Grimstadfotografer - samlet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I denne tabellen samler vi Grimstadfotografene og gjør dem sorterbare etter utvalgte kriterier. Trykk på nøkkelordet på toppen for å sortere etter aktuell kolonne.

Etternavn Fornavn Tidligst registrert Sist registrert Leveår Lenke
Dalen Leif ?? ?? ?? Leif Dalen
Demant Christian Julius 1848-50 1862 1799-1866 Christian Julius Demant
Fløistad Ivar 1946 ?? 1905-1985 Ivar Fløistad
Frivold Theresie ?? 1916 1883- Theresie Frivold
Gleerup Jørgen G. 1862? 1863? 1830- Jørgen G. Gleerup
Haldorsen Even 1987 ?? 1961- Even Haldorsen
Hansen Hans ?? ?? 1864-1932 Hans Hansen
Hansen Ole Christian ?? ?? 1850-1935 Ole Christian Hansen
Helmer Elisabeth 1886 1916 1854-1920 Elisabeth Helmer
Hoff Carl Adolf 1878? 1894? 1835-1905 Carl Adolf Hoff
Hoffs Efterfl. ... ?? ?? ?? Hoffs Efterfl., Grimstad
Hægerberg P. E. 1880 1885 1858- P.E. Hægerberg
Iversen Hanken 1911 1916 1888-1957 Hanken Iversen
Jørgensen Gunhild ?? ?? 1877- Gunhild Jørgensen
Kaczo ... 1880 ?? ?? Kaczo
Knutsen Tore 1972 ?? 1947- Tore Knutsen
Kube Otto ?? ?? 1922-1981 Otto Kube
Køhn Ferdinand 1906 ?? 1875-1919 Ferdinand Køhn
Larsen Gunhild 1902 1916 1873 Gunhild Larsen (f. 1873)
Larssen Gunnar ?? ?? 1961- Gunnar Larssen (f. 1961)
Lommerud Kristoffer 1966 (68?) 1972 1909-1990 Kristoffer Lommerud
Myhrslo Martha 1916 1970 1886-1976 Martha Myhrslo
Olsen Arne Olav 1975 ?? 1943- Arne Olav Olsen
Olsen O. E. 1877? ?? ?? O.E. Olsen (fotograf)
Olsen Ole ?? ?? 1841 Ole Olsen (f. 1841)
Pedersen Jac G. 1890-årene ?? ?? Jac G. Pedersen
Pedersen Petronelle Mathilde 1875 ?? 1856- Petronelle Mathilde Pedersen
Schomragh Elen 1865 ?? 1820-1902 Elen Schomragh
Smitt Johan Herman Nicolay 1869 1878 1833- Johan Herman Nicolay Smitt
Strutynski Wladislaus 1870 ?? 1837- Wladislaus Strutynski
Tellefsen Anthon August 1890 1906 1871- Anthon August Tellefsen
Tjomsland Oliver ?? ?? 1900-1946 Oliver Tjomsland
Tveiten Gustav ?? ?? 1883 Gustav Tveiten
Vaaland Jens Søren 1910? 1921? ?? 1874-1952 Jens Søren Vaaland
Wiig Henrik Jonassen 1906 1910 1870-1930 Henrik Jonassen Wiig
Wingaard Niels 1862 (og tidligere) 1862 1837- Niels Wingaard
Øvensen Helge ?? ?? ?? Helge Øvensen
Thrane Marcus 1863 ?? 1817-1890 Marcus Thrane
Forsberg Adolf Edvard 1861/62 1871? 1831-1877 Adolf Edvard Forsberg
Lauvrak Erling 1970 2012 1945- Erling Lauvrak
Ulenes Gunder Danielsen 1891 ?? 1857-1893 Gunder Danielsen Ulenes
Kleiberg Gunnar 1979? ?? ?? Gunnar Kleiberg
Haagensen & Olsen .. 1877 ?? ?? Haagensen & Olsen
Hardeberg Svein Per ?? ?? 1953- Svein Per Hardeberg
Mykland Torjus N. ?? ?? 1876-1925 Torjus N. Mykland
Berg Trond Audun ?? ?? ?? Trond Audun Berg

Fotografer i Grimstad Trond Audun Berg | Leif Dalen | Christian Julius Demant | Ivar Fløistad | Adolf Edvard Forsberg | Theresie Frivold | Jørgen G. Gleerup | Haagensen & Olsen | Even Haldorsen | Hans Hansen | Ole Christian Hansen | Svein Per Hardeberg | Elisabeth Helmer | Carl Adolf Hoff | Hoffs Efterfl., Grimstad | P.E. Hægerberg | Hanken Iversen | Gunhild Jørgensen | Kaczo | Gunnar Kleiberg | Tore Knutsen | Otto Kube | Ferdinand Køhn | Gunhild Larsen (f. 1873) | Gunnar Larssen (f. 1961) | Erling Lauvrak | Kristoffer Lommerud | Martha Myhrslo | Torjus N. Mykland | Arne Olav Olsen | Carl W. Olsen | O.E. Olsen (fotograf) | Ole Olsen (f. 1841) | Jac G. Pedersen | Petronelle Mathilde Pedersen | Elen Schomragh | Johan Herman Nicolay Smitt | Wladislaus Strutynski | Anthon August Tellefsen | Marcus Thrane | Oliver Tjomsland | Gustav Tveiten | Gunder Danielsen Ulenes | Jens Søren Vaaland | Henrik Jonassen Wiig | Niels Wingaard | Helge Øvensen | Grimstadfotografer - samlet