Oliver Tjomsland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
1939: Vestlandske tidendes portrett av Oliver Tjomsland i anledning av idrettslaget Express' 20-årsjubileum.
Foto: Vestlandske tidende 13/5 1939

Oliver Tjomsland (1900-1945) arbeidet som forsikringsagent og journalist og var aktiv i idrettslag og bedehus. Han bodde på Fevik. Han utgav også en serie postkort fra området.

Familie

Oliver Tjomsland ble født i Fjære 5. oktober 1900.[1] Foreldrene var verftstømmermann og selveiende gårdbruker Andreas Olsen, født 1864 i Lyngdal og død 1952, og Oline Amalie Olsen, født 1858 i Fjære, død 14/1 1919.[2] [3] Olina Amalie var datter av Helene Hansdatter f 1832 og Terje (Tarje) Adamsen. Se [[1]].

Oline Amalie Terjesdatter (1857-1919) og Sivert Andreas Olsen (1853-1880) hadde:

 • Anna Marie 1877. Til USA. I 1900 var hun butikkjomfru, bosatt på Fevik.
 • Helga Theodine 1879. Til USA.

Oline og Ole Andreas Olsen Tjomsland (1864-1952) hadde:

 • Gurine 1889-1893
 • Sofie Amalie 1890-1904
 • Gudrun 1894-1986. Bosatt Hausland.
 • Oliver 1900-1945. Bosatt Hausland.

Familien bodde på gnr 48/27 i 1891 [2]. I 1900 bodde familien på gnr 48:24 på Hausland.[4] I 1910 bodde de på Brattemoen, gnr 48:44.[5] I 1920 på bnr 48/27: [[3]].

Tjomsland døde 1. mai 1945.

Arbeid

Ved etableringen av Arendals Eggcentral i 1924 velges Tjomsland som vararepresentant i det første styret[6].

I 1920 omtales Oliver Olsen som kontorist, bosatt hos faren på bnr 48/27.[7] Oliver Tjomsland løser handelsbrev i 1929/30[8].

I juni 1938 registrerte Jens Stensvand på Moy sitt handelsfirma Jens Stensvand & Co. Oliver Tjomsland deltok med selskapets prokura.[9] Forretningen kaltes "Tobakks- & sjokoladeforretning" og det bemerkes at den var åpen kun i badesesongen.[10]

Likningsnotater

Utvikling i inntekt og formue kan bidra til å forstå arbeid og annet engasjement:

 • År / Formue / Inntekt
 • 1921: 0.- 1725.-
 • 1924/25: 0.- 815.-

Interesser

Familien var knyttet til Frikirken.

Tjomsland velges i 1931 til vararevisor for kretssykekassen i Fjære[11].

I 1934 var Tjomsland representant for "det borgerlige mindretal" i striden om idrettslaget Express' innmeldelse i Arbeideridretten.[12]

Postkortutgivelser

Vi har registrert følgende postkort utgitt av Oliver Tjomsland:

 • Fevik - Sett fra vest mot Fevikkilen [13]
 • Huselandsanden, Fevik - Med seilbåt og robåt i forgrunn/sentrum. Tatt fra sjøen.[14]
 • Huselandsanden, Fevik - Med få folk på stranda og med minst et telt. Tatt fra "Strandsvingen".[15]
 • Huselandsanden ved vintertid, Fevik - Snødekket landskap, ingen folk. Tatt fra "Strandsvingen".[16]
 • Huselandsanden, Fevik - Et telt og enkelte mennesker ved stranden. Tatt fra sørsiden.[17]
 • Huselandsanden, Fevik - Tatt fra sørsiden. Barn i forgrunnen, robåt på vannet.[18]
 • Huselandsanden, Fevik - Tatt fra nordsiden. Telt og folk ved stranda. Enkelte mennesker nær forgrunnen.[19]
 • Huselandsanden, Fevik - Tatt fra nordsiden. Viser del av veien og bygninger. Telt og folk ved stranda. Enkelte mennesker nær forgrunnen.[20]
 • Moysanden Fjære - Uten folk på stranda, men med telt og folknær skogkanten[21] [22]
 • Moysanden, Fevik - med folk i forgrunn og ved stranda. [23]
 • Movika, Fevik - med furu i front. Uten folk. [24]
 • Storesanden, Fevik - Med sjekter, folk på stranda og Aagot Gundersens serveringssted/kiosk/overnattingssted i bakgrunnen[25]
 • Storesanden, Fevik - Med flere sjekter, bl.a. én med seil oppe, mye folk og Aagot Gundersens serveringssted/kiosk/overnattingssted i bakgrunnen [26]
 • Storesanden, Fevik - Med flere sjekter, bl.a. én med seil oppe, mye folk og Aagot Gundersens serveringssted/kiosk/overnattingssted i bakgrunnen. Annet bilde, men svært likt forrige! [27]

Andre minner

1940: En Fevik-mann som har et og annet å fortelle fra sitt eget distrikt

I Grimstad adressetidende 10/10 1940 blir Tjomsland intervjuet:

"Grimstad Adressetidende» har alltid interesse av å få en prat med folk fra distriktet, det knytter likesom båndet fastere sammen. Og det blir gjerne litt nytt å spørre, som kan være av interesse for leserne. I går var Oliver Tjomsland i byen, mannen som driver agenturvirksomhet og reisebyrå på Fevik. Og så pratet vi litt sammen.

— Har det vært noen turisttrafikk i Fevik-distriktet i sommer?

— Det kan jo ikke sammenlignes med andre år, men litt har det vært tross alt. Der er nemlig mange, især Arendalsfolk, som har hytter ved Fevik, og de kommer årvist igjen. Og de som ikke har hytter leier seg inn på faste plasser. I år kom de svært tidlig, og var der helt til høstkanten.

— Badestrandene har vel ikke vært benyttet i samme utstrekning som andre år?

— A nei, men på Storesand og Moysand har der vært endel trafikk.

— Ellers går alt med det gamle der borte?

— Stort sett ja, men litt forandring skjer av og til, selv om det er i liten målestokk. Flyveren Trygve Gran skal bygge hytte, og nu har han satt et par mann i sving med det forberedende arbeide. Det er tomten det gjelder, og så skal hytten opføres til våren.

— Hvor skal den ligge?

— I en liten bukt på vestre side av Kilen, innenfor Stangholmen. Det er et pent og lunt sted.

— Hvordan er foreningslivet på Fevik?

— Der holdes stadig møter som er godt søkte!


Fotografer i Grimstad Trond Audun Berg | Leif Dalen | Christian Julius Demant | Ivar Fløistad | Adolf Edvard Forsberg | Theresie Frivold | Jørgen G. Gleerup | Haagensen & Olsen | Even Haldorsen | Hans Hansen | Ole Christian Hansen | Svein Per Hardeberg | Elisabeth Helmer | Carl Adolf Hoff | Hoffs Efterfl., Grimstad | P.E. Hægerberg | Hanken Iversen | Gunhild Jørgensen | Kaczo | Gunnar Kleiberg | Tore Knutsen | Otto Kube | Ferdinand Køhn | Gunhild Larsen (f. 1873) | Gunnar Larssen (f. 1961) | Erling Lauvrak | Kristoffer Lommerud | Martha Myhrslo | Torjus N. Mykland | Arne Olav Olsen | Carl W. Olsen | O.E. Olsen (fotograf) | Ole Olsen (f. 1841) | Jac G. Pedersen | Petronelle Mathilde Pedersen | Elen Schomragh | Johan Herman Nicolay Smitt | Wladislaus Strutynski | Anthon August Tellefsen | Marcus Thrane | Oliver Tjomsland | Gustav Tveiten | Gunder Danielsen Ulenes | Jens Søren Vaaland | Henrik Jonassen Wiig | Niels Wingaard | Helge Øvensen | Grimstadfotografer - samlet


Utklipp og minner

Referanser

 • Oliver Tjomsland er omtalt i en artikkel av Dag Olav Pettersen i Fjærefolk 2019.
 1. http://www.disnorge.no/gravminner/global1.php
 2. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037200003362
 3. "Moy, Fjære bygdebok" v Anne Tone Aanby 2017. Side 292
 4. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037200003362
 5. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036557003935
 6. Agderposten 11/2/1924
 7. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01073873002176
 8. GAT 4/1/1930
 9. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1938 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
 10. Norges handelskalender 1941/42
 11. GAT 15/12/1931
 12. Arbeiderbladet 11/10/1934
 13. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 14. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 15. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 16. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 17. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 18. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 19. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 20. Kilde: Øystein Samuelsen
 21. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 22. Kilde: Øystein Samuelsen
 23. Kilde: Øystein Samuelsen
 24. Kilde: Øystein Samuelsen
 25. Kilde: Dag O. Pettersens samling
 26. Kilde: Øystein Samuelsen
 27. Kilde: Øystein Samuelsen

Litteratur og kilder