a, Grønland 1

Eksterne lenker


Koordinater: 59.9131988° N 10.7583664° Ø