Grønnegata 136 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 136 er vakkert tatt vare på.
Foto: Einar Dahl 2017
Eiendommen er velkjent i byen for sin overdådige blomsterprakt, både utenfor og innenfor gjerdene.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 136-140 omkring 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Dette bildet ble tatt ca. 1960. Da gården ble renovert og påbygd på 1990-tallet ble inngangen flyttet til baksiden.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 136 i Tromsø kan skryte av å ha en av byens vakreste bakgårdshager. - Gammelt matr.nr. 485b – Utgått fra matr.nr. 485 som ble delt i Grønnegata 136 og 138 i 1874.

Sjømann Ronæs

Målebrev til snekker Evjen, tinglyst 18. nov. 1858.

Kjøpekontrakt mellom D.G. Evjen og Iver Brækkan samt Ingebrigt Johansen, i 1860.

Delingsforretning avholdt 17. april 1874 hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 485 a (Grønnegata 138) og 485b (Grønnegata 136).

Skjøte fra D.G. Evjen til Johan Peder Ronæs, i 1875.

Sjømann Johan Peder Ronæss med kona Olufine Andrea og to barn, i 1875. Han bygde hus her samme år.

I 1885: Arbeider Johan Ronæss med kona Oluffine og to døtre.

Bevilling for P. Ronæs’ enke Olufine Ronæs til å sitte i uskiftet bo, i 1895. – De samme bodde her i 1891.

I 1900: Enke og husmor Olufine Rones med to døtre, arbeider Johannes Johannesen med kona Judithe og datteren Elise og niesen Nanna, fisker Berent Lindrupsen og sypiken Nina Olsen.

Huseier Olufine Roness med datteren Elise, bakersvenn Johan og Oline Johnsen, i 1910.

I 1916: Enke Olufine Andrea og husholderske Elise Nikoline Rones, sykepleierske Else Marie Andersen, arbeider Peder Berg Hansen og Konstance Jendine Hansen.

Erklæring fra Samuel Arnesen og Olaf Jensen om at Elise Roness er eneste rettmessige og myndige arving etter fru Olufine Roness som døde 16. okt. 1921.

Fru Borck

Skjøte fra Elise Roness’ dødsbo til fru Anna Borck i 1927.

Testamente hvorved Anna Kristine Bork bestemmer som sin siste vilje at den formue som hun måtte etterlate ved sin død skal tilfalle Tromsø Indremission, i 1931.

Vognmann Urdal

Skifteauksjonsskjøte fra Anna Kristine og Johan Kristian Borchs fellesbo til Ingeborg Urdal, i 1938.

Skjøte fra Ingeborg Urdal til Johan I. Urdal i 1938.

Pensjonist Jens Johannessen, (1940).

Arbeider Johan Urdahl, arbeider Eilif Berg, arbeiderne Rolf og Terje Pettersen, (1946).

I vognmann Johan Urdals eie i 1946.

Overlege Bjørn Næs, (1986). Huset sto lenge tomt og forlatt før Næs pusset opp og gjorde den gamle stallen om til garasje.

Familien Bønaa

Skjøte fra Vigdis og Bjørn Næs til Sølvi Wold Bønaa og Kaare Bønaa, i 1987.

Kåre Bønaa, Sølvi Wold Bønaa (m/advokatpraksis i Grønnegata 74), (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.