Christian Julius Demant

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christian Julius Demant (født 1799 i Odense, død 1866 i København) var fotograf i Grimstad.

Om Christian Julius Demant

Familie

Christian Julius Demant ble gift med Birgitte Sofie, som var enke etter Herman Falchenberg.

 • Demant fikk sønnen Hans Fredrik i 1820.[1] Det er underlig at i kirkeboken for Fjære er morens navn notert som Birgitte Jacobsdatter. Men "Jacob" er understreket, kanskje for å markere en usikkerhet?
 • 30. september 1862 [2] får "handelsmand i Grimstad Christian Demant og pigen Marie Cathrine Andersd. Skaregrøm" datteren Sophie. I 1865 bodde mor og datter i Vestregate - [[1]]. Dette er sannsynligvis den Sofie Hanssen som var gift med handelsagent K. Joh. Hanssen i Arendal. I 1910 hadde de fem barn boende i hjemmet.[[2]].

Demant kom til Grimstad fra Danmark i 1820 og ble liggende syk i fru Falkenbergs hotell, hvilket resulterte i giftermål, selv om han var meget yngre.

Bergithe Sophie Demant, født Holst. Hennes far var tollkontrollør Hans Holst (1739-1800). Hun dør 30. desember 1860, 28 år gammel. Aldersangivelsen i denne kilden må være feil, andre kilder sier 1779.[3] I Morgenbladet 20/1 1861 gjengis en dødsannonse der C. Demant sørger over sin kone, "Bergithe Sophie, født Holst", som døde 11/1 "i sit 82de Aar".[4]

Ved Christian Demants død i København i 1866 er det sønnen H. P. Demant (Også skrevet H. F. Demant) som underskriver dødsannonsen.[5]

Annet

Sommeren 1821 finner vi han som "anmeldt Reisende" i Kristiania. 21. juli kommer han fra Grimstad og tar inn hos baker J. Hauland.[6] I 1836 finner vi ham også på besøk i Christiania. 9. mai ankommer han med Dampskibet Constitutionen og tar inn hos Mad. Corneliussen.[7] 18. september 1838 ankommer han igjen Christiania med DS Constitutionen. Demant omtales da som Mecanicus Demant "fra Hesnes".[8] I 1820-1840-årene finner vi mange spor at han hadde flere årlige turer til Christiania.

I 1829 blir "Hr. C. Demants Huus i Grimstad" brukt som lokale for offentlig auksjon i boet etter Ole Rein Holm i Christiania.[9]

Landgraff skriver i Grimstadslægter s100:

"Toldkontrollør Hans Holst, f. 1739, d. 1800, var Eier af et ældre Hus, hvor nu Skrædder Bandelins Hus staar, Nr. 28 ved Kirkegaden. ... den tredje, Birgitte Sofie, f. 1779 i Holmestrand, blev gift med Kjøbmand i Grimstad Herman Falchenberg, der døde allerede 1812 i 32 Aars Alder; som barnløs enke (hendes eneste Barn med Falchenberg, Hans Mathias, døde 1810, 7 Uger gammel) egtede hun 1820 Kristian Julius Demant., der samme Aar var kommen til Grimstad som Uhrmagersvend og ved dette sit Giftermaal blev eier af Huset Nr. 54 ved Storgaden. Demant var født i Odense 1798 og drev i Grimstad ved Siden af Uhrmageriet en Tid Næring som Herbergerer. Han gjaldt iøvrigt for en Tusindkunstner, og det bør nævnes at han var den første langs Kysten her, der øvede Daguerreotypering, som han lærte ved at forsøge sig frem efter Lesning. Hans Kone døde 1861, og derefter flyttede han til København, hvor han døde 1866; hans eneste Søn Hans Fredrik (Frits) Demant, f. 1820, var bosat i Hamburg som Bijouterihandler; han var ugift, døde 1885 under et Ophold i Arendal og blev begraven i Grimstad. En Broder af Demant, Snedker Fredrik Demant, boede nogle Aar i Grimstad."

Fotografisk aktivitet

Han var utlært som urmaker, og dyktig i sitt fag, men var så allsidig begavet at han snart ble betegnet som tusenkunstner. Hotellet omdannet han snart til byens festivitetslokale og teater, og malte selv dekorasjoner og kulisser. Demant sies å være en av de første som på Sørlandet eksperimenterte med daguerreotypering, noe som han (dyktig som han var) sikkert hadde tilegnet seg ved selvstudium.

En dag skulle han for første gang vise sine svenner hva han hadde laget av bilder, men ble meget forbauset da bildene var forsvunnet, han hadde glemt at de måtte fikseres. Etter dette laget han meget gode daguerreotypier.

Langraff forteller det samme i Grimstadslægter slik: "Der fortælles, hvorldes han under disse sine forsøg en Dag seiersstolt kaldte en Forbipasserende ind: "Kom nu, skal du se, jeg harr faaet det til!" og hvor fortvivlet flau han blev, da den fremtagne Plade slet intet mere vilde vise."

Noen av dem kan dateres til 1848-50. Etter konens død solgte han sin eiendom i Grimstad og flyttet tilbake til Danmark hvor han døde i København i 1866. Ved sin død ble han omtalt som forhenværende kjøpmann, og i 1863 var han også omtalt som skipsreder.

Det er nevnt at hans fotoarkiv ble overtatt av Martha Myhrslo og Ivar Fløistad.

1. desember 1862 annonseres: "Tilleie. Et fotografisk Atelier med Ildsted er tilleie i C. Demants forrige Huus i Grimrtad, naar man derom henvender sig til J. P. Nielsen. Grimstad 1ste December 1862."[10]

Utklipp og minner


Fotografer i Grimstad Trond Audun Berg | Leif Dalen | Christian Julius Demant | Ivar Fløistad | Adolf Edvard Forsberg | Theresie Frivold | Jørgen G. Gleerup | Haagensen & Olsen | Even Haldorsen | Hans Hansen | Ole Christian Hansen | Svein Per Hardeberg | Elisabeth Helmer | Carl Adolf Hoff | Hoffs Efterfl., Grimstad | P.E. Hægerberg | Hanken Iversen | Gunhild Jørgensen | Kaczo | Gunnar Kleiberg | Tore Knutsen | Otto Kube | Ferdinand Køhn | Gunhild Larsen (f. 1873) | Gunnar Larssen (f. 1961) | Erling Lauvrak | Kristoffer Lommerud | Martha Myhrslo | Torjus N. Mykland | Arne Olav Olsen | Carl W. Olsen | O.E. Olsen (fotograf) | Ole Olsen (f. 1841) | Jac G. Pedersen | Petronelle Mathilde Pedersen | Elen Schomragh | Johan Herman Nicolay Smitt | Wladislaus Strutynski | Anthon August Tellefsen | Marcus Thrane | Oliver Tjomsland | Gustav Tveiten | Gunder Danielsen Ulenes | Jens Søren Vaaland | Henrik Jonassen Wiig | Niels Wingaard | Helge Øvensen | Grimstadfotografer - samlet


Referanser

 1. Fjære sokneprestkontor, SAK/1111-0011/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1816-1826, s. 69 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070525360071
 2. SAK, Fjære sokneprestkontor, F/Fb/L0008: Klokkerbok nr. B 8, 1854-1867, s. 178 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070525350027
 3. Aftenbladet 26/1/1861
 4. Morgenbladet 20/1/1861
 5. Morgenbladet 16/6/1866
 6. Morgenbladet 3/8/1821
 7. Den Constitutionelle 9/5/1836 og Morgenbladet 10/5/1836
 8. Den Constitutionelle 20/9/1838
 9. Den norske rigstindende 2/3/1829
 10. Christiania-Posten 8/12 1862

Kilder


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Christian Julius Demant er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.