Greåker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsikt fra Greåker fort over det gamle handelssenteret og cellulosefabrikken.
Foto: Leif-Harald Ruud (2007).

Greåker er en av kommunedelene i Sarpsborg. Området er lokalisert på Glommas vestbredd, øst for der Visterflo munner ut i elva ved Rolvsøysund og vest for havneanleggene på Alvim. Nordgrensen kan normalt settes til der tettbebyggelsen på Hannestad slutter.

Greåker har 5331 innbyggere (2021), og inngår i den sammenhengende bymessige bebyggelsen på begge sider av Glomma som inngår i Fredrikstad/Sarpsborg tettsted. Tettbebyggelsen har betydelig industri, især treforedling (Nordic Paper Greåker).

Mye av bebyggelsen på Greåker er sentrert rundt Greåkerveien, som følger Glommas vestside fra Rolvsøysund til Alvim. Langs den vestligste delen, nærmest Rolvsøysund og Visterflo, ligger det gamle handelssenteret med forretningsgårder fra de første tiårene på 1900-tallet. Deretter følger cellulosefabrikken og et kaianlegg før Greåkerveien fortsetter i retning Sarpsborg med gammel trehusbebyggelse på nordsiden og båthavner på sørsiden. Nærmest Alvim er det igjen et visst innslag av industri.

På en høyde øst for Visterflo, men god utsikt over grenseområdet mellom Fredrikstad og Sarpsborg, ligger Greåker fort. Allerede i 1902–1903 ble det anlagt et batteri på kollen som følge av den noe usikre unionssituasjonen. Etter Karlstadforliket i 1908 ble flere av grensefestningene demolert som følge av den nye politiske situasjonen, og Greåker ble til gjengjeld oppgradert til fort. Befestningen skulle spille en viktig rolle under kampene 13. april 1940, selv om mangelfull utrustning gjorde at fortet måtte kapitulere relativt raskt. Etter krigen ble det benyttet som lagringsplass og møtested ved eventuell mobilisering, og nedlagt i 1990-årene.

Gjennom Greåker går Østfoldbanens vestre linje på strekningen Fredrikstad–Sarpsborg, likeledes fylkesvei 109 mellom de to bysentrene. Ettersom persontogene på Østfoldbanen kun stopper i byene sør for Råde, besørger bussene all kollektivtransport i området.

Kilder


Koordinater: 59.26599° N 11.03496° Ø